כניסה לחברים רשומיםניירות עמדה

חלופות לתפיסת הביטחון הלאומי של ישראל

שאול שי
יוני 2017

חלופות לתפיסת הביטחון של ישראל

שאול שי (מצגת)

חמישים שנה למלחמת ששת הימים

אסופת מאמרים
עורך: ד"ר אל"מ מיל. שאול שי
יוני 2017

50 שנה למלחמת ששת הימים- הסיכוי לשלום עם הפלסטינים

סקר מיוחד לקראת כנס הרצליה ה-17
המכון למדיניות ואסטרטגיה במרכז הבינתחומי ו mako
הסקר נערך באמצעות חברת "פאנל פוליטיקס"
עורך: ד"ר שאול שי
יוני 2017

Regional Water Security: Challenges and Opportunities in the Middle East

Shaul Shay
יוני 2017

המניעה והסיכול כמרכיבי יסוד בתפיסת הביטחון של ישראל

שאול שי
יוני 2017

Israel and India celebrating silver jubilee

Shaul Shay
June 2017

סימולציית כנס הרצליה - ישראל בעימות רב חזיתי

עיקרי ממצאים
אל"מ (מיל.) ד"ר שאול שי

Simlulation on: Israel in a Multi-Front Confrontation

Main insights from the simulations of the foreign research institutions

מזרח תיכון בטלטלה ממצאי הסימולציה

קטע VOD

SIMULATION: Israel in a Multi-Front Escalation

Presentation

אסטרטגיה פיסקלית דרוש שינוי

פרופ' רפי מלניק

מדדי הרצליה 2016 לחוסן לאומי

סיכום ממצאים
פרופ' רפי מלניק וד"ר מעוז רוזנטל

The Herzliya Indices

National Security Balance The Civilian Quantitative Dimension
Prof. Rafi Melnick

ישראליות משותפת או שבטים, שבטים? - מדדים כמותיים

אלכס מינץ, חיים וייצמן, אורי סלונים, חן אלישע ותום לוריה

המרכיב החברתי של החוסן הלאומי

פרופ' גבריאל בן דור, ד"ר איל לוין
עבור לתוכן העמוד