כניסה לחברים רשומיםגב' נעמה אלפנט

אני גאה לייצג קבוצה של אנשים צעירים שביחד עמם הקמתי את הפורום הצעיר של הסכמת הרצליה. 

בדומה לצוות הכלכלנים, הוצבה לפנינו אותה שאלה: קביעת סדרי העדיפויות וחלוקת 

6 מיליארד השקלים בין תוכניות לחיזוק החברה הישראלית. 

על שולחן דיוננו הוצבו אותן 10 קטגוריות שהוצגו בעבר, אך כשלב ראשון ראינו לנכון לעדכן את הקטגוריות. 

החלטנו שלא ליחד את קטגורית נושא הקליטה והעלייה, עצם ההפרדה והייחוד של תחום זה 

מהווה בעיה בטיפול נכון בעולים חדשים וקליטתם. 

ב"עליה וקליטה" מדובר בשילוב עולים חדשים בחברה, ולכן מן הראוי שקטגוריה זו תשתלב  

בנושאים אחרים כגון החינוך, הרווחה והמאבק בעוני. 

באותו אופן ראינו לנכון לשלב את פיתוח אזורי הנגב והגליל בקטגוריות התשתיות וענפי המשק. 

בנוסף, החלטנו להוסיף שתי קטגוריות נוספות : 

תרבות וזהות- פיתוח הרוח, התרבות והזהות הישראלית. 

איכות השלטון והשירות הציבורי- במדינת ישראל קיימת בימינו בעיה קשה של חוסר משילות וחוסר אמון של הציבור במוסדות השלטון. 

חלוקת הכסף בין התחומים השונים הציבה בפנינו בעיה, מכיוון שהיה ברור לנו שהסכום המדובר 

אינו גדול ומספיק בשביל להביא לתוצאות הרצויות בכל תחום. 

על בסיס הדילמה הזאת ניסינו לחשוב על דרכים כיצד לעודד השקעות מהמגזר הפרטי, שיתגברו 

את השקעות הממשלה.  

חששנו לפרוס את ששת מיליארד השקלים בין כל התחומים, למרות שבעיננו כולם ראויים להשקעה, לכן החלטנו לרכז את הסכום בתחום אחד או שניים בשביל להשיג תוצאות מרביות. 

לאחר חשיבה ודיון בפורום הגענו להחלטה להשקיע בשני תחומים:  

חינוך: מערכת זו חשובה כי היא מקנה ידע, יכולות וערכים, ודואגת שישראל תהיה חזקה  

ויותר שוויונית בעתיד.  שמנו דגש מיוחד על הקטנת כיתות, שיפור הציוד הטכנולוגי, איכות הסגל החינוכי, כמות שעות הלימוד ונתינת מענקים מיוחדים לבתי ספר במצוקה. 

שיפור איכות השלטון: בתחום זה נדרש פחות כסף, אך הוא אינו נופל בחשיבותו מאחרים. 

איכות השלטון תקבע איך ישראל תתמודד עם אתגרים גדולים העומדים בפנינו בעתיד 

ולאיזה כיוון ישראל תתפתח. בכדי לשפר את השלטון החלטנו להשקיע באיכות האנשים, דרך בניית עתודות של אנשים צעירים ועידוד פרישה של מבוגרים יותר, וגיוס מומחים בתחומים שונים. 

חשוב גם לשפר את דרך קבלת ההחלטות וישומן דרך בקרה. 

המסר שלנו הוא: השקיעו את כספכם בשיפור החינוך וביעילות השלטון והשירות הציבורי. 

אנו מאמינים שרפורמות בתחומים אלו יחזקו באופן משמעותי את החברה הישראלית. 

הדפסשלח לחבר

עוד בנושא זה

עבור לתוכן העמוד