כניסה לחברים רשומיםפרופ' זאב סגל

המוסד השלטוני הראשון שהוקם בירושלים הינו בית המשפט העליון. בג"צ קבע שלא הוא זה שיממש את המשפט "הר הבית בידינו" אלא הוא משאיר זאת למחוקקים. 

 

הפעם הראשונה אשר בה ירושלים כונתה בירה, הייתה ע"י דוד בן גוריון בחניכת דרך בורמה. 

ב-1967 התקבל בכנסת החוק לשמירה על המקומות הקדושים, ב-1980 התקבל חוק ירושלים 

בירת ישראל, ולאחר שנתקבל עזבו נציגויות זרות רבות את העיר. 

  

החוק למעשה קובע שירושלים היא מקום מושבה של כנסת ישראל, ושאר מוסדות המדינה. 

בעת חקיקת החוק הייתה הזדמנות לשריין את החוק, ולקבוע כי שינוי בו יעשה רק בהשגת הסכמת כל חברי הכנסת אך הזדמנות זו פוספסה.  

 

בהמשך התקבלו עוד שלושה סעיפים לחוק, כאשר אחד מהם היה איסור על העברת כל סמכות בירושלים לידי כל גורם זר. 

בינואר 1999 בשלהי כהונת בנימין נתניהו, הכנסת קיבלה חוק האומר שביטול החלת השיפוט והמנהל, יתבצע רק ברוב של 61 חברי כנסת, ואף עולה הרעיון של משאל עם, כלומר, העברת כל שינוי בתחום ירושלים מחייב קבלת חוק יסוד ברוב של 61 חברים, אך בנוסף, הוחלט כי הדרישות המיוחדות הללו לא יחולו על שינוי הצהרתי. 

 

כלומר שינוי הצהרתי של ירושלים מבירת ישראל, למרכז העם היהודי יכול להתקבל ברוב רגיל אם שינוי זה יתקבל על דעת המחוקקים. 

 

השינוי לא ישפיע מבחינה פוליטית הואיל והוא לא יגרום לשינוי מהותי בשטחה של ירושלים. 

 

הדפסשלח לחבר

עוד בנושא זה

עבור לתוכן העמוד