כניסה לחברים רשומיםסדר יום

"כנס הרצליה" השנתי, הרביעי
כא'-כג' כסלו תשס"ד, 16-18 דצמבר 2003
מלון "דן אכדיה", הרצליה
מאזן החוסן הלאומי
מבט כולל: עדיפויות, הכרעות ומנהיגות
  

 

יום שלישי, 16 בדצמבר 2003, כ"א בכסלו, תשס"ד 

 

08:00 פתיחה  

ד"ר עוזי ארד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה. דברי פתיחה.  תמליל 

ברכת ראש העיר הרצליה  

גב' יעל גרמן, ראש עיריית הרצליה.  

פרופ' אברהם פרידמן, דיקן בי"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה. דברי פתיחה 

 

תמונת המאזן 

תקציר עברית  |  תקציר אנגלית                   

·         השוואת מצבה של ישראל במישור הכלכלי, החברתי והמדיני ביחס לשנים קודמות   ולמדינות אחרות; 

·         סקרי עמדות השוואתיים לעומק החברה הישראלית; 

·         הערכת מצב אסטרטגית כוללת. 

 

"מדדי הרצליה" - דוח צוות עבודה,  

פרופ' רפי מלניק, בית ספר אריסון למנהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה  

"מדדי חיפה" - דוח צוות עבודה,  

פרופ' גבריאל בן-דור, ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפה 

"מדדי המועצה לביטחון לאומי" - דוח צוות עבודה,  

אל"מ (מיל.) ד"ר ראובן גל, סגן ראש המועצה לביטחון לאומי וראש האגף למדיניות, חברה ותשתיות   

"השינויים בסביבה האסטרטגית" 

אלוף גיורא איילנד, המיועד לראש המועצה לביטחון לאומי, משרד ראש הממשלה 

  

אתגרים ביטחוניים ומדיניים 

האתגר הפלשתינאי 

תקציר עברית  |  תקציר אנגלית  

·         סקירת מצב הלוחמה נגד הטרור ומאזן התוצאות; 

·         תמונת התהליכים במזרח התיכון והקרנתם על העימות הפלשתינאי-ישראלי; 

·         החלופות המדיניות; 

·         עתיד ההנהגה הפלשתינאית.                                      

 

יו"ר: מר אהוד אולמרט, ממלא מקום ראש הממשלה ושר התעשיה, המסחר התעסוקה והתקשורת. לדברי היו"ר ולדיון המושב. 

"יש חיים אחרי הטרור" 

מר אברהם דיכטר, ראש שירות הביטחון הכללי  

"Alternativesfor Resolving the Israeli-Palestinian Dispute" 

Prof. Steven L. Spiegel, Burkle Institute for International Relations, UCLA  

מתדיין: ד"ר שמואל בר, המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הביתחומי הרצליה. תמליל 

דיון בנושא (מתוך מושב הרווחה ביום ה', 18.12.2003) - ח"כ אריה אלדד 

------------------------------------------------------------------------------- 

"צה"ל, בניין הכוח ותפיסת הביטחון העתידה" 

רא"ל משה יעלון, ראש המטה הכללי 

תקציר אנגלית 

 

האתגר האיראני 

תקציר עברית  |  תקציר אנגלית  

·         מצב תכנית הגרעין של איראן וחתירתה ליכולת גרעינית צבאית; 

·         דרכי התמודדות של הקהילה הבינלאומית וארה"ב עם תכנית זו; 

·         יציבות המשטר וזרמים פוליטיים באיראן. 

 

יו"ר: ח"כ ד"ר תא"ל (מיל.) אפרים סנה, חבר בועדת חוץ וביטחון ויו"ר ועדת המשנה לתפישת הביטחון
דברי היו"ר 

 

"Heading Off An Iranian Nuclear Weapon Capability" 

Mr. Robert J. Einhorn, Center for Strategic and International Studies    

"Putting MoreMuscle into the International Effort to Stop Iranian Nuclear Bomb" 
PatrickR. Clawson, Deputy Director, Washington Institute for Near EastStudies

"How to Liberate Iran" 

 Dr. Michael A. LedeenAmerican Enterprise Institute  

מתדיינים: מר גדעון פרנק, מנכ"ל הוועדה לאנרגיה אטומית ; תמליל 

Ms. Therese Delpech Senior Research Fellow, Center for International Studies 

תמליל 

                                                                                                        

13:30 ארוחת צהריים 

"סוגיות בתפיסת הביטחון"

רא"ל (מיל.) שאול מופז, שר הביטחון 

תקציר אנגלית
                                                                         

14:30      כיוונים בתפישת הביטחון ובבניין הכוח 

 תקציר עברית  |  תקציר אנגלית 

·         אילוצי התקציב ומשימות צה"ל בנוף האסטרטגי המשתנה; 

·         אפשרויות ומגמות בבניין הכוח של ישראל נוכח התפתחויות טכנולוגיות ולקחי המלחמה במפרץ. 

 

יו"ר: ח"כ ד"ר יובל שטייניץ, יו"ר ועדת חוץ וביטחון. לדברי היו"ר 

 

"Joint Force Building"

Gen. (Ret.) Jim Jamerson, Vice President for Middle East and Africa, Lockheed Martin Corp  

"תקציב הביטחון ובניין הכוח" - דוח צוות עבודה 

אלוף (מיל.) איתן בן אליהו, מנכ"ל מייסד, קבוצת סנטרי תעשיות; לתמליל 

אלוף (מיל.) ח"כ מתן וילנאי . לתמליל 

אלוף דן חלוץ, מפקד חיל האויר. לתמליל 

מתדיינים: 

Adm. (Ret.) John F. "Dugan"Shipway, President, Bath Iron Works Corps. transcript 

Mr. Carl Benner, Maritime Systems and Sensors, Lockheed Marint Corp.transcript 

דיון  

 

עתיד מערך המילואים 

תקציר עברית | תקציר אנגלית     

 • חלופות למבנה מערך המילואים לצה"ל העתידי; 
 • השלכות צבאיות, כלכליות וחברתיות. 

 

יו"ר: ח"כ חיים רמון, חבר בועדת חוץ וביטחון ויו"ר ועדת המשנה לכוח אדם  

"מיצוב שירות המילואים בתפיסת ביטחון מתעדכנת" 

אלוף גבי אשכנזי, סגן הרמטכ"ל  

"אנשי המילואים בצה"ל - מציאות נמשכת"  

אלוף (מיל.) גדעון שפר, סגן נשיא אלביט מערכות 

"מערך המילואים והחברה הישראלית - מגמות, רפורמות ומהלכים נדרשים" 

תא"ל ד"ר אריאל היימן, קצין המילואים הראשי, צה"ל ומשרד הביטחון  

"תמורות במערך המילואים: השלכות מבניות וחברתיות" 

פרופ' סטיוארט כהן, המחלקה למדע המדינה ומרכז בס"א למחקרים אסטרטגיים, אוניברסיטת בר אילן   

"שירות המילואים והחברה הישראלית: שורשי המשבר הנוכחי וכיצד הרפורמות המתוכננות יחריפו אותו בעתיד" 

סא"ל (מיל.) ד"ר יגיל לוי, המחלקה לסוציולוגיה, מדע המדינה ותקשורת, האוניברסיטה הפתוחה  

דיון 

 

עתיד תעשיות הביטחון 

תקציר עברית  |  תקציר אנגלית  

 • תעשיות הביטחון כמרכיב בבניין הכוח, כתשתית לאומית וכמנוע לצמיחה כלכלית, טכנולוגית וחינוכית; 
 • יחס השקעה ליצוא בתעשיות אלה; 
 • שימור היתרון האיכותי של תעשיות הביטחון במסגרת האילוצים התקציביים הנוכחיים. 

 

יו"ר: אלוף (מיל.) עמוס ירון, מנכ"ל משרד הביטחון 

"עתיד תעשיות הביטחון" - דוח צוות עבודה
מר משה קרת, מנכ"ל התעשיה האווירית בע"מ; תמליל 

מר גלעד ניר, לשעבר החשב הכללי במשרד האוצר; תמליל 

דיעקב שיינין, מנכ"ל מודלים כלכליים בע"מ; תמליל 

"התעשייה הביטחונית בישראל והשפעתה על התשתית המדעית" 

מר אליעזר זנדברג, שר המדע והטכנולוגיה  

מתדיינים: מר יוסף אקרמן, נשיא ויו"ר מועצת המנהלים של אלביט מערכות בע"מ; תמליל 

מר גיורא שלגי, נשיא ומנכ"ל רפא"ל - רשות פיתוח אמצעי לחימה; תמליל  

דיון  

  

20:00 ארוחת ערב  

יו"ר: שבתי שביט 

"ממלכתיות ומורשת בן גוריון" 

ח"כ שמעון פרס, יו"ר מפלגת העבודה 

תקציר אנגלית  

The Mood in the US Toward Israel 

Prof. Herbert I. London, President, Hudson Institute 

  

יום רביעי,17 בדצמבר 2003, כ"ב בכסלו תשס"ד 

 

אתגרים בזירה הבינלאומית 

08:00  אתגרים וקשרים מיוחדים בזירה הבינלאומית 

תקציר אנגלית     

 • המאבק המדיני נגד ישראל בזירת הבינלאומית ובאו"מ על רקע מגמות אנטי-יהודיות; 
 • דילמות בניווט מדיניות החוץ של ישראל נוכח מצבים וקשרים מיוחדים  וביזור קשריה הבינלאומיים; 
 • מגמותיה של רוסיה במזרח התיכון; 
 • מעמדה המיוחד של טייוואן וקשריה עם ישראל.   

 

יו"ר: אל"מ (מיל.) ד"ר ערן לרמן, מנכ"ל משרד ישראל והמזרח התיכון, הוועד היהודי האמריקני  

"The United Nations Agenda and Israel"
Prof. Anne Bayefsky, York University, ColumbiaUniversity

Rising Anti-Semitism in the International Arena”, 

Mr. Abraham H. Foxman, National Director, Anti-Defamation League 

"Taiwan-Israel Relation: A Strategic Outlook" 

Dr. Kuo-Hsing Liu, Executive Secretary, Research and Planning Board, Ministry of Foreign Affairs, Taiwan  

Mr. Chun-pu Hu, Director, Research and Planning Board, Ministry of Foreign Affairs, Taiwan.   

תמליל 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

מר בנימין נתניהו, שר האוצר . תמליל
תקציר אנגלית 

 

 מרכיבים במשוואת קשרי ישראל - ארה"ב  

תקציר עברית  |  תקציר אנגלית  

 • סדר היום הישראלי-אמריקני; 
 • נוצרים ידידי-ישראל בארה"ב כבעלי ברית; 
 • ארה"ב לקראת בחירות 2004 – הלכי רוח וזרמים מדיניים. 

 

יו"ר: מר נתן שרנסקי, השר לענייני תפוצות, חברה וירושלים. תמליל (אנגלית) 

"מכשולים וסיכונים ביחסי ישראל-ארה"ב" 

מר דן הלפרין, מנכ"ל מייסד, אפטיק 

The Worldwide Evangelical Christian Community: Israel's Strategic Friend or Threat?” 

Rabbi Yechiel Eckstein, President, The International Fellowship of Christians and Jews (Hakeren L'yedidut, Israel) 

Why Evangelical Christians Support Israel?” 

Dr. Pat Robertston, Chaiman, Christian Broadcasting Network 

  

אפשרויות והזדמנויות ביחסי ישראל - אירופה  

תקציר עברית  |  תקציר אנגלית  

·         חלופות, נוסחאות ומסגרות להידוק קשרי ישראל-אירופה; 

·         האיחוד האירופי וישראל לקראת "אירופה המורחבת";  

·         שותפות ומשולבות של ישראל עם ארגוני ביטחון באירופה ועם הברית הצפון-אטלנטית המתרחבת 

 

יו"ר: השגריר יואב בירן, מנכ"ל משרד החוץ. תמליל  

"האם ניתן לגשר בין אינטרסים וערכים משותפים לבין מדיניות חוץ?", 

השגריר ד"ר עודד ערן, שגריר ישראל ליד מוסדות האיחוד האירופי  

"Towards a strategic Partnership" 

Ambassador Marc Otte, EU Special Representative to the Middle East Peace Process  

"Israel and the EU's New Neighborhood Policy"

Dr. Michael Leigh, Deputy Director General, D-G ExternalRelations, EuropeanCommission

מתדיינים:  

AmbassadorGiancarlo Chevellard, Head of the Delegation of . European Commission  to Israelתמליל .

Dr. Ronald Asmus, The German Marshall Fund תמליל

------------------------------------------------------------------------------------------------

Mr. Joschka Fischer, Vice Chancellor and Minister of Foreign Affairs, Federal Republic of Germany תמליל

 

13:30 ארוחת צהריים   

"מדיניות החוץ" 

מר סילבן שלום, סגן ראש הממשלה ושר החוץ  

תקציר אנגלית  

דיון  

 

אתגרים כלכליים 

המציאות המשתנה במשק האנרגיה העולמי והשלכותיה 

תקציר עברית  |  תקציר אנגלית  

 • שוק הנפט העולמי לאחר עיראק – כיוונים, מגמות והשלכות למדיניות האנרגיה הלאומית ולהיערכות המשק בישראל; 
 • התפתחויות במדיניות האנרגיה הלאומית 

 

יו"ר: מר יוסף פריצקי, שר התשתיות הלאומיות. תמליל  

"Future of the global Energy Market"

Dr. Edward Morse, Executive Advisor, Hess Energy Trading Co     

"הנפט כמשאב אסטרטגי במשחק הכוחות העולמי והאזורי - משמעויות אופרטיביות לישראל" -דוח צוות עבודה, 

מר ישר בן-מרדכי, מנכ"ל בתי הזיקוק לנפט;  

"תכנית האב למשק האנרגיה עד שנת 2025", 

אל"מ (מיל.) אלי רונן, מנכ"ל משרד התשתיות הלאומיות   

"הרפורמה במשק החשמל בישראל" 

פרופ' חיים בן שחר, אוניברסיטת תל אביב   

דיון . מתדיינים: מר עמיר מקוב, יו"ר המכון הישראלי לנפט ואנרגיה 

                      ד"ר מרים הרן, מנכ"לית המשרד לאיכות הסביבה 

 

הפיקוח על הבנקים וחוסן פיננסי 

תקציר עברית  |  תקציר אנגלית  

 • מערכת הבנקאות בישראל והפיקוח על הבנקים;  
 • האם הפיקוח על הבנקים בארץ מוגזם, מספיק או חסר?  
 • בחינה מהזוויות: הממלכתית-המפקחת; העסקית-בנקאית;האקדמית-השוואתית; והבינלאומית. 

 

יו"ר: פרופ' אמיר ברנע, דיקן מייסד, בית ספר אריסון למנהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה. לדברי היו"ר 

"בנקאות ורגולציה", 

מר אליעזר יונס, לשעבר מנכ"ל בנק הפועלים 

"Financial Market Accessibility and Economic Development an Overview of the Evidence"

פרופ' עודד שריג, דיקן בי"ס אריסון למנהל עסקים, המרכז הבינתחומי הרצליה  

"עקרונות הפיקוח על הבנקים ואופן יישומם" 

מר יואב להמן, המפקח על הבנקים, בנק ישראל  

 

"Is There too Much or too Little Bank Regulation and Supervision in Israel? An Opinion Basedon International Standards" 

Dr. Liliana Schumacher, International Monetary Fund  

מתדיינים: מר זאב אבלס, יו"ר דירקטוריון בנק איגוד, לשעבר המפקח על הבנקים; לתמליל 

ד"ר יורם טורבוביץ, לשעבר מנכ"ל דיסקונט השקעות והממונה על ההגבלים העסקיים. לתמליל
  

מנופים כלכליים לקידום המשק והחברה 

תקציר עברית 

·         מגזר טכנולוגית-העלית כמנוע להזנקת המשק, לפיתוח חברתי ולצמצום פערים; קידום תעשיה זו באמצעות מימון ממשלתי לעסקאות בשווקים בינלאומיים; 

·         השקעות זרות בישראל והגמשת הרגולציה לעידוד הצמיחה; 

·         מערכת הבריאות בישראל – כיצד ניתן לשדרגה? 

·         פיתוח אזורי כמאיץ לפיתוח לאומי. 

 

יו"ר: מר דני נווה, שר הבריאות  

תעשיית ההייטק כגורם מנהיגותי לקידום חברתי ולפיתוח" - דוח צוות עבודה,  

מר אלי איילון, מנכ"ל .DSP GROUP Inc 

"Buy-outs, Deregulation and Privatization" 

Sir Ronald Cohen, Founding Partner and Chairman? Apax Partners Worldwide LLP 

Bargain Medicine: Anatomy of a High Quality Healthcare System Valiantly Operating with Inadequate Funding, or Socialism in Action: How to Over Promise and Under Deliver  

Mr. Kenneth Abramowitz, Managing Director, The Carlyle Group  

"פיתוח הנגב כמנוף לאומי" 

פרופ' אבישי ברוורמן, נשיא אוניברסיטת בן גוריון בנגב  

מתדיין: השגריר יוסי גל, סמנכ"ל לעניינים כלכליים וראש המחלקה הכלכלית, משרד החוץ. תמליל 

לדברי היו"ר 

 

20:00 ארוחת ערב 

"Economic Liberty as a Security Strategy" 

Mr. Christopher Demuth, President, American Enterprise Institute  

"סולידאריות וצלם אנוש בסכסוך המתמשך" 

פרופ' שלמה אבינרי, החוג למדעי המדינה, האוניברסיטה העברית 

תקציר אנגלית  

 

יום חמישי, 18 בדצמבר 2003, כ"ג בכסלו תשס"ד 

 

אתגרים חברתיים 

08:00   לכידות ופערים בחברה 

 תקציר עברית  |  תקציר אנגלית  

 • השלכות המצב הכלכלי, הפערים החברתיים והטרור על לכידותה של החברה בישראל; 
 • חוסן קהילתי – מקומו בחוסן הלאומי ודרכי בנייתו; 
 • חזרה למעגל התעסוקה; 
 • מצוקת הילדים – מימדיה, השלכותיה ודרכי הטיפול בה. 

 

יו"ר: מר זבולון אורלב, שר הרווחה. תמליל 

"לכידות וחוסן חברתי" -דוח צוות עבודה, 

פרופ' אברהם פרידמן, דיקן בי"ס לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה; 

ד"ר יגאל בן-שלום, מנכ"ל (נבחר), המוסד לביטוח לאומי והמכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה; תמליל 

ד"ר ג'ון גל, בית הספר לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד, האוניברסיטה העברית בירושלים; תמליל 

פרופ' הלל שמיד, דיקן בי"ס לעבודה סוציאלית ע"ש פאול ברוואלד, האונ' העברית בירושלים. תמליל 

"חוסן קהילתי - האתגר החברתי בבניית החוסן הלאומי" 

גב' דליה לב שדה, מנהלת השירות לעבודה קהילתית, קליטת עלייה ושיקום שכונות, משרד הרווחה 

מתדיינת: אל"מ (מיל.) אתי פרץ, יו"ר איגוד העובדים הסוציאליים בישראל. תמליל 

שאלת קהל  

 

דמוגרפיה וכלכלה 

תקציר עברית  |  תקציר אנגלית  

 • מהי השפעתם של נתוני-יסוד דמוגרפיים על שיעור הצמיחה בישראל? 
 • כיצד הם ישפיעו על הצמיחה בעתיד? 

 

יו"ר: מר מאיר שטרית, שר במשרד האוצר. לדברי היו"ר   

"השלכות כלכליות על הבעיה הדמוגרפית" -דוח צוות עבודה, 

ד"ר יעקב שיינין, מנכ"ל חברת מודלים כלכליים בע"מ  

מתדיין: מר יוסף הולנדר, יו"ר מועצת המנהלים, JACADA. תמליל 

דיון  

  

מדיניות מיעוטים לישראל - ערביי ישראל 

תקציר עברית  |  תקציר אנגלית  

 • מדיניות מיעוטים כוללת לישראל ומהותה; 
 • עיון מחודש בבעיותיו של המיעוט הערבי בישראל וביחסיו עם המדינה; 
 • דרכי פעולה לטיפול בתחומים העיקריים. 

  

יו"ר: גב' ציפי לבני, השרה לקליטת עליה. תמליל  

דוח פרופ' אהוד שפרינצק ז"ל, דיקן מייסד, בית-ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה
פרופ' דוד נחמיאס, בית ספר לאודר לממשל, דיפלומטיה ואסטרטגיה 

"מדיניות מיעוטים לישראל - ערביי ישראל" -דוח צוות עבודה,
אלוף (מיל.) עוזי דיין, ראש "הפורום לאחריות לאומית";
תמליל 

מר שאוקי אלחטיב, יו"ר ועדת המעקב של ערביי ישראל; תמליל 

The Imperative of Institutionalizing Co-Existence in Israel 

Mr. Alan B. Slifka, Chairman, The Abraham Fund Initiatives 

"מיעוטים לאומיים בארץ ובעולם" 

ד"ר אלכסנדר יעקובסון, החוג להיסטוריה, האונ' העברית בירושלים  

"ללמוד מאיראן וממצרים" 

ד"ר יצחק רביד  

Beyond Minorities – The Future of Diversity Policies 

Prof. Mari Fitzduff, Brandeis University  

מתדיינים 

ד"ר חנא סוויד, ראש המרכז הערבי לתכנון אלטרנטיבי. תמליל 

מר דן שיפטן, המרכז לחקר הביטחון הלאומי, אוניברסיטת חיפה. תמליל  

  

שלטון החוק וחוסן לאומי 

תקציר עברית  |  תקציר אנגלית  

 • מרות החוק ואכיפתו על אישי ציבור;  
 • כיצד משפיעים תהליכי האכיפה והויכוחים הציבוריים בעניין מעמד גורמי האכיפה והמשפט, על עמדות הציבור ביחס לשלטון החוק ולגורמי האכיפה? 
 • האם קיים שוויון בפני החוק? האם קיימת אפליה באכיפה בין קבוצות חברתיות שונות? 
 • המאבק בטרור ושלטון החוק. 

 

יו"ר: פרופ' אמנון רובינשטיין, דיקן בי"ס רדזינר למשפטים,המרכז הבינתחומי הרצליה
לדברי היו"ר 

"שלטון החוק וחוסן לאומי" - דוח צוות עבודה, 

עו"ד דן מרידור; תמליל 

פרופ' אריה רטנר, דיקן הפקולטה למדעי החברה, אונ' חיפה. תמליל 

"Defending Against Terrorism within the Rule of Law"  

Prof. Alan Dershovitz, Harvard Law School  

  

13:30 ארוחת צהריים  

מר יוסף לפיד, סגן ראש הממשלה שר המשפטים, תמליל
תקציר אנגלית  

 

שינוי מערכת החינוך 

תקציר עברית  |  תקציר אנגלית  

 • כיצד לשדרג את מערכת החינוך, לשפר את הישגיה ולהשיא את תרומתה לכלכלה, לביטחון  ולחברה – וכל זאת, ללא תוספת תקציב? 
 • כיצד ניתן להשביח את תכניות הלימוד, את הניהול במערכת ואת מעמד המורה? 

יו"ר: גב' לימור לבנת, שרת החינוך, התרבות והספורט. לדברי היו"ר  

תכנית הרצליה: "מערכת החינוך לקראת מהפך" - דוח עבודה, 

ד"ר שמעון שושני, מנכ"ל תגלית - Birthright Israel   

"הצעה לרפורמה מבנית במערכת החינוך של ישראל" – דוח ועדת א.ל.ה., הפורום לאחריות לאומית 

אלוף (מיל.) הרצל בודינגר, נשיא, מנכ"ל ויו"ר מועצת המנהלים של ראדא תעשיות אלקטרוניות 

מתדיינים: מר אהרון פוגל, יו"ר נס טכנולוגיות; תמליל
פרופ' יעקב כץ, יו"ר המזכירות הפדגוגית, משרד החינוך התרבות והספורט;
תמליל
ח"כ אילן שלגי, יו"ר ועדת החינוך והתרבות של הכנסת;
תמליל
  

אתגרי מנהיגות 

בונים מנהיגות יהודית עתידית 

תקציר עברית  |  תקציר אנגלית  

 • סדר היום של העולם היהודי ואתגרי המנהיגות היהודית בעתיד; 
 • הכשרה וטיפוח מנהיגות לקהילות ולקמפוסים 

  

 יו"ר: מר סלי מרידור, יו"ר הנהלת הסוכנות היהודית לא"י וההסתדרות הציונית העולמית. לדברי היו"ר.  

"To Ennoble and to Enable"

Mr. Richard Joel, President, Yeshiva University and former President of Hillel – The Jewish Foundation of Life 

  

"Preparing Jewish Leaders for the Campus"

מר אלן הופמן, מנכ"ל המחלקה לחינוך יהודי ציוני, הסוכנות היהודית לארץ ישראל  

From Campus to the Community: the Parents and Politicians of Tomorrow”, 

Mr. Alan Senitt, Former Chairman of the Union of Jewish Students of the UK and Ireland  

דיון  

"Latest Developments and Changes in Russian Political Landscape: What can be in Store for Israel"

"Mr. Evgeny Kiselev, Editor-in-Chief, "Moskovskiye Novosty 

    

מנהיגות לאומית וציווייה 

תקציר עברית  |  תקציר אנגלית 

 • בהכרעות כואבות וגורליות, מה נדרש מהמנהיגות בדרג הלאומי בישראל? 
 • תרבות הניהול והתכנון ארוך-הטווח כמאפייני מנהיגות ברמה הלאומית וביטויה; 
 • לקחי המנהיגות הציבורית ברמה העליונה בעולם המערבי ובמציאות הישראלית; 
 • מנהיגות בראשות הממשלה – מטה ראש הממשלה ותפקודו. 

 

יו"ר: עו"ד דליה רבין פילוסוף, יו"ר הוועד המנהל וראש מרכז רבין לחקר ישראל.  

לדברי היו"ר 

"מנהיגות כניהול" - דוח צוות עבודה, 

מר אלי הורוביץ, יו"ר טבע תעשיות פרמצבטיות בע"מ  

"The challenge of Leadership"

Prof. Ronald Heifetz, John F. Kennedy School of Government, Harvard University 

 

סיכום - מבט כולל 

 • כיווני המדיניות העיקריים, סדרי עדיפויות ודגשים בין המכלולים הביטחוניים, המדיניים, הכלכליים, החברתיים והממשליים; 
 • סדרי הקדימויות, הפעולות לביצוע והמדיניות הלאומית הכוללת המתחייבת בעת הזאת. 

 

Prof. Yoram (Jerry) Wind, Wharton School of Business, University of Pennsylvania  

 דיון כללי  

 

20:00  נעילה 

יו"ר: השגריר זלמן שובל, יו"ר הועד המנהל, המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה.לדברי היו"ר  

פרופסור אוריאל רייכמן, נשיא המרכז הבינתחומי הרצליה. תמליל 

"נאום הרצליה",  

מר אריאל שרון, ראש הממשלה 

תקציר אנגלית  

ארוחת ערב 

דברי פרידה 

ד"ר עוזי ארד, ראש המכון למדיניות ואסטרטגיה, המרכז הבינתחומי הרצליה 

  

 

 

הדפסשלח לחבר

עוד בנושא זה

עבור לתוכן העמוד