כניסה לחברים רשומיםמר רענן דינור

מאז תחילת כהונתה של הממשלה ה-31 הנושא של יחסי יהודים ערבים הפך משמעותי מאוד בעבודת הממשלה ובמדיניותה – ויש במדיניות הזו הרבה חדשנות. ראש הממשלה רוצה לעסוק בנושא. העובדה שאני מופיע פה בכנס בנושא הזה של אחריותנו כממשלה לשילוב הערבים בחיי המדינה בישראל יש בה בוודאי להראות כי הקדשנו לעניין חשיבה ועשיה מרובים. 

 

הדברים שהובאו במושב זה בכנס משקפים מציאות שאי אפשר להתעלם ממנה ויש מקום לדאגה. עם זאת, קיימת תמונה מורכבת שמציבה מחד אתגרים גדולים וקשיים אך גם חלון הזדמנויות לשינוי בו מרכיבים של שותפות ושילוב כדרך לשוויון.  

 

אי אפשר להגיע לשוויון על ידי צמצום פערים והקצאת משאבים בלבד. אם אנחנו רוצים להתקדם למצב של שוויון לאזרחים הערבים עלינו לשלבם בחיי המדינה ולנקוט במדיניות של שילוב ושותפות כדרך לשוויון. צריך לטפל בעיקרון בכמה נושאים עיקריים, שעיקרם - פיתוח מנגנוני שילוב: 

1.       שיתוף בקבלת החלטות. בעניין זה הממשלה עשתה כמה צעדים לפחות: לפני שנה נפתח דיאלוג בכנס הראשון של ראש הממשלה בנושא מיעוטים. על בסיסו ואחריו יצרו מספר מסגרות עבודה שמלוות את תכניות משרדי הממשלה בשנים 2007-2008. בחודשים הקרובים ידווחו על תוצרים ויגדירו את סדר היום לועידה השלישית. 

2.       כל הקשור לועדת השופט גולדברג: קביעת הזכאויות לתביעות על קרקעות של הבדוים בנגב, וגיבוש נוסחה לפיצוי. לראשונה הבדוים שותפים למהלך. בהרכב הועדה אין לממשלה רוב. 

3.       מהלך של שר הפנים – טיפול ממשק משרד הפנים עם השלטון המקומי. בנושא זה התקבלו שלוש החלטות מהותיות: מה צריכים להיות היעדים של קביעת הארנונה- הסנקציה באי הגעה ליעדים; הערכה מחדש של מענקי איזון; היבטים שונים של גבייה על ידי השלטון המקומי במגזר הערבי של בנייה בלתי חוקית.  

4.       כל הנושא של חברה אזרחית, והתפיסה של שרות אזרחי הינו תרומה חשובה לקידום מהלכים לחברה אזרחית.  

5.       הקצאת משאבים. הממשלה נתנה הקצאות צודקות. למשל בצפון- הוענקו הקצאות באופן הבא:  שליש ליהודים, שליש לערבים ושליש לתכניות על. 

6.       גידול בקליטת מיעוטים למנגנוני ממשלה. 

7.       כיום פועלים להקמת רשת לפיתוח כלכלי, המתקדמת בקצב. דב לאוטמן עומד בראש המועצה המייעצת. מוקמת קרן של 80 מליון שקל – Private Equity. יש גם נושאים של פיתוח תעסוקתי. 

 

לסיכום: ועידת ראש הממשלה למיעוטים ב-2008תעסוק בנושאי פנים, חינוך, והממשק הכלכלי בין המגזר היהודי והערבי. ממודל של מדינה אחת ושתי כלכלות, צריך לעבור למודך של מדינה אחת וכלכלה אחת. 

הדפסשלח לחבר

עוד בנושא זה

עבור לתוכן העמוד