כניסה לחברים רשומיםהשופט מיכה לינדנשטראוס

מיכה לינדנשטראוס דן על מהותה ודרכי הפעולה של הביקורת בתחום האחריות האישית. מבקר על פי חוק יסוד תפקידו לבחון את חוקיות הגופים, טוהר המידות וכל עניין אחר. מדיניות הביקורת מתאימה עצמה למציאות החברתית-כלכלית שמשתנה באופן תדיר. על הביקורת להיות מציאותית ואפקטיבית, אם לטובה (חינוך, מדע, טכנולוגיה) ואם לרעה (טוהר המידות, פערים בין עניים לעשירים, השתלטות ההון על השלטון וביטויים נוספים). המגמה כיום, הינה להיות ככל הגויים. אף יסודות החמלה פסו מן העולם. על הביקורת להיות משמעותית, לעיתים עדינה, ולעיתים חותכת. 

 

על מנת שהביקורת תהא אפקטיבית, נקבעה מדיניות:  

 

1)       ביקורת בזמן אמת. כך נערכה ביקורת לגבי פינוי גוש קטיף וכן, ביקורת באשר להערכות העורף ותפקודו בעת מלחמת לבנון השנייה. 

2)       עקרון השקיפות. עקרון המחייב את פרסומם של שמות המבוקרים על מנת למנוע פגיעה. 

3)       הטלת אחריות אישית. הדרישה למסקנות אישיות בדו"ח מבקר המדינה. האשם נמצא בראש הפירמידה או בקרבתו. 

 

אחריות אישית, משמעה, שעובדי הציבור צפויים לסנקציה אישית אם הם פועלים בניגוד לדין. תפקידו של מבקר המדינה הינו לבדוק את העניין באופן מדוקדק, וליצור דו"ח הסקת מסקנות. 

פגיעה בטוהר המידות- זוהי פגיעה חמורה באינטרס הציבורי. 

 

מינוי למשרה ציבורית שלא כדין. אם מונה עובד ציבור למשרה ציבורית שלא כדין עקב העדפה פוליטית, משפחתית, מינוי ללא מכרזים. על מבקר המדינה לעמוד על הסקת מסקנות אישיות לגביו. פעולה זו של מינוי שלא כדין, עשויה לעיתים לפגוע אף היא באינטרס הציבורי.  

פעולות נוספות בהן מעורבת האחריות האישית: מעורבות בשוחד, הטיית מכרזים, זיוף מסמכים, מרמה, עצימת עיניים, מדיניות "ראש קטן", בזבוזים בתקציב המדינה וכן הלאה. 

 

האחריות האישית הינה בעלת ערך מרתיע ובנוסף תורמת למנהל תקין וחוקי. זהו רצונו של הציבור. ישנה אחריות אישית החלה על עובדי ציבור שאינה חייבת לבוא לידי ביטוי דווקא עם פרסום דו"ח, אלא עפ"י שיקול דעתו של עובד הציבור, מה שמשדר הגינות והפקת לקחים ראויה. ככל שהמחדל גדול יותר, כך אחריותו האישית תהא רבה יותר. 

 

מכאן חשיבותו של דו"ח הביקורת. הקביעה כי קיימת אחריות אישית שנקבעה בזהירות וכחלק מכללי הצדק הטבעי, זו הסיבה מדוע נושא זה הינו כה מהותי בביקורת המדינה.  

הדפסשלח לחבר

עוד בנושא זה

עבור לתוכן העמוד