כניסה לחברים רשומיםגיורא אלירז - פרסומים

ספרים

Islam in Indonesia: Modernism, Radicalism and the Middle East Dimension. Brighton & Portland: Sussex Academic Press, 2004.

מונוגרפיות  וניירות עבודה

Islam and Polity in Indonesia: An Intriguing Case Study. Washington: Hudson Institute, February 2007.

The Aceh-based Militant Network: A Trigger for a View into the Insightful Complex of Conceptual and Historical Links, Working Paper Series, no. 214, RSIS, Nanyang Technological University, Singapore, November 2010.

 

מאמרים בכתבי עת מדעיים

The Social and Cultural Conception of Mustafa Sadiq al-Rafi’i”, Asian and African   Studies, vol. 13 (1979), pp. 101-129

 Egyptian Intellectuals and Women’s Emancipation”, Asian and African Studies, vol. 16 (1982), pp.  95 - 120.

Tradition and Change: Egyptian Intellectuals and Linguistic Reform, 1919 - 1939”, Asian and African Studies, vol. 20 (1986), pp233-262.

 The Islamic Reformist Movement in the Malayo- Indonesian World in the First Four Decades of the Twentieth Century: Insights Gained from a Comparative Look at Egypt” , Studia Islamika (Jakarta), vol. 9, No. 2 ( 2002), pp.47-87.

 “'The Globalized Dimension of Islamic Radicalism in Indonesia: Local Context and Broader Historical Perspective”, Review of Indonesian and Malaysian Affairs (RIMA), vol. 38, no. 1 (2004), pp.123-171.

"Distinctive Contemporary Voice: Liberal Islam Thought in Indonesia", Studia Islamika (Jakarta), vol. 15, no. 3, 2008, pp1-38.

 

מאמרים בקבצים

"Islamic Radical Fundamentalism in Indonesia: The Middle Eastern Perspective and the Local Context", in Democracy, Islam and the Middle East, Jerusalem, edited by Amnon Cohen. The Harry S. Truman Institute for the Advancement of Peace at the Hebrew University of Jerusalem, 2005, pp.77-85.

Radical Islam in the Middle East and Southeast Asia: A comparison". In Conflict, Community, and Criminality in Southeast Asia and Australia: Assessment from the Field (A report of the CSIS Transnational Threats Project), edited by Arnaud de Borchgrave, Thomas Sanderson and David Gordon. Center for Strategic and International Studies CSIS: Washington DC, June 2009, pp.2-5. 

 High Hurdles Faced by Islamic Radicalism: The insightful Indonesian case”. Terrorism: Ideology, Law and Policy, edited by Gelijn Molier, Afshin Ellian and David Suurland. International Relations Studies Series, 13. Dordrecht: Republic of Letters, 2011.

 

מאמרים בפרסומים אקדמיים מקוונים

Indonesia's Role in Egypt's Democratisation”, The Interpreter, the blog of the Lowy Institute for International Policy, June 23, 2011 (It was also published as : “Indonesia and Egypt’s Democracy”, The Diplomat Blogs, June 24, 2011)

Egypt's Democratic History”, The Interpreter, the blog of the Lowy Institute for International Policy, July 12, 2011.

 

מאמרים בתקשורת

"Democracy in Indonesia and Middle East countries", The Jakarta Post, November 30, 2007. 

"Will Indonesia's breeze of democracy reach here?", The Jerusalem Post, April 5, 2008.

Tunisia May Not Follow Indonesia’s Path to Democracy", The Jakarta Post, January 27, 2011.

"Egypt Uprising a Live Course on Politics for Indonesian, Malaysian  Students", The Jakarta Post, February 17, 2011.

The Path from Dictatorship to Democracy “, The Jerusalem Post, July 11, 2011.

 

תרגום

"שלושה שירים" (תרגום ממלזית של שלושה שירים של מוחמד חאג' סאלח, לרבות הקדמה קצרה), הארץ – מוסף תרבות וספרות, 2 מאי 2008

 

פרסומים אחרים

Reformasi Killed the Poetry Superstars”, Inside Indonesia, No. 72 (October-December 2002), p.30 (co-author with Marshall Clark).

A contribution to a publication project entitled, The Power of Outreach: Leveraging Expertise on Threats in Southeast Asia. A report of the CSIS Transnational  Threats Project, Center for Strategic and International Studies (CSIS): Washington DC, April 2009, pp. 21-23, 53-56.

The Curtain Falls?”, Inside Indonesia, July 11, 2011

 

מאמרים בעברית

"תמונת עולמו החברתית והתרבותית של מצטפא צאדק אל -ראפעי", המזרח החדש, כרך כ"ז (1978), ע"ע, 203- 224.

"עמדתם של אינטלקטואלים מצריים בשאלת הרפורמה הלשונית, 1919 – 1939", המזרח החדש, כרך ל"ו (1994), ע"ע 81 – 105.

"דמוקרטיה הולכת ונבנית בארכיפלג בעל האוכלוסיה המוסלמית הגדולה בעולם", רוח מזרחית, גיליון מספר 1 (חורף 2005), עמ' 9-10.

"מורשת מוחמד עבדה בעולם המלאי-אינדונזי: תובנות ממבט השוואתי למצרים", המזרח החדש, כרך מו (תשס"ו), עמ' 99- 119.

"הרחק מעבר לקו האופק: אינדונזיה כמרחב תרבותי, רעיוני ופוליטי מאתגר", אתר מרכז מחקר ומידע, משרד החינוך – מחוז תל-אביב, נובמבר 2008

"לסדוק מבצרי רודנות באמצעות האינטרנט: מסע בזמן מאיראן אל אינדונזיה", זמן איראן, המרכז ללימודים איראניים, אוניברסיטת תל-אביב, מס' 11, יולי  2009

"עתיד הרפורמה הפוליטית במצרים – מבט מכיוון בלתי צפוי", צומת המזרח התיכון,  כרך 1, גיליון מס' 7, 6 ביולי 2011

 

הדפסשלח לחבר
עבור לתוכן העמוד