כניסה לחברים רשומיםנושאי הכנס

נושאי הדיונים בכנס הרצליה הרביעי 

יום שלישי, 16 דצמבר 

תמונת המאזן  

  

השוואת מצבה של ישראל במישור הכלכלי, החברתי והמדיני לקראת 2004 לעומת שנים קודמות וקבוצות ייחוס אחרות ע"פ מדדי הרצליה, מדדי חיפה ומדדי המועצה לביטחון לאומי. 

האתגר הפלסטיני: הכרעה בין חלופות 

סקירת מצב הלוחמה נגד הטרור ומאזן התוצאות; תמונת התהליכים במזרח התיכון והקרנתם על העימות הישראלי-פלסטיני;  

האתגר האיראני 

מצב תוכנית הגרעין של איראן והתמודדות הקהילה הבינלאומית עם האתגר; יציבות המשטר האיראני. 

כיוונים בתפישת הביטחון 

אפשרויות ומגמות בבנין הכוח של ישראל נוכח התפתחויות טכנולוגיות, לקחי המלחמה במפרץ, אילוצי תקציב, משימות צה"ל בנוסף האסטרטגי המשתנה. 

עתיד מערך המילואים 

חלופות לבניית מערך המילואים לצה"ל העתידי והשלכותיהן הצבאיות, הכלכליות והחברתיות 

עתיד תעשיות הביטחון 

תעשיות הביטחון כמרכיב בבנין הכוח ובמענה לאיומים, כתשתית לאומית וכמנוע לצמיחה כלכלית טכנולוגית וחינוכית, יחס השקעה ליצוא בתעשיות אלה, השלכות הקיצוץ בתקציב הביטחון על תעשיות הביטחון. 


יום רביעי, 17 דצמבר 2003
 

קשרים מיוחדים בזירה הבינלאומית 

דילמות בניווט מדיניות החוץ של ישראל נוכח מצבים וקשרים מיוחדים, וביזור קשריה הבינלאומיים, המאבק המדיני נגד ישראל בזירת האו"מ, מגמותיה של רוסיה, מעמדה המיוחד של טייוואן וקשריה עם ישראל 

מרכיבים במשוואת קשרי ישראל-ארה"ב 

ארה"ב לקראת בחירות 2004 – הלכי רוח מדיניים, נוצרים ידידי ישראל בארה"ב כבעלי ברית פוליטיים, סדר היום הישראלי-אמריקאי. 

מגמות בקשרי ישראל-אירופה 

חלופות, נוסחאות ומסגרות להידוק קשרי ישראל עם אירופה, האיחוד האירופי וישראל לקראת אירופה מורחבת, תהליכים מדיניים ומשימות ביטחון באזור, שותפות ומשולבות של ישראל בארגוני ביטחון באירופה ועם נאט"ו. 

חידושים במדיניות האנרגיה הלאומית 

המציאות המשתנה במשק האנרגיה העולמי והשלכותיה, שוק הנפט העולמי לאחר עיראק – כיוונים, מגמות והשלכות למדיניות האנרגיה ולהיערכות המשק בישראל. 

פיקוח על הבנקים 

מערכת הבנקאות והפיקוח על הבנקים בישראל – האם הוא מוגזם או חסר?

מנופים כלכליים לחיזוק המשק והחברה 

מנופים כלכליים לחיזוק המשק והחברה; מגזר הטכנולוגיה המתקדמת כמנוע להזנקת המשק, לפיתוח חברתי ולסגירת פערים, השקעות זרות בישראל והגמשת הרגולציה לעידוד הצמיחה, בעיותיה של מערכת הבריאות הישראלית ודרכים לקידומה. 


יום חמישי, 18 דצמבר 2003
 

לכידות ופערים בחברה 

השלכות המצב הכלכלי, הפערים החברתיים והטרור על לכידותה של החברה בישראל וחוסנה, חוסן קהילתי, מקומו בחוסן הלאומי ודרכי בנייתו; החזרה למעגל תעסוקה; מצוקת הילדים – ממדיה, השלכותיה ודרכי טיפול. 

כלכלה ודמוגרפיה 

מה היא השפעתם של נתוני היסוד הדמוגרפים של שיעור הצמיחה בישראל וכיצד ישפיעו עליו בעתיד. 

מדיניות מיעוטים לישראל 

עיון מחדש בבעיותיו של המיעוט הערבי בישראל ויחסיו עם המדינה; דרכי פעולה מעשיות לטיפול. 

שלטון החוק וחוסן לאומי 

מרות החוק ואכיפתו על אנשי ציבור: כיצד משפיעים תהליכי האכיפה הויכוחים הציבוריים בעניין על עמדות הציבור כלפי שלטון החוק. האם קיימת הפלייה באכיפת החוק בין קבוצות אוכלוסיה שונות. 

מערכת החינוך לקראת מהפך 

"תוכנית הרצליה": איך לשדרג את מערכת החינוך הלאומית, לשפר את הישגיה ואת תחרותיותה בעולם, להגדיל את תרומתה לכלכלה ולביטחון ולהגדיל בה בעת את השוויוניות ללא תוספת תקציב 

בונים מנהיגים לתפוצות 

סדר היום שבפני העולם היהודי ואתגרי מנהיגות יהודית לעתיד, הכשרת מנהיגות וטיפוחה. 

מנהיגות לאומית וציוויה 

 בנסיבות של כורח בהכרעות כואבות וגורליות, מה נדרש מהמנהיגות הלאומית בישראל? תרבות הניהול והתכנון ארוך הטווח כמאפיין מנהיגות לאומית, לקחי מנהיגות ציבורית ברמה העליונה בעולם המערבי, מטה ראש הממשלה ותפקודו. 

מבט כולל: עדיפויות, הכרעות ומנהיגות

 

 

כיווני המדיניות העיקריים, סדר העדיפויות ודגשים בין מכלולים ביטחוניים, מדיניים, כלכליים, חברתיים ומימשליים 

"נאום הרצליה" של ראש הממשלה אריאל שרון 

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד