כניסה לחברים רשומיםניירות עמדה

 

סימולציה – מלחמת לבנון השלישית (מניעה, הרתעה, העורף והכרעה)

אל"מ (מיל.) ד"ר שאול שי. אוגוסט 2015

 

"המניעה והסיכול" כמרכיבי יסוד בתפיסת הביטחון של ישראל

אל"מ (מיל.) ד"ר שאול שי. יוני 2015


 

תפיסת הביטחון ותקציב הביטחון

פרופ' אלכס מינץ. יוני 2015


 

סימולציה – מלחמת לבנון השלישית ?

עיקרי הממצאים והתובנות, אל"מ (מיל.) ד"ר שאול שי. יוני 2015


 

Israel 2015: Munich 1938 or Helsinki 1975

Stephen D Krasner, June 2015


 

A Nuclear Arrangement Doomed to Fail

Abraham D. Sofaer, June 2015


Rare survey in Saudi Arabia revealed surprising results

June 2015


 

The IPS Saudi Arabia Survey Results

Prof. Alex Mintz & Eli Mograbi, June 2015


 

תפיסת הביטחון של ישראל - בין הרתעה להכרעה

שאול שי, יוני 2015


 

חברה חכמה - תכנית הרובוטיקה הלאומית

עיבוד ועריכה: אמנון חזקיה, אורי סלונים, חיים רוסו, צבי שילר, יוני 2015

 


רובוטיקה

משה שהם, יוני 2015


רבוטיקה כמנוע צמיחה למשק ולחברה בישראל

אמיר זיו-אב, יוני 2015


Robotics for a better Society

Chaim Ruso, June 2015

 


מדדי הרצליה 2014 לחוסן לאומי

סיכום ממצאים

פרופ' רפי מלניק יוני 2015

The Herzliya Indices

National Security Balance - The Civilian Quantitative Dimension

Prof. Rafi Melnick, June 2015


 

לקראת רפורמה במינהל הציבורי יותר אחריות ציבורית ולכידות חברתית

(נספח - הצעת חוק יסוד: שירות המדינה)

פרופסור אסף מידני, יוני 2015


 

Attitudes of Hispanics toward Israel

Amnon Cavari & Shir Marom Melnik. May 2015


 

Islamic State and al-Qaeda Competing for Hearts & Minds

Ely Karmon, June 2015

 


המרכיב החברתי של החוסן הלאומי אחרי הבחירות ולנוכח אתגרי חוץ וביטחון

גבריאל בן-דור ואיל לוין יוני 2015


שסעים ואי שוויון בחברה הישראלית

)ממצאי סקר דעת קהל(
מינה צמח יוני 2015


גידול הפריון הכולל בישראל

רפי מלניק יוני 2015


פריון נמוך ועוני גבוה: מה עושים?

צבי אקשטיין יוני 2015


המוסד לביטוח לאומי

שלמה מור-יוסף יוני 2015


על חלל וחינוך

מאיר אריאל יוני 2015

 


GE Industrial Internet

Oded Meirav, June 2015


The Internet of REALLY IMPORTANT Things

Harel Kodesh, June 2015


Nano/Micro Satellites

The Need for Launchers
David Bergman
, June 2015


EDF EN Israel from the sky

Alain Vaniche, June 2015


Scale-up the Start-up Nation

Yitzhak Peterburg, June 2015


A Fresh Start on Israel’s Relations with the US and Europe: What would it take?

Gil Troy, June 2015


Contemporary Relation between India and Israel in Historical Perspective

Manas Chatterji, June 2015


Geopolitics and Energy

Amos Hochstein, June 2015


The Middle East after an Iran deal

Meir Javedanfar, June 2015

עבור לתוכן העמוד