כניסה לחברים רשומיםהצעה לרפורמה מבנית במערכת החינוך של ישראל - דו"ח וועדת א.ל.ה
הדו"ח מציע שינויים מבניים במערכת החינוך של ישראל. עיקריו: סוגיות ובעיות מרכזיות הקשורות למערכת החינוך בישראל – ההיבט הערכי, ההיבט החברתי-כלכלי ובעיות מבניות במערכת החינוך; הצעה לשינוי מבני במערכת החינוך – טיפול במערכת תוך בחינה הגדרה וארגון מחדש של מקומם ותפקודם של מרכיביה השונים, למרכיבים השונים קרי, המורה, מנהל בית-הספר, הרשות המקומית ומשרד החינוך;
לצד השינויים המבניים-ארגוניים המוצעים, מודגשת חשיבות הענקת "ארגז כלים" משותף לכל התלמידים, שנועד לאפשר את שילובם המוצלח בחברה ובשוק העבודה.
הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד