כניסה לחברים רשומיםכנסי הרצליה קודמים

    כנס הרצליה ה-16

נערך בין התאריכים 16-14 ביוני 2016

תכנית| סדר יום  | דוברים | ניירות עמדה ומצגות | סימולצית 2016 | | תקשורת בינלאומית | תובנות הכנס | תודות | סיקור תקשורתי | | תמונות | הוקרות | ידיעות לתקשורת |  פורום מנכ"לים בכנס |  מן לתקשורת | VOD
   

 

 

    כנס הרצליה ה-15

נערך בין התאריכים 9-7 ביוני 2015

תכנית| דוברים | ניירות עמדה ומצגות | סקר IPS | סיקור תקשורתי | הוקרות | ידיעות לתקשורת |
     

 

 

 

כנס הרצליה ה-14

נערך בין התאריכים 8-10 ביוני, 2014

תכנית | דוברים | ניירות עמדה וסקרים | ראיונות עם דוברי הכנס | סיקור תקשורתי |VOD | תמונות | הוקרות

 

  

כנס הרצליה השלושה-עשר 2013

נערך בתאריכים 14-11 במארס 2013, במלון דן אכדיה בהרצליה.

 

תכנית | ניירות עבודה | דוברים | הוקרות | מולטימידיה | VOD

 

 

 

 

כנס הרצליה השנים-עשר 2012

נערך בין התאריכים 30 בינואר - 2 בפברואר, 2012 בקמפוס המרכז הבינתחומי הרצליה.

 

תכנית | ניירות עבודה | דוברים | הוקרות | תמונות | מצגות | הודעות לתקשורת

 

 

 

 

כנס הרצליה האחד-עשר 2011

נערך בין התאריכים 6-9 בפברואר, 2011 בקמפוס המרכז הבינתחומי הרצליה.

 

תכנית | דוברים | ניירות עבודה מצגות ומסמכים | הוקרות| הודעות לתקשורת | ‏תמונות לתקשורת

 

 

 

 

 

 

כנס הרצליה העשירי 2010

נערך בין התאריכים 31 בינואר - 3 בפברואר 2010 בקמפוס המרכז הבינתחומי הרצליה.

 

תכנית | ניירות סיכום והמלצות לפעולה | הוקרות | דוברים | מצגות | ניירות עבודה | תמונות | הודעות לעיתונות 

 

 

 

 

 

 

כנס הרצליה התשיעי 2009

נערך בין התאריכים 2-4 בפברואר, 2009 בקמפוס המרכז הבינתחומי בהרצליה.

 

תכנית | דוברים | הודעות לעיתונות | הוקרות | ניירות עבודה | מצגות | סיכום המנהלים

 

 

 

 

 

 

כנס הרצליה השמיני 2008

נערך בין התאריכים 20-23 בינואר, 2008.

ב- 20 בינואר, עלה הכנס לירושלים וקיים את דיוניו במשכן הכנסת

ב- 23-21 בינואר נערך הכנס במלון "דניאל" בהרצליה.

 

תכנית הכנס | תקצירי הרצאות | ניירות עבודה | דוברים | הוקרות | תמונותסיכום המנהלים | הודעות לעיתונות 

 

 

 

 

 

 

כנס הרצליה השביעי 2007

נערך בין התאריכים 21-24 בינואר 2007 במלון דניאל, הרצליה.

 

תכנית | תקצירי ההרצאות | ניירות עבודה | דוברים | תקצירי הדיונים | הודעות לעיתונות | תמונות לעיתונות | הוקרות 

 

 

 

 

 

 

כנס הרצליה השישי 2006

נערך בין התאריכים 21 - 24 בינואר 2006 במלון דניאל בהרצליה.

 

תכנית הכנס | תקצירי הרצאות  | דיונים  | דוברים  | ניירות עבודה ומסמכים  | תודות 

 

 

 

 

 

כנס הרצליה החמישי 2004

על מאזן החוסן והביטחון הלאומי נוכח התמורות האסטרטגיות נערך בין התאריכים 13-16 בדצמבר 2004.

 

סדר היום | הרצאות  | צוותי עבודה  | דוברים  | מסמכי רקע  | סיכום מנהלים  | תודות  | משתתפים 

 

 

 

 

 

כנס הרצליה הרביעי 2003

מאזן החוסן והביטחון הלאומי - מבט כולל: עדיפויות, הכרעות ומנהיגות 

נערך בין התאריכים 16-18 דצמבר 2003 במלון "דן אכדיה", הרצליה

 

תוכנית הכנס והרצאות  | בפתחו של הכנס   | נושאי הכנס   | צוותי חשיבה ודו"חות עבודה  | סיכום מנהלים כנס 2003  | דוברים בכנס  | חברי צוות חשיבה וועדה מייעצת בכנס  | גופים מארגנים   | משתתפים בכנס 

 

 

 

 

 

כנס הרצליה השלישי 2002

סדרת כנסי הרצליה ע"ש אדמונד בנימין דה רוטשילד על מאזן החוסן והביטחון הלאומי - הנוף האסטרטגי החדש: מגמות, אתגרים ומענים

נערך בין התאריכים 2 – 4 בדצמבר, 2002 בדן אכדיה, הרצליה,

 

תוכנית הכנס | צוותי חשיבה | גופים אחראים לכנס | נותני חסות | סיכום מנהלים

 

 

 

 

 

 

כנס הרצליה השני 2001

ישראל במערכה והמערכת העולמית

נערך בין התאריכים 16-18 בדצמבר 2001

 

תוכנית | צוות הכנס | צוותי חשיבה | דוברים בכנס | תומכי הכנס

 

 

 

 

 

 

 כנס הרצליה הראשון 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבור לתוכן העמוד