כניסה לחברים רשומיםניירות סיכום והמלצות לפעולה מכנס הרצליה 2010

 

 

ניירות סיכום

 

אוגדן מסמכי דיון וסיכום

מסמך מסכם

תאריך: 2010

 

התהליך המדיני הישראלי-פלסטיני: היבטים בילטראליים, אזוריים, גלובאליים וכלכליים

מסמך מסכם

מחברים: רחל מכטיגר ושמוליק בכר

תאריך: 2010

 

הצטרפות ישראל לארגון ה-OECD

מסמך מסכם

מחבר: אורי סלונים

תאריך: 2010

 

משק החשמל של ישראללקראת שנת 2030

מסמך מסכם

מחבר: אורי סלונים

תאריך: 2010

 

מאבק באלימות בקרב בני נוער ובאלימות במשפחה: הצעות מעשיות למנוע, לאכוף ולחנך למען הפחתת ממדי האלימות

מסמך מסכם

מחבר: שמוליק בכר

תאריך: 2010

 

עודנה מנהיגת העולם? מדיניות החוץ של ארה"ב בעידן רב-קוטבי

מסמך מסכם

מחבר: שמוליק בכר

תאריך: 2010

 

גמילת העולם מנפט: תפקידה של ישראל

מסמך מסכם

מחבר: שמוליק בכר

תאריך: 2010

 

אנרגיה מתחדשת וכלכלה ירוקה כמנוע צמיחה

מסמך מסכם

מחברים: עידן לוי ואורי סלונים

תאריך: 2010

 

מינוף המשבר העולמי: אתגרי כלכלת ישראל

מסמך מסכם

מחבר: אורי סלונים

תאריך: 2010

 

האוכלוסייה הקשישה בישראל: תמונת מצב, דילמות חברתיות ואתגרים במדיניות מסמך מסכם

מסמך מסכם

מחברת: רחל מכטיגר

תאריך: 2010

 

מושב פיתוח כלכלת ערביי ישראל

סיכום הדיון בכנס

מחבר: יעקב שיינין

2010

 

בעיית המשילות בישראל – האם הגיעה השעה לבדק בית יסודי בנושא?

מסמך מסכם

מחבר: המכון הישראלי לתכנון כללי

2010

 

הטמעת תרבות של מוכנות בעורף הישראלי – שילוב החברה האזרחית והמגזר העסקי

סיכום הדיון בכנס

מחבר: מכון ראות

2010

 

The "Soft War" against Israel: Motivations and Solutions

Herzliya Report

Author: Shmuel Bar

2010

 

The "Poly-Nuclear" Middle East and the Cold War Paradigm

Herzliya Report

Author: Shmuel Bar

2010

 

Preparing for a De-Americanized Middle East

Herzliya Report

Author: Shmuel Bar

2010

 

Winning the Battle of the Narrative

Herzliya Report

Author: Lea Landman

2010

 

Multilateral Strategic and Security Building Blocks:  Upgrading the NATO-Israeli Relationship, and Israel's Involvement in the US-led Ballistic Missile Defense (BMD) Architecture

Herzliya Report

Authors: Oded Brosh and Lea Landman

2010

 

New Wars in Search for New Laws: International Law and the Contemporary Battlefield

Transcript from the Herzliya Conference session on international law

Author: Amnon Rubinstein

2010

 

Still the World's Leader? US Foreign Policy in a Multi-Polar Era

Herzliya Report

Author: Shmulik Bachar

2010

 

 

המלצות לפעולה

 

הצטרפות ישראל לארגון ה-OECD עיקרים והמלצות

סיכום ההמלצות המרכזיות שהוצגו בנייר העבודה המסכם שהוכן במסגרת כנס הרצליה 2010

תאריך: 2010

 

מאבק באלימות בקרב בני נוער ובאלימות במשפחה: הצעות מעשיות למנוע, לאכוף ולחנך למען הפחתת ממדי האלימות

סיכום ההמלצות המרכזיות שהוצגו בנייר העבודה המסכם שהוכן במסגרת כנס הרצליה 2010

תאריך: 2010

 

 

 

 

 

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד