MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C6413D.4681CCC0" This document is a Single File Web Page, also known as a Web Archive file. If you are seeing this message, your browser or editor doesn't support Web Archive files. Please download a browser that supports Web Archive, such as Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" תומכים עיקריים

תומכים עיקריים

 

הש&#= 1490;ריר רונאלד ס. לאודר

 

ה= ;שגריר רונלד ס. לאודר  איש עסקים ופילנטרופ.  נשיא קרן קימ= 514; לישראל. כיהן כיו"ר ועידת הנשיאים של הארגונים הי= 92;ודיים המרכזיים בארצות הברי= 14;. מונה על ידי הנשיא רייגן לשגריר ארצו= 14; הברית באוסטריה, ושימש סגן עוזר מזכיר ההגנה לעניי= 04;ים אירופיים ולנאט"ו. ייס= 91; ועמד בראש "ק= 12;ן רונלד ס. לאודר" שעיק—= 2; עיסוקה בקידום החינ= 93;ך היהודי. פעיל בתחומים נוספים הקשורים בחי= 97; קהילות וארגונים יהודיים וישראליים. מ= 499;הן כיו"ר הקרן היהודית הלאומית, כגזבר הקונג= 12;ס היהודי העולמי וכיו"ר התכנית לשימור המור= 13;ת היהודית במסגרת הקרן העולמית לשימור אתרי = 502;ורשת. בתחום העסקי מעורב בתחומ= 97; המדיה ובתעש= 97;ית הטלקומוניק—= 0;יה. סגן נשיא תאגיד אסתי ל= 488;ודר, יו"ר תאגיד אסתי לאודר העולמי ויו"—= 2; מעבדות קליניק. בוגר בית-ספר וורטון באוניברסיט—= 4; פנסילבניה במנהל עסקים בינלאומי. השתלם באוני= 89;רסיטאות פריז ובריסל.

 

 

 

 

 =

 

הק&#= 1512;ן לידידות, ישראל International Fellowship  of Christians and Jews, USA  &nbs= p;  

 <= span lang=3DHE style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial;color:#003366'>ה= ;קרן לידידות, מפע= 500; חייו של הרב יחיאל אקשטי= 97;ן, עוסקת זה יות= 512; משני עשורים בגיוס תמיכה מוסרית, מדינית וחומרית מנוצרים אוהבי ישראל. בשנים האחרונות העבירה הקרן לידידות למעלה מ- 450 מיל•= 7;וני שקלים חדשים, למימון מאות פרויקטים בת= 95;ום העלייה, הקליטה, הרווחה והביטחון במ= 91;ינת ישראל וסיוע הומניטארי לקשישים ויל= 91;ים יהודים בבריה"מ לשעבר.

 =

 =

 =

קונגרס הקהילות היהודיות ברוסיה

ק= ;ונגרס הקהילות היהודיות ברוסיה, אשר בראשו עומד נשיאו מר ארקדי גאידמ= 11;, נוסד בשנת 1991. הקונגרס מאג= 91; בתוכו יותר מ-150 ארגונים וקהילות יהודיים, המשרתים את מאות ואלפי היהודים שנותרו ברוסיה. מרכז= 497; הקונגרס ממוקמים במוסקבה, בסנט-פטרבור= 90; ובטולה.

ה= ;קונגרס מפעיל ומתחז= 11; את בית הכנסת ההיסטורי המרכזי במוסקבה, שהשנה ימלאו לו 100 שנים.

 =

 =

 =

 

קר&#= 1503; פרידריך אבר= 96; (FES) בישראל=   

קרן פרידריך אבר= 96; היא מוסד ללא כוונת רווח, ששורשיו  נטועים בסוציאל-ד= ;מוקרטיה הגרמנית והבינלאומי—= 4;. נציגות הקרן בישראל תורמת לקידו= 01; היחסים בין ישראל לבין ג= 512;מניה ואירופה. כמו כן פועלת הנציגות למע= 03; דו-קיום בשלו= 501; בין ישראל לבין שכנותי= 92;, ולמען חיזוק החברה האזרחית בישראל. ראש משרד הקר= 503; בישראל הינו מר הרמן בונץ.

 =

 

מ= ;שרדי ממשלה

 

 

 

מש&#= 1512;ד הביטחון

 

 

 

 

מש&#= 1512;ד החוץ

 

 

 

המ&#= 1493;עצה לביטחון לאומי, משרד ראש הממשלה=

 

 

 

ק= ;רנות

 

 

 

קר&#= 1503; קיסריה אדמונד בנימ= 97;ן דה רוטשילד=

ה= ;קרן פועלת למימו= 13; חזונו של בית רוטשילד לפת= 95; את קיסריה כיישוב ייחודי, כמרכז תעשייתי אזורי וכמרכ= 94; תיירות לאומ= 97; המתבסס על קיסריה העתיקה והחו= 07; המרהיב במקו= 01;. חלק מרווח= 497; הקרן נתרם מד= 497; שנה למטרות קידום ההשכל= 92; הגבוהה בישראל, תמיכה במוסדות תרבות וסיוע כללי ביישובים הסמוכים לקיסריה.

 

 

 <= /span>

 

קר&#= 1503; קיימת לישרא= 00;

ק= ;רן קיימת לישרא= 00; נוסדה על ידי בנימין זאב ה= 512;צל לפני למעלה מ- 100 שנה, ב= ;קונגרס הציוני החמישי שהתקיים בבאזל. ה= ;יא הוקמה כקרן לאומית שנועדה להגשים את הר= 506;יון הציוני, באמצעות רכישת קרקעו= 14; והנפת מפעל ההתיישבות היהודית באר= 09; ישראל. י= ;יעוד זה מהווה גם כיום את הבסי= 505; האידיאולוג•= 7; למכלול פעולותיה של הקק"ל= ;.

ל= ;מעלה ממאה שנות פעילותה של ק= 511;"ל, כ= ;נאמן העם היהודי ע= 500; אדמתו בארץ ישראל וכארגון הירוק הגדול במדינה, באות לידי ביטוי ב- 2.6 מיליון דונם הקרקע שרכשה, ב= ;-1,000 היישובים שקמו בעזרתה על אדמותיה, ב-1.5 מ= ;יליון דונם אדמה שהכשירה ופיתחה, ב-220 מיליון העצים שנטעה, ב-170 מ= ;אגרי מים שהקימה, בעשרות נחלים שהשיב= 92; להם חיים, במאות חניונים ופא= 12;קים שהקימה, בפעולותיה הנמרצות לדחיקת המדב= 12; ובהנחלת מור= 13;ת וחינוך לאהב= 14; הארץ. פ= ;עולותיה של קק"ל ממחישות את תרומתה האדירה לפיתוחה של מדינת ישראל. בעתיד תמשיך קק"ל במשימתה ליישב, ל= ;בנות, לפתח ולט= 508;ח את הארץ, ולהדק את הקשר של העם היהודי ע= 501; אדמתו.

 =

 =

 =

 =

The Ru= ssell Berrie Foundation

The mission of the Russell Berrie Foundation is to exp= ress the values and passions of the late Russell Berrie, through promoting the continuity and enrichment of Jewish communal life, fostering the spirit of religious understanding and pluralism and supporting advances in medicine focused on diabetes and humanism.

=  

 

The Po= sen Foundation

The Posen Foundation seeks to promote Jewish education= for secular Jews. The Foundation is committed to the development of curricula, teaching strategies and reference works to train a cadre of secular Jews, w= ho will be professionally equipped to teach precepts of Jewish civilization, history and culture to children at all school levels as well as to students= on the undergraduate and graduate levels. The Posen Foundation pioneered curri= cula and syllabi for a course on Judaism as culture, which is now taught in fift= een universities and colleges in the US and Israel.  The Foundation also supports academic research into diverse aspects of Jewi= sh identity, offers fellowships and supports literary projects in the field of Judaism as culture.

=  

 

 

 

<= span dir=3DRTL> 

יוזמות קר= 503; אברהם

י= ;וזמות קרן אברהם הנ= 493; ארגון הפועל לקידום חיים משותפים, דו-קיום ושוויון בין יהודים וערבים בישראל, באמצעות פיתוח והפעל= 14; מיזמים רחבי-היקף ותמיכה בפעולות שטח.

 <= /span>

 <= /span>

 <= /span>

מו&= #1505;דות

 

 

 

ה= ;וועד היהודי האמריקני

הו&= #1493;עד היהודי האמר= 97;קני מגן על זכויו= 514; היהודים ברחבי העולם, לוחם בדעות קדומות ובאנטישמיו—= 4; ומקדם זכויו= 14; אדם לכל, פועל למען ביטחונ= 92; של ישראל, ולה&#= 1506;מקת ההבנה בין אמריקאים לישראלים. הוועד מקדם עמדות מדיניות ציבורית הנטועות בערכי הדמוק= 12;טיה האמריקנית ובמורשת היהודית, ומעודד את הח= 497;וניות היצירתית של העם היהודי. הוועד היהודי האמריקני נוסד בשנת 1906 כארגון חלוצי בתחום יחסי האנוש בארה"”= 9;, וכמוביל בתחום הפעילות המדינית היהודית ובד= 97;פלומטיה הבינלאומית. 

 

 

 

 

 =

ה= ;מרכז לחקר הביטחו= 03; הלאומי באוניברסיט—= 4; חיפה

ה= ;מרכז עוסק בחקר המכלול הרחב של תחומי הביטחון הלאומימדיניים, ביטחוניי= 01;, חברתיים, כלכליים ואחריםבניסיון לתרום להבנת יחסי הגומלי= 03; המורכבים ביניהם. המרכז מאגד חוקרים מישראל ומהעולם הרח= 89;, ממגוון רח= 489; של דיסציפלינו—= 4; רלוונטיות, בניסיון לשלב את מחקריהם הספציפיים בתמונה האינ= 96;ר-דיסציפלי= 04;ארית הכוללת של הביטחון הלאומי. הדגש במחקריו של המרכז בשנים האחרונות הושם על תחומ= 497; האסטרטגיה המדינית של ישראל ושל הג= 493;רמים האזוריים והעולמיים במזרח התיכו= 03;, על חקר הטרור ועל עמדותיה והתנהגותה ש= 00; החברה הישראלית. מאז ראשית העשור מנהל המרכז שורת מחקרים רציפ= 92; ושיטתית על מרכיביו השונים של החוסן הלאומ= 97; של החברה הישראלית, המתמודדת בעימות מתמש= 98; עם גורמים החותרים לקע= 11;ע את החוסן הזה.

 =

 =

 =

 =

הס&#= 1493;כנות היהודית לאר= 09; ישראל
בשליחות העם בארץ ובעולם<= /o:p>

ה= ;סוכנות היהודית לאר= 09; ישראל היא ארגון כלל עו= 500;מי המבוסס על תרומות, ופוע= 500; לעלייה וקליטה, ליצי= 512;ת גשר לדורות הבאים באמצעות חינוך יהודי ציוני ולקידום החברה בישרא= 00;, תוך התמקדות בצמצום פערי= 01; ובהשקעה בנג= 89; ובגליל.  www.jewishagency.org.il

 =

 =

 =

 =

 =

המ&#= 1512;כז הירושלמי לענייני ציבור ומדינ= 92;

ה= ;מרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינ= 92; הוא מוסד מחק= 512; עצמאי ללא כוונת רווח, הפעיל משנ= 514; 1976 ועוסק בחק= 512; מדיניות. המרכז הירושלמי מתמקד בהעבר= 14; מידע וניתוחים אסטרטגיים באמצעות ניי= 12;ות עמדה וספרים. קהל היעד של פרסומי המרכ= 94; הוא מעצבי דע= 514; קהל ומקבלי החלטות בארץ ובחו"ל. רבים ממחקריו של המרכז הירושלמי בע= 14; האחרונה עסק= 93; בין היתר בזכויותיה ש= 00; ישראל על-פ= ;י המשפט הבין-לאומי, בטרור הגלובלי ובבחינת רעיונות חדשים לפתרונות אזוריים במזרח התיכו= 03;. בנוסף, המרכז הירושלמי עורך תדרוכי= 01; קבועים של בכ= 497;רים בנושאים מדיניים וצבאיים לסג= 00; הדיפלומטי ולעיתונות הזרה. כמו כן עוסק המרכז הירושלמי למעלה מעשור בפרויקט בנושא הפרטה ותחרותיות במשק, ואף הוציא סדרת ספרים בנושא.=

 =

 =

 =

 =

"רשת הון סיכוי לישרא= 00;" (IVN)

"ר= ;שת הון סיכוי לישראל" (IVN) הינה ארגון חברים המאגד בתוכו קבוצה של יזמ= 497; היי-טק, אנשי עסקי= 501; ומנהלים מישראל ומהעולם, הפועלים לקידום הישגים בחינוך ולעידוד יוזמות חברת= 97;ות תוך יישום שיטות ניהול ותרבות עסקי= 14;. רש&#= 1514; הון סיכוי לישראל מתמקדת בפתרונות מערכתיים, בר= 497; הרחבה וברי קיימא המיועדים לטפל במשברי= 01; בתחומי החינוך והתעסוקה, משברים אש= 512; מסכנים את יכולת התמודדותו ש= 00; הדור הבא בישראל מול א= 514;גרי המאה ה- 21 ב= ;עולם המערבי.

 

 

 

 

Office= of Public AffairsUnited States Embassy, Tel Aviv=

 <= /b>

 

 

 

ת= ;ורמים

 

יוסי הולנדר<= /o:p>

דליה וד&= quot;ר מרדכי סגל

רוג'ר הרטוג

איטה וד&= quot;ר ששון סומך

נירה וקנת' אברמוב= יץ'

הווארד פ. ברקוביץ'

רפאל בן-ארויה

פרופ' יואב שוהם

וולטר סטרן

אלפרד אקירוב<= /o:p>

סטיבן פרייס

שריל פישביין

סיריל שטיין

יהודית וד"ר ישראל יובל

נורמן נפתלין<= /o:p>

פיליפ שאטן

 

 

 

ח= ;סויות עיקריות

 

 

 

 

 =

ס= ;ימנס ישראל

סי&#= 1502;נס ישראל הינה ח= 489;רת בת של קונצרן&nb= sp; סימנס העולמ= 97;, ועיקר עיסוק= 92; הוא בתחומים של ייצור והולכת אנרגיה, מכשו= 512;, בקרה והינע, מערכות רכבתיות, תשתיות תקשורת ופתרונות לתחום שירות= 97; הבריאות. חבר= 514; סימנס ישראל מעסיקה כ-150 עובדים. בסה"= 99;, מעסיקה סימנ= 05; מעל 500 עובדים בישראל בחברות בהן י= 513; לה אחזקות חלקיות.

 

 

 

 

 =

ק= ;בוצת אי.ד= ;י.בי

ק= ;בוצת אי.די.בי הינה חברת אחזקות הפועלת בתחו= 02;י ההשקעות ואח= 14; החברות הגדולות בישראל. לקבו= 510;ה תיק השקעות מגוון הכולל את החברות המ= 493;בילות במשק הישראלי.  הקבוצה מרכז= 14; את השקעותיה באמצעות ארב= 06; חברות בנות עיקריות: דיס= 511;ונט השקעות בע"מ, כלל תעשיות והשקעות בע"–= 2;,  כלל החזקות עסקי ביטוח בע"מ ואזורי–= 1; חברה להשקעו= 14; בפיתוח ובניין בע"מ. באמצעות חברות אלה משקיעה אי.די.בי במגוון פעילויות בתחומים שונ= 97;ם ובהם תקשורת, ביטוח ופיננסים, טכנולוגיה, ביו טכנולוגיה, נדל"ן, תעשיי= 92; ,מסחר ותיירו= 514;.

 =

 =

 =

 ה= 489;נק הבינלאומי<= span lang=3DHE>

ה= ;בנק הבינלאומי הוא הבנק החמישי בגודלו בישר= 88;ל. הבינלאומי מספק מבחר של מוצרים ושירותים פיננסיים כג= 93;ן: אשראי, פקדונות, ניירות ערך, מטבע חוץ, נגזרות פיננסיות, מסחר בינלאומי, משכנתאות,  קופות גמל, קרנות נאמנו= 14;, ניהול תיקים, חתמות וליסי= 04;ג.

ל= ;קבוצת הבנק ארבע חברות בנות בנקאיות: <= /span> UBank- בנק המתמחה בפעילות בשו= 11; ההון ובבנקא= 93;ת פרטית, בנק פועלי אגודת ישראל(פאג"י) שהינו בנק מסחרי המשרת בעיקר את האוכלוסיה החרדית ­– דתית, הבנק הבינלאומי  למשכנתאות ובנק עצמאות למשכנתאות. לבינלאומי שתי שלוחות בחו"ל: FIBI BANK UK  בלונדון&nb= sp; ו– FIBI BANK SWITZERLAND בציריך.

 =

 =

 =

 =

ב= ;ואינג

 =

לי&#= 1510;רנית המטוסים בואינג מסור= 14; של 100 שנות תעופ= ;ה והיא מספקת מוצרים ושירותים ללקוחות ב-145 מד= ;ינות ברחבי העולם. בואינג היא היצרנית המו= 89;ילה של מטוסים אזרחיים מזה למעלה מ-40 שנה והיא המוביל= 92; העולמית במטוסים צבאיים, לוויינים, טילי הגנה, טיסות חלל מאוישות ומערכות ושירותי שיג= 93;ר. הכנסות החבר= 92; בשנת 2004 הסתכמו ב-52.5 מיליארד ד•= 3;לר. לבואינג וישראל קשר ייחודי הנוב= 06; מעבודה משות= 08;ת של 58 שנ&#= 1497;ם. בואינג בחרה בתעשיו= 14; הישראליות בשל התמחותן בטכנולוגיו—= 4; וייצור מוצרי תעופה והסכמי רכש הגומלין הסת= 99;מו ב-1.9 מי&#= 1500;יארד דולר. ב= ;ואינג היא הספקית ש= 500; מטוסי ה-F-15I, מס&#= 1493;קי האפאצ'י לונגבאו "שרף" ו= ;הפצצות החכמות לחיל האוויר הישראלי. בנוסף, בואינג הי= 488; הספק היחיד ש= 500; מטוסים אזרחיים לחב= 12;ות התעופה הישראליותאל על, ארקיע וישראייר.

 

 

 

 

 

 =

ה= ;חברה לישראל בע"מ

ה= ;חברה לישראל הינה חברת השקעות הפועלת בייז= 93;ם, קידום ופיתו= 95; של עסקים בישראל ובחו"ל. קבוצ= 14; החברה לישרא= 00; פועלת בעיקר בענפי הכימיקלים והדשנים, הספנות, האנרגיה והטכנולוגי•= 2; המתקדמת (סמי= 511;ונדקטור).

ה= ;חזקותיה העיקריות של החברה הינן:

   - כימיקלים לישראל בע"מ (כי"ל) (שיעור אחזקה כ- 50.9%).

   - צים שירותי ספנו= 14; משולבים בע"–= 2; (צים) (כ- 98%).

   - בתי זיק&#= 1493;ק לנפט (בז"ן) (26%).

- טאואר סמיקונדקטו—= 2; (21.3%).

 =

 =

 =

 =

ר= ;יוול ישראל <= /span>

"ריוול (ישראל)" הינה הסני= 507; הישראלי של חברת "ר= ;יוול" העולמית, ומייצגת בארץ את חברת &#= 1492;אם ההולנדית הנמנית עם החברות הגדולות באי= 12;ופה בתחום פתרונות לעבודה בגוב= 92;. כמו כן, היא מייצגת את חברת HOVAGO<= span dir=3DRTL> הנמנית עם 10 החברות הגדולות בעולם בתחום המנופים. בנוסף, "ריוול ישראל" ה= ;ינה נציגתה של JLG - יצרני= ת במות ההרמה הגדולה בעול= 01; ושל TEREX DEMAGיצרנית המנופים. "ריוול ישראל" ע= ;רוכה למתן פתרונו= 14; מלאים ותמיכ= 92; מלאה באתרי עבודה הכוללים אספקה והפעל= 92; של מנופים, במות הרמה וציוד מכני נוסף. "ר= ;יוול ישראל" מספק—= 4; לענף הבניה, התעשייה, הבי= 496;חון והאנרגיה פתרונות מגוונים בסטנדרטים ה= 90;בוהים ביותר.

 =

 =

 =

 =

ל= ;וקהיד מרטין

ל= ;וקהיד מרטין היא חברה גלובלי= 14; מגוונת ביות= 12;, העוסקת במחקר, ת= ;כנון, פיתוח, ייצור ושילוב של מערכות, מוצרים ושירותים בטכנולוגיה עילית. ה= ;חברה מעסיקה כ-135,000 עובדים, והיקף המכירות שלה בשנת 2004 ע= ;מד על כ-35.5 מ= ;יליארד דולר. ל= ;לוקהיד מרטין נציגו= 14; בישראל, ולה מערכת ענפה ורבת-שנ&#= 1497;ם של שיתופי פעולה עם תעשיות ההיי-טק והתעשייה הביטחונית בארץ.

 =

 =

 =

 

Tamares

Tamares is an international private equity investment group with significant interests in real estate, technology, manufacturing, leisure and media.

 

 

 

 

ח= ;סויות

 

 

 

 <= /b>

כת&#= 1512; פלסטיק בע"מ

ק= ;בוצת כתר פלסטיק הינה הקבוצה השנייה בגוד= 00;ה בעולם בשוק מוצרי הצריכ= 92; מפלסטיק, וקובעת מגמו= 14; גלובליות בענף "ע= ;שה זאת בעצמך" ובשווקי המוצרים לבי= 14; ולגן. כ= ;תר פלסטיק נוסד= 92; ב-1948 על-ידי יוסף סגול המנוח, מחלוצי התעשייה בישראל. כיום מחזיקה קבוצ= 14; כתר 28 מ= ;פעלים בישראל, באירופה ובארה"ב והיא מייצרת ומשווקת מגוון רחב של מוצרים לכ- 100 מדינות ברחבי העולם. בשנת 2004, היקף המכירות של קבוצת כתר עמ= 491; על סך של כ- 675 מיליון דולרים, כאשר 90% ממחזור המכירות נוב= 06; מפעילות בינלאומית. בשנת 2005 מחזור המכירות צפו= 97; לחצות את קו ה- 900 מיליון דולרים.

 

 

 =

ר= ;פק

ר= ;פק אלקטרוניקה  חברה ציבורי= 14; הנסחרת בת"א, היא ספק מרכז= 497; של ציוד הגנה למערכת הביט= 95;ון ושל ציוד תקשורת למערכת הביטחון ולמערכות השידור והטלקומוני—= 1;ציה בישראל, במישרין ובא= 02;צעות חברת הבת דל-תה ציוד הנדסי, המנהל= 514; גם חברה מובילה בתחו= 01; שידורי טלוויזיה בלווין ללקוחות ברחבי העולם (אר.אר. תקשורת לווינים) וחברה מוביל= 92; בתחום אספקת ציוד אנרגיה, תאורה ומיתו= 90; (ג'נרל מהנדסים).<= o:p>

 =

 =

 =

 =

 =

 

אנ.די.א= ;ס. טכנולוגי= 93;ת ישראל בע"מ

א= ;נ.די.אס היא ספקית מובילה של פתרונות קצה-אל-קצ&#= 1492; לטלוויזיה דיגיטאלית בתשלום, להעברה מאוב= 96;חת של בידור ומידע לממיר= 97; טלוויזיה והתקני IP. למידע נוס= 507;  בקרו באתר החברה: www.nds.com

 =

 =

 =

 =

 =

 

קב&#= 1493;צת "שלמה"

ק= ;בוצת "שלמה" היא הגדולה בחברות הרכב ושירותי הרכ= 89; בישראל, עם כ-45,000 כל&#= 1497; רכב מסוגים שונים ומספר הלקוחות הרב ביותר. ה= ;קבוצה הוקמה ב-1974 על-ידי שלמה שמלצר, ו= ;היא הזכיינית הבלעדית באר= 09; של קבוצת <= /span>=  SIXTה= ;בינלאומית, מחברות השכרת הרכב ה= 490;דולות בעולם. ק= ;בוצת הרכב מאגדת בתוכה 4 <= span lang=3DHE style=3D'font-size:10.0pt;font-family:Arial;color:#003366'>ח= ;ברות: השכרת רכב ("שלמה SIXT"), מכירת רכב מיד   ראשונה   ("ניו   קופ–= 0; SIXT "  מ= 499;ירת  רכב ), ש= ;ירותי  ליסינג  תפעולי ("ניו-ק= ;ופל SIXT ") ושירותי דרך ("ש= ;למה SIXT  ש&= #1497;רותי רכב"). ה= ;קבוצה היא קניינית הרכב הגדולה בישראל: כ- %15 מכלי הרכב שמיובאים מד= 97; שנה  נ= ;רכשים על ידיה.

 =

 =

 =

 =

 =

 

קב&#= 1493;צת סולתם

קב&#= 1493;צה תעשייתית ביטחונית העוסקת בפיתוח וייצ= 93;ר מערכות לכוחות הקרק= 06; בתחום הארטילריה, ר= 488;יית לילה, מערכות חי"ר משולבו—= 4;, השבחות רק"מ, שו"ב, והסווא= 92;.

 

 

 

 

 

 

אמ&#= 1508;א בע"<= b>מ= ;

קב&#= 1493;צת אמפא הינה קבוצת אחזקו= 14; הפעילה במגו= 93;ן תחומים: מתן שירותים לבת= 97; אב, ייצור, שווק והפצה ש= 500; מוצרי צריכה בארץ ובעולם, מתן קשת של פתרונות מימון לעסקי= 01;, נדל"ן= ;, ייצור ושיוו= 11; של מוצרי אריזה לתעשיות שונ= 93;ת.  

 

 

 

נ= ;ותני סיוע

 

 

 

עי&#= 1512;יית הרצלייה

 

 

 

 

 

גל&#= 1497; צה"ל

תד&#= 1512;י גלי צה"ל= ;:

בא&#= 1510;בע הגליל FM 93.9

בח&#= 1497;פה והסביבה ובבאר שבע והסביבה FM 102.3

בי&#= 1512;ושלים והסביבה FM   96.6

במ&#= 1510;פה רמון FM  100.7

במ&#= 1512;כז ובאילת FM  104

 

 

 

 

 

 

יפ&#= 1506;ת המרכז למידע תקשורתי בע= "מ

ק= ;בוצת יפעת היא תאגיד המידע הגדול בישרא= 00;. החברה פועלת משנת 1947 וחברה ב- FIBEP, האיגוד הבינלאומי ש= 00; חברות מידע ותקשורת. בקבוצה מועסקים למעלה מ- 280= ע= ;ובדים, והיא מכילה א= 514; החברות הבאו= 14; אשר מספקות שירותי מידע וניתוח בתחומים שונים: יפעת מידע תקשורתי, יפעת בקרת פרסום, יפעת מחקר= 497; מדיה מתקדמי= 01;, יפעת הון דיסק, י= ;פעת מכרזים, דקל יפעת, י= ;פעת מבזקי שלטון.

 =

 =

 =

 =

כו&#= 1499;בית 22

 

כו&#= 1499;בית 22 הינה מותג תוכן<= /span> החדשו= ת המוביל בכל חברות הסלולר בישראל. תכני החדשות כוללים מבזקים המעודכנים באופן שוטף •= 3;שידור חי של מהדורו= 514; חדשות ערוץ 2, לרבות כאשר אולפן החדשו= 14; עולה לשידור = 502;יוחד. בשל הביקוש הרב לשרות הורחב לאחרונה התו= 99;ן בכוכבית והו= 88; כולל גם מזג אויר, כלכלה, ס&= #1508;ורט, תרבות ורוסי= ;ת. השידור מועב= 12; ב- Voice= ל= ;כל חברות הסלול= 12; בחיוב זמן אוויר בלבד וב- Video למכשי= רי הדור השלישי בחברות התומכות בכך. 

 

 

 

 

 

מל&#= 1493;ן דניאל

מלון דניאל הינו מהמלונות המובילים בתחום העסקי ובעל ניסיון רב באירוח ועידות וכנסים. בקו= ;מפלקס של מלון דניא= 500; נמצא מלון ספ= 488; SHIZEN  שהינו מלון ספא וסגנון חיים באווירת המזרח הרחוק. שני בתי המלון מנוהלים על ידי חברת מלונות Tamares (לשע= ;בר חברת HEI), בבעלותה של קבוצת זבלדוביץ (Tamares).

 =

 =

 =

 =

 =

 =

פ= ;דרמן ובניו (אחזקות) בע"מ= ;

ה= ;קבוצה בבעלותו המלאה של שלי פדרמן (מ= ;בעלי עלית לשעבר) עוסקת בשנ= 497; תחומים עיקריים- חקלאות ומזון. ב= ;תחום המזון הקבוצ= 92; פועלת באמצעות "קפה לנדוו= 512; בע"מ", יצרנית הקפה הוותיק= 92; בישראל. בשנים האחרונות שידרגה החבר= 92; את כל מערכי הייצור שלה והעמיקה את חדירתה, בנוסף לשוק הקמעונאי גם לשוק המוסדי (בתי קפה, בתי מלון, קייטרינג, וכד'). = ב= ;נוסף לפעילותה היצרנית, החברה מנהלת ומשווקת מותגים בינלאומיים ומקומיים איכותיים כמ= 93;: אספרסו- "אילי", פילטר "רומבוטס" וטורקי- "דרך הקפה".

 =

 =

 =

 =

 =

 =

 =

Smartnet<= /p>

 smartnet, ה WISP המוביל בישראל, מספק= 514; שירותי אינטרנט אלחוטי לעשר= ;ות נקודות חמות ברחבי הארץ: בתי המלון המובילים  כ= דוגמת  מלון דניאל, מרכזי כנסים ועוד, שירות מנויים עולמ= 97; לגלישה אלחוטית ומגוון שירותים משלימים.

smartn= et מובילה את השוק והציבה סטנדרטים גבוהים לשיר= 93;ת האינטרנט האלחוטי באר= 09;, החל מניהול והפעלת הרשת האלחוטית הרחבה בישרא= 00;, שימוש בטכנו= 00;וגיה מתקדמת, שיתופי פעול= 92; והסכמי נדיד= 92; עם ספקי תקשורת ואינטרנט בארץ ובעולם, מרכז תמיכה ושירות ועוד. בשירו—= 4; של smartnet= משתמשים בהצלחה יום יום אלפי גולשים ברחב= 97; העולם, אשר נהנים ממומחיות, מקצוענות ואיכות שירו= 14; ייחודיים ל- smartn= et, ספקית

הא&#= 1497;נטרנט האלחוטי המובילה בישראל.
לפרטים: www.smart-net.co.il 

 

 

 

 

 

 

שי&#= 1491;ורי אינטרנט  &n= bsp;  

ח= ;ברת שידורי אינטרנט בע"–= 2; מתמחה בשידו= 12; וידאו  ובפתרונות Stream= ing Media = . בעלת ניסיון רב בתחום השידורים החיים (Video On Line) ע–= 1; ביצוע שידורים מורכבים לאלפי ורבבו= 14; צופים.

ח= ;ברת שידורי אינטרנט בע"–= 2; שמחה להציג א= 514; היכולות החדשות בהפקות: וידאו, מולטימדיה ופתרונותStreaming Media = . לאחרונה פיתחנו מספר יכולות חדשניות ובלעדיות המסייעות לקבלת חשיפה גבוהה ואיכותית ע"•= 7; שידור מדיה באינטרנט .

 

 

 

------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image001.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/wAALCAAyAHgBAREA/8QAHwAAAQUBAQEB AQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1Fh ByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZ WmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXG x8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APZqKo3F/I07WtjEJp1+ +zHEcX+8fX2HP0qvcaNNexYvdVvPUrav5C/T5efzNZdo7aKzy26XHkvjet0FIOM8iVMgHn+P25Fd DZ6hb3ynymIdfvxuMMv1H9eh7VZoooqrHqFtLqU+npJm5t40kkTHRXLBT/46atUUUUVieJdc/sm1 jhgBe7uSViUEDaB95yT0AH6kdai8L6rFc232NhFHMmSAhOHHc88k+vr1+m1dXMNrA0s7hU6dMlj2 AHcn0rlATA8sgt/KMQZt0SpHLgckYUlHIGCUYDj1qtpsFxqviC1uLNTFb2UjebJEdsTDOcBTypOB lQcCu1Un7RIM8BV4/OvP/O8ZrNdyNr8DW1019FbRC3AaBk37Du6nG2rSQ+LJde0y6bxKqafqKmT7 Itqv7vEWcbjyefpVaC28aFNBvJPEwjguWghnt/sqlm4JZtx5ywH60NaeK7aBNej12MfZpniuIntg TdxLcPt+Y9PlbAxXTeIDqo1LTE069S3Sfz4HDJuG8xMyN/wEp0965+OHxqyT6TJ4qtE1GO5jaK5+ xriRDGxKbemeM59qgurnxbc6cL6DxLBbT6Zbt9ttltAwnZJJFLgnpu2HgV6IOlZniHVm0fTDPGm6 V3EafKWCk/xEDnAGTXIJpbalN9u1W8nlLxZLg8iM4KuFHG0EkMo5B5rf8O6FY2+nzWcqb5hKHdwx 6fwMjDkDHQj3rSW20+yuw0jO8yRtIJJ5Wk8tR1OWJ2//AK6pXNmmrS2kt9GWSWfMMDEgIgVjkj+8 e+egOPXO5FFHBEsUUaxxoMKqDAA9hUZ3edNsxu2DbnpnmsGy8N38Wk6fBeXsc13CZ5LiULgO8ofO B2AL/kK0Y9JdG0kmZSNPjKN8v38pt/D1qfULFr17MrIEFtcrMcjOQARj9aq6zpV3qt7pyLdCHT4J fOuogPmnKkGNc9l3DJ9cAU7WAVvNLnIPlQXLySv2jXyZBk+g5FZGt6Xqc+pJfaPPGJbpswzFdyw4 gkUO3qMsKsQ+FGt9MvLNLwu1zYJa+bIMkuDIWkb3JkJxXRjgVFdWsF7bPb3MayRSDDK3eucubdrG 8W3kZmZ2MkRQgM57snYSDPI6P9c1pR6XusIntnjSXYQf3ZCSK3JUrnKjvgdDnHpTbXR5d/8ApXlr FkM0aSPKZSOm5m52jstW4m+1ao8q8xWymJT6ucFvywB9SavVUuiyx3ZVirCDIYdQcNXC2Or6sfJ3 3d20c72UMk5kUrGJY4y3GMhiScHturaS6lt7rXrNdUllaG0DWweQF1ba+7HqQQM/Sqh1S9gfS7tr ueezdbf7TslG5C6oFfHdSzYYD+8D2rU8Pa3eX9pcGa3eWWO/aPbgIUibDoxB7BWH1xWO9vqt3q9x bxeI55BdTTD7IwjKwokyZA4zjYWHPrVC41G+0UiwXxVI8QaSC3leFGaVlVcIABywdgvH9K0Z7XxF LCskPiK5Ekks9qIVjjC7v3hVs4yCMKPoK7dchQGOTjk0tU9R0u21OLZcBwQCA6MVYf5wOtVrez1b T4hHFfDUEHT7WNrgem9Rz+Iz71I0Wq3XyTSw2kR+95BLyH2DEAD64NXYIIraFIYUCRoMKoqSo2hR /MDgMsi7WUjgjn/Gq0ej6bFBLBHYW6RTALIgjGGAGBkew6VHb6Fptrdi6htlWQfdx0Hy7eB9M/ma cuh6UkSRLp1sI4ySiiMYUnrj/PYVYt7K1tHd7e3jiaQKGKLgsFGBn6Diq1toOlWeqT6pbWEMV7cg iWdV+d84zk/gKfFo+mw/ZvLsYFNoWMB2D92W+8R6E9zVj7LANuIk+VzIOOjHOT9eT+dS1yqWXi2O 2SH7VE2xceYXyzEg5ycfSrktt4hBimguYvM2bZY2OUzknI/DaKbHb+JPNUPPD5Rky3PzBc5x/Sm/ Z/EsePKmjIUt99s7s5x/T8Kkt08SpMjTyW8kav8AMowCy8Z9s0jweJYndbeeB42ZiDJyVyWIH4DF LaxeJVlkNxNblCGIA55wcD2Gdv60xbfxLKri5miA8shRC+wlsr3xxwG57ZpI4PFC4Tz7fav3WY7j 1PXjnjFWLBfEYu4/tslsbcff2Dk8H+uKLuPX3Z3s7iNQXYKjoBtA6HPOc1HDB4hlVzcXCJgZjAxn eCOvH3SM8VJFb+IFjczXkUj+V8qoiqN/1x0oaHxBscLcxbt4KEgfd568f7v5VDHD4oGWluIGweFU AZ69Tj6frXQUUUUUUUUUUUUUUV//2V== ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image002.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAoHBwgHBgoICAgLCgoLDhgQDg0NDh0VFhEYIx8lJCIf IiEmKzcvJik0KSEiMEExNDk7Pj4+JS5ESUM8SDc9Pjv/2wBDAQoLCw4NDhwQEBw7KCIoOzs7Ozs7 Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozs7Ozv/wAARCAA9AE0DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2Siii gBCQOpxRuXnkcdea5bxUSPEnhsAkA3LZ569KyZWbzPGvzHhRjnpwa6YUOaKd9/8AOxzTr8smrf1a 53+4ccjnpzRvX1HHXmuCLNnwT8x5689eFqGVm+weNPmPEwxz05NV9W8/6vYn6z5f1a56HuHHI56c 0tcKzN/avg35jzbnPPX5BXdVjUp8ltd/82janU576bf5JhRRRWRqFFFFAHK+Kv8AkZfDX/X039Ky Zf8AWeNv90fyNa3ir/kZfDX/AF8t/Ssotax+IPEWmalObH+1MCCWRcKwx1z0716VL4F6f+3Hm1fj fr/7aB6+CP8APZahl/5B/jX/AK7D+ZqCPxXLosB057O01RtPAW3vIslIx0+Y44/Cn3ElvZeG9T+0 anBeajreHWG1G4Zz2xW3LJNXXp5+9f8ALuZc0WnZ+v8A4Db8y+3/ACFvBn/Xuf8A0AV3VcPNG8Ot eDo5UKOkBVlYYIIQcV3FcOI+z6P82duH3l6r8kFFFFcp1BRRWb4g1lNB0iS/eLzdhUBA2NxJx1qo xcmordkykopyew3XNAtNdhjWdpIpYSWhmibDRn1FclrllqUMcNv4kWfUdMhfcLq04cD/AG1/rV+7 +IccEQkg043ASFJJ2WUBYmbomccnmo5/iBcw2QuptCxA2AGF0rZz0BAGRxmu6lDEQtpdeq/A4as6 E766+j/ExYbfWI7S+i8MTB9Gbnc8kZbB64J6fjT9LtrW11GI+Fbe5vL5I9s0sjjyI2PUlsc49uKr X1/4de/kfUNIubGUqHaC1uAY7jPIDY4Fb9v42stEQ2V5okmmbIhJFEhDbweg46H611T9py+7G9/x 9ddTmh7O+srW/D000NXS/C7x36arrF69/qC/cOcRxeyiuirirj4iGx+W/wBGmtpHhEsCmUHzAeme OKt6T43/ALQ1S2sLjTWtmuk3xMJlcEYzzjp0rgqUa8lzSX5fgd1OtQi+WL1+f4nVUUUVyHWFYXiv QbjxDp8VpBcJCFlDuXBOQAeOPrW7RVQm4SUluiZwU4uL2ZwWo/Du7muLldPvYLaynKt5BVsAqP8A HP50P4A1GeOKCW506OBZVd1gtyhfHHJ78E/nXe0V0/XK1rXOf6pSvexwU3w3djeCC6ghR5hLbDYS Y8Z+U+2D+lPvfAF9q7T3mp6pG184URmKPEagdiK7qil9crb3D6pR2scDqXgHV9YcXN9qtu1wFWNQ kZCBAP51r6J4QGh+IJ76BofsssQRY9p3IcDJB9yD+ddPRSliqso8rehUcNSjLmS1CiiiuY6D/9m= ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image003.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAA1AFUDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwClNbaT qnxK8UweIPEl1pNtFdOYWSfaGbdgrzntVWXTtGn8dz6XceK7q10aKyja3vzcf6w7FI9jnJ/Kuq8L +GtO134seMU1nS1urdJWeLzkO3JfGQfpUK+D9M1T4z6ro1zppGlpYBYAqsqxkRoFKn1GTXue1ipN XekV28tjm5X+JyNzqWtP8ML0TX13NYw6vHHZXLuwLjZJu2knO3hTjsTWlfRaVf8AxK1y38QeIbvS rONUaKSOUjc+1Pl79iTWbeSagvwzvvDlzBctNpmsL5YMbH5CsgOOOm4E8f3q1ri80nSvibrlzr+g XGqWciIkUa2+8K+1Pm5wOgIra29vPa390Q7XdLsZtZ8F6JpGvXt1pl6JEF4JTvbdMQT26HI5FS+I Br3wv1pbFtdutQ0fUrWVMTuSRlSp4JOGBKkEYzUXiDXLD+3/AAfrmk6FeWum2JcizWDaw2y5OAOB knNTeIZtW+Kmsrex6NdWOj6XayuzzoQWO3cR7kkKABnuayV/d5/hs73tvd/iN9bbnKWsdrH4JOsJ 4qvIdfjn2R2CTsWdcgAjByOMnPTitCbxfrnh/wASajf3c0y6tLpkcQDk4jlZI8uVPG4KCenWprbw gtz8HT4ggs5otZs70kyKrB2j3AdPbIIPtUM2k3/xB8T6pPFbTLeS6clwiuhQPMixqyZIxk/NW96c nLm1Svfy209CbNWsdz4f+E11qem2eu6n4k1JNXuFS43K+dgOGCkk5PHXBFY/w+8V6doHjnxNJrmq G3gkkdIfOZmGRK2QOuOK1/D/AMXzpWk2mjaxoOpnVbZVtisceA+PlBIPIOOvBrP+Geg2mp+O/FC6 tpcdxEru0f2mDKgmVuRuHpXI+fkqe326Wt36Gml1ynnfijWJL3xZq91ZahO9pNdyPCySsFKk8EDP Sil8W6bLB4x1qG1sJUt0vJFiSOBtqqDwBgdKK9Sny8it2Od3ueuDxp4/1bxTrul+H9P0u4i0y5aI mbKkLuIXJLDJ4NV7nx54/bxa3hux07S5NRitklliYEANsVnAbdjqeKwLDRpdY+IPjFY/Fcnh/wAu +bLJJs87Lt/tDpj9ar3Ol/bfizPYDxQ9lssYwdWSUAybYUBJbcPvd+a8tUqV7WWkb7Py+/5G/MzS n+NfiJoIrWPTbKHVEujBMrhmRuwxz8pDZB5Nbms+L/iR4a0O61PWtN0mGJNiRGM78szAYIDema8d uZY0kj0WJrdvI1Fj/acROZgSFDEk9BjcPqfrXoPjPRH0fwRqTy+NZNf814FWB5Q3l4fJYDcfpWk8 PRjKCUVq/Pv+HzEpSaepqt8UPGehnSr3xDotidL1Ha0UluxDFSAePmODg5wRTdR+IHxH07xDa6JP pOlpe3hzaxkZ3rkgHIfA6d65iTTr3RtV8E3fiW9fVdDuhE8EcjsEtwdvy4z/AA5U+4Fdp44/5Lp4 O/65r/6G9ZunSUklFO6b620/rUd3bc2o9Z17VdFhN9JHZXigpNBbyooaQMQSW35C+w6461Bpbaha zNJHrEjAO/zO0ZGQ2MFPMwQfzFblswgRraR0SSB2jYPqRjPXg7ccZGD+NRWM0flS/vYf9fJ/zFSP 4j7Vw8ys7I0Ol0q+TU7FLrYqyAlHUENtYHBGRV+snw8pNlNOQQs8zOmZTJlcBQQx6g7c/jWtXLJK 5aCiiikM8N8X/wDCp7PxNerqcF/dag8zPcm2dyqSE5I+8Bn2HSs2e/8Ag3csm+21VykaIu3zOFUY A69qm1XTvEPwx8W6prqaTb6ppN7KzGWVdwVWYtgnqhycZxg1o/EW/wBI1v4O2es6Vp8Nok92mUWJ VZG+cMuQPUH617cPsJSk07K6l+nQ531KLan8HrnT4bNdP1BIY5s5RHDM7DHzNuyeB+FQzyfB3Tp7 uzez1VWDGGXBk52t2O71FS/E62gg8GeB3hgijaRELlEALHy06461m+E9V1fS/E3iU6V4YGumS5Pm Aj/VYd8dj1yfyqoxvT51KXXTm8+4m9bfodLrXjP4Y6xo9hot/FqT21iqG3CRsGUbMD5gcngip7rx z8OdR1fTdenXU5LzTysFvJsbgjJGRnnqeTUHxiQSfDfSL2XTIrC8mnjaaJUAaNjG2VJx2/pVH4v2 1vb+HfB7QwRRb+XKIFydidcVlSp05qC1V21v9/TqU21c9L8Y67pHha1h1bUJbm3aZhCslvEJC3BY BlPBHB+lc5D488MnWv7CvNRvGeW48tl+yiKMs5zhmHO3nFUvj0QfBml8jm7GP+/bV5tc+HpvEHiH xULbcbqxgF3Gq9X27Aw+uCSPcVGGw1OdJSm7b/mkE5tSsj6C1nxlo/hvWNN0a8E63F+VW3WKLK8s FAJ7cmsnXfi34S0G7ktJbyS6uI2KulrHvCsOxbgZ/GvEvGPit/Ell4Z1HziL+2tXhnZThhIrjDfi MGu2+FunWln8PtT8Q2ujx6trSTOiQMNzYG3Cjg4zknPek8FCnTU6l77W879+w1UbdkemeE/HGj+M 4bmTSjcf6MVWVZotpBbOPUHoaK5Dwf8AEQ6reaqn/CN22nT27RrMI3+Zmy4w3yjkbT+dFcdahKM2 krfO5cZJo4HxFceJoNUm8LT+Jp7mxvJtjh4RgAtnHJJx7ZrtPH/hWDRPg/Y6HbTkrBcxlpWXl2O4 scZ4yTRRXfUm1KklpfX5maWkil8StPNz4P8ABUfm7fKROduc/u0960vhNZG18UeLHMm/zJwcbcY+ d/eiis5Sf1Vr1/MaXvlv432ZvfCNnEJNmLwHO3P8De9aHjPwjbeKfh9awzTmGaygSeGYLuwQmCCM jgj39KKKwjUlGnTaezf6FWTbueTeHbfVPiPrmn6LrmsyyWVjnavljJUdRnjkgYyc13XgjTltfjJ4 nlVwUZJVEe3G0b146+1FFduKk05wW3L+bM4LZ+ZxeseDrTTfioLOF1Nk1/E3kNHwEchinXpyR9Km 8VafqXwo1x28N63PFb3fz+Q0YIUZOAc5DY7HANFFXTqynOnGWqa1E0km0aPwq0ybUP7a1Ga7zLcy oz5j6tlyT17lqKKK4cXUl7aRpBe6f//Z ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image004.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABIAEwDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+iii gAopM1j+IfEdj4cshcXb/M7BI4x952PQAU0m3ZCbsWNX1nT9EsWu9QuFhiXgZPLHsAO5qro3inSN cuZ7exug08LbXjYYbPXivCvEes3XifxRJc3RZYoJVWGDdlY8d/rVPw9cTweIRdid4n+0sWdTjj3r pWF929/My9qr2R9NilrjvB3j208UIYmiNvdgnEZOQ4BxkH3rsM+1c0k4uzNU7i0UUUhhSGlqG6kM VtLIBkojNj6CgDA8VeMLHw1YyM0iyXm3McA5LHPf0rxvV9Wv9b13Tp9Ql3uULqg+7Hk9BWVe3Vxq FpeX1y7STTTAFmOSBuPAq26k6zp/bEH9TXoUaShZ9TnnJsrW0QbVbon/AJ+KTTYji4kx0kkP6Vc0 6MPfXRIz/pHWnaVDmwu34GGl/lWqfu/Ize/zKWmXU2k6FJd20jxTNGESRDgqS3UGvXPCHjcT2sFt rVwi3EjCOGRhjzCBznsK8qkgx4QiYr1ZP51duIH/ALasIOdojL/jU1aSnp6fkVGbjqfQ4OcY6etL WR4aaR/D9o0js7bOrHJrWrzWrOx1C1XvxmwuP+uTfyNWKgvFLWU6jkmNgPypAfNRjI0En+9OP/Qj WjJCTr1knpBn9TUcsW3wusv8MdwC/wDsjcQa0pIgPEtmCcCS3O0+uOTj8DXqRexytFTSB/pV6eMe eak0eP8A4kV6/PWU/pT7EtY3l3DcW0wZpiyuF+XB6c0mlyNDpV3ZSW84lfzAr7fkOenNK/u/ITVx txCB4JsePvOmfzNaVxBnxZZJ/wBO5NRXcJ/4RHTbYIfP3KxQnkAHH8zWo6CXxlGyAbYLcq59CBz/ ADqnLX5/oTY9N8NDHh+0/wB0/wAzWrWV4cR00K2DjGQSPoTxWrXlvdnahaQ80tZdx4i0i1untp76 JJkYIyHOQSpYD8gTSs3sB5b4h0hfDOq3tvfQs2hai5eOcAkRM3VW9PY1lPaXMdils0EerWScwXFv KFlQdunt3r1dvFnhbUraZH1G2mgAXzA6nbhjgZyOhNcy+k/Di5Q3VvOkSkM+bZ3HAIBOB6EiuqFS SWqMnFN6HCLbXPa21jHp5ualFtdYP+ja1nH/AD1rtF0fwAbM3a6jcNbiTySwmkOHxnHTPStOy8Ge FL/Tl1CzubqW0dSyypctggdat10t0L2fmcFYpdxnd9kmhKnd5tw4JB/vemfcnA9K6LwxpB1S5byS z27H/SLrkrjOdik/eJPU9KuWtj8OSZJlnFx9nAaTzWkbYCcDIx6101t4q8MxWkX2bULeO3OVjCqV HBAIxjsSBUTqyatFDjBLc6BEVFVVACqMADtTqwJvGnhy3RHm1a3RXXcuc/MMkcceoNbqsrKGByCM g1zNNbmtxTyK5S98EQ6hrN5f3F5IomkWREjUAqRGY+SevXNFFJScdUBFd/D6zuoEjF/cxFLeCBWV VJxESQeRyTnmr+m+FE0rR5rK1v5lnlleX7Z5aeYpY5OBjGOOmKKKftJPcVkRab4QfT7l521q9naS 4+0SqyookbbtIIA6dD9RWtoukRaJpMOnwyPJHEWIZwMnJJ/rRRQ5NhYbbaLFba5e6osjGS7jjjeM gbVCZxj865q/+GtpetuXVLyA+ZLIfLCcl2DEcjsQKKKFJoLEt58N9NvLK0tTd3KrawGGNsKTy25m JI6n9O1dgkeyNUB4UAUUUNt7hY//2Y== ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image005.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAA3AD0DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3yiiv Kfix4t1NRL4Y8PRTS3ZtzPfSQKS0UPoMdM9/b61VGi6s+VA3Y2Na+I5bVX0Twlpza1qinDspxBD/ ALzd8fl71ynjN/iVpHhybXdR8RW1oEdFFnYJ03HHLY/xrmfhn8ULbwlA2l6lYqbF33faYEHmKT/e /vD9RXa/E/xboHiD4aXX9l6rbXDmWI+WHw4+YfwnmvSVF0asYKGnff8A4Yi9znfh9P498YQX91Z+ MJYZLR0Xy7pPMR8gn046eldh/wAJx4n8ISpH430hJbFmCjVNPG5B/vL2/SuR+CXiHSNB0rXJdV1K 3tEaWIr5r4LcN0HU1P49+NFre2NxpPh2LzI5lKS3kycFT1CKf5n8qqpSlUrunyJx+78Q6Htdjf2m p2UV5Y3EdxbSruSSM5BFWK+dfhtreu+DFtL3ULaZPDGpT+SZJOiOejgdh79Dj2r6KBBAIOQehFed icP7Gdk7opO42SRYonkc4VFLE+wrzX4VzW93FrXie9uYFu9UvX273AKxqeBz2/wFd/rCNJol+igl mtpAAPXaa+YNB+GPifxJpKalp0Nu1s7FVMlwFOQcHit8JThOlPmly7A7nsfiz4aeD/E0zXEN5b6b fyHJkgkXa590zjP0xXI6b8BL2HxHbPqOo20+lI26Xytyu4HRcEcZ6da59Pgj403DMVkvPX7SOP0r 6K0m1msNJs7O6ujdXEMKo8zdZCBya1q1pUIKNOpzfoJK+55h45+DX9va9FqGhy2lksq7bmOQEKCO AygDuOo9qf4e+FHhDw5dLJrmq219ephvJnkWONT/ALmcn8fyr1gkAgEgE9MnrXg/iv4M+JtV8Uah qFteWlxDcymRZLiQq+D2Ix26fQVFDETqL2c6nKl/W4Ndj0zxe+g634P1HSzqmnDfAfKAuE+VlGVw M+oFSfDjUpdV+Huj3U7bpfJMTH12MU/korxV/gb4qjieR5NMCoCxPnHoP+A16x8HUZPhnpu4dZJi Pceaw/pRXpU4ULQlza/oCvfU7sgEEEZB615V4O1my8Cap4j8N6zdLbW9rM17avJwHibrj1PTge9e q1wnxL8AJ4z0tZ7XamrWqnyGPAkXujH+R7GubDyhd06mzGzzTxb8bNX1SZ7Tw4hsbUnaJdu6eT6f 3foOfesKwtvH2hyp4yngvxFakO8t5IfnVjjG1jkg5x0ru/hDYeGdNuJbbUYvJ8VRSFXivVClB2EW ePx6/hXafFn/AJJnrGf7sf8A6MWvSdaFKoqEIaPS76k26nkPiHVvE3xV1aW70GyuPsemooSCOUB1 LdW6jJJB6dgKpaP8SfGPgy+FlfvPPHGcPZ36ncB7MeR/Kuu/Z8/1+vf7sP8ANq7n4mN4ROgvH4m8 sylT9mWLBuN3bZ3/AD4pzrQhV+ruF4hbS5i6z8VNK1b4e3M2lyMuq3Y+yJZtzIkjjB47jGcGu48I 6MfD3hLTNKY5e3hAf/fJ3N+pNeY/Cj4ZSWlzH4k1qBo3X5rK2kHzD0kcdj6D8fSvaK4MU6cP3VLa 9/69CkFFFFcQzn/EvgvQ/FcY/tK0/fr9y5iOyVPow/rXF6r8LvEc+mS6XZ+NLiXTpQA1vfR78AEE YYfSiiuiniatNWT0+8VkUNA+EHiTQ3nS18XLZQ3G0TG0hO9gM45J46muz8P/AA30PQrsX8om1LUu v2u+bzGB9QOg/nRRTqYurPd7hZHYUUUVzDP/2T== ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image006.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAWAHkDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD1jxT4 307w0Ft8NealJxFZw8uT23eg/WuXktvH2vQSXmqanH4d01VMjJEP3ip3zjn8yPpUPhCbTvDfiS7t vEts0GvTzNs1K4OY7gE/wMeF4I/zxXpl9PbW9hLcXRH2aNd8hK7htHJOPSgD5Y1/U7mz8QXNnO15 OLaTYy3sreYw98H5c9e/WvT/AIf6L4V8XaU9zZf2np1/bsFuIor5gVJ6EHup57dqwfjXqumX+p21 vp95bvNbOy3cMcWH3kDDF8fMMcYzxUvwEhmPiHVplB8hbVUY9txbI/QGu+dKDoc6VmZKT5rHr2na He6RL/o+tXd3bnAMN+wlwP8AZcYIP1zW5RXB+L9E1ibVlvLRr68tJSrTWltN5OFijfagO4ffdxk8 cLXAaneVBb3ttdSXEcEyyPbyeVMF/gfAbB98MD+NeRS+GvHsOmrBbTXQubZoSJvtG7ekcaxlVBbq xklbJ/55r7V0Emlf8Ic/ifXLaK4t7WHTlSEPOz/ap9uTKVJPzZEa54JwaAPRKK8kbwv4olhaGcaj NDFC20C9KGVorZUjGQwPzSu7H/dGalsPDXii51dbO7l1G2Nux/4mTXO9Gi+yiJQqhvmYyEucgYI6 80Aen3l7bafavdXcywwIQGdugJIA/MkD8anryyfw3e3dxqUX9i6s9nHpnlJHd3uVvbpWXy3wJTsx tBzx1PpWh4g8Pa3L4etdFtY7md7TTlWO/W8dJPtJZFzkON2F3Md2e1AHodFeSXdh4qGp3t5aaXr0 kP2y2ms4JbuJdgDhpwf3mMNsGM/3iMDmlTw94tt40W8jv7qNHiadLe9w0wWOSR1UlhgNLKE7fKnp igD1qivOfD2ga/a32hHULeYPYyCGS5W9dg8It2J3KWw371wo4zhM16NQBS1TSbDWrJ7PUbWO4gbq rjp7g9QfcVyo8G61owK+HPEDC1PH2HUk86IDuA3UCiigDxjxL4T+xaxPNdLFbxs+ZI7SVnAJ67d4 yB7HNdv4O8daD4e0tdM0XQ7gEsXkknnXdI3qxA/TGBRRWkq05Llk9BKKWqPS7G71rVIY51jsbO3c ZyHaZ/yKqB+tblFFZjCkZVYYYAj0IoooAWiiigAooooAKKKKACiiigD/2Q== ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image007.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABAADYDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDv5dd8 RXXiK+0+wuIFS3JbMuAMFiFUce1JYat4n1RpRZajYTJHKYjKqnYSMZIO3kDI5FYOs3U1leeLrm3Z lkWFVyr7cBpipz+dcvY+JLrS/Cmp6Yt7LaSxSRvD5e0+Yz53IcjIGACcenvXqRoc0bxS6HBKtyv3 m+p6Jcax4ltNXg0y51PT4LickRGRSEcjHAO3ryOPem2es+KrzVdQsBe2aPZMgdmjYhtwzxhOMe9e c63qcWopoSR3EkksFikglMvJm3HfuJ6Ebf0rtvA9wuo3+qXMpZmeO2yyqG3ny8FvunrjP40ToqEO Zpfd5ihVc5qKf9WLur+IfEGiLA17qlkqzMVQiF+oGTn5PSl0vxFrWtR7rDXdMlYKHaMI+5AemR5f FUPEmopc3NtbW9hPOouWi3iMFC/AwcJx349Khg8L38V1FqGnxrYSiQtIJwQrKepKKnJ+vA7CpUYc nvJJ/ItuXNo7o7Xwfq2oam2qRahIjyWlx5IKDAOByegP50VT8Bukl34haJtyG/OD68fQfyorirpK bSOmk7wMmzsrO/8AFviK2vRGYJIwrb+wMrA49D79q838X6HZ6Vq13ZW73MtxEomDPGAFi9Dz1Ax2 9K7a9n0lfFGu2esCY212mw+VEznAkY9VBK845qtexeFJfDcumWl3qEMzAhpzZyM8pzldzFeUGcdj gD8fSpSlCSetnbocNWKnFrTqcr4asPD8s/kanqQs3Cq8zSqFV1ODtVifpngZFbl1q+lxX2snTtUt 7ZMW/kKsgAkVYwGUEKee3UDJzzVvw/a2Vnd3EVncm/hhitw0l1blNvMmQAQDjp610ktqDODcWsHl tHmIRKpDDGN2RyRx7Yz0p1aq53e/9WfYKVL3Fb+uncz/AAbqhv8ATryKOKSfTUmG+ADcRnklWA5I IDcnpXQ/Z8wM9zPC9uFZkcKuHH8LNgcgHjaOSe1cxomtaZpGo6zFdyeXunjZf9HZ+PKTn5UbFaw8 TeHfNLrO2/k4+ySkA9yF8rAPTnFc9SEnJuMdDeE48tm0aXgaQzX/AIjkZWQtfklXGCOO47UVF8Pb iK6m1+eA5ikviynYVyMehAI/IUVy11ao/wCuhtR+BGTa3kWn+MdfuZpBHFHFudj2HmN7isq48T+I dWnEto40+xUkrnd5rDGOQSfdgRwcevFX1tVvPGOuQSQxXMTph7aT/lr+8Y4HOM8ZwfSrt1otjeWk Vpp7NE+xo4IbebhR3yp+6AeT06V2Xgndrt+Rz2k1ozHtLzN8h1G8RpnsrUyPIwBcgy5PJ5wcVp/a dPMobz7KGFg+F85dxGM9c8D/AD3NZtxZaLo95Hbag8WsxQWv72aVQ5jbcTkZ4Aweg9qm8NaToN9r WuqdLtngJgMKGIIEBTccAjIPBOAOcHNOXLZy1t/SFFyVo/13K+m63HZv4rNjLaSXW6KSNXk4dRGO mOuCMY75Aqv8OtZ1jW9ZvjqEjSxxw7QMBQrEnhV9epwOTjmud8T6VB4dla1l1OS61I7HtVgj2IiZ Jw4wDuycjr9K3vDGm2Wt6NDbWTqtzl57oqfuyLKpVTwPlZQe+T+FazjBU3LvbUyjOTqKPbod94P/ AOQv4m/7CB/lRTPBRJ1HxGT1N9/d2/w+nb6UV5lb4/u/I76Xwff+ZzomFl8QdRhmkEM1wrCFZDhJ DuJ2k4zkq2QRz1rp2ikuHbFpNC0hYTS4IYj0XAPXoWODitXWPDum65FsvYAx6bgBkj0Pr/nFc/8A 8Kz0jtdX4HoLhv8AGtvaU5JNuzM+ScdErle58JW15qbXc/2loSVxbBcJwAACNmCOOh9TTfD6CPxN 4nhVQqEwp5RIHHldgRjPTrxzVr/hWekY/wCPvUP/AAJb/Gsqx+HKzarfxXl3qJtwy/M0zYlwPlwc 84HrnHQVanBxacunbzRDjNSTUevfyfkVpvA2oX+ovf8AiLU/tP2ZpFieCIFpFxxk/wB7JAA45HFM +Hthe6SmpWd3Zy22nq4kU3aBJckDcTnK4AwCeuCceldB/wAKw0bn/SL7k5/4+G6/nTk+GWiBsySX Uo7rJKWB+oOQabrwcXFy/D/giVGSkpJfj/wA+H832s65exgm3nvSYpCc7wBjIPce/oRRXWWdlb2F ssFtGEjHOO5PqfU0Vx1JKUm0dMI8sbM//9k= ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image008.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAA7ADQDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD0rx14 3uPCE1lHDZR3P2lXJLuV24x6fWudtPinr1+QLXw3HLk4GJG5/SnfFezOoa94ftFyTL5i4BAJ5XgZ 7morO5tnuSjRvDBZztFbSpH81kzHBV+eehAwMY/GvTp06XsYycbs8ypUq+2klKyGXHxd1a1bbPoE MZ95W/wqEfGfUGYKuiQFicACVuT+VR30NvexNpUdm4ikgea2gCDzAxAYzMd2Mdcd+T71y3huxWJ5 dUmCsLdvLgU8h5fX3Cjn64qqn1WlRlWqRso/0jnlVxCmoqWjPT5/iHeWzrC+nQGZVHnASnCv3A9c dKbD8RL64mSGLS4TI52qPNPX8q4UknkkknqT3q9H/oWmPc8faLlWjh9VTozfj0H418I8wxE5uXNZ b9NDpVeo+p7VbSie2ilBU71DZXp+FFV9H/5Alj/1wT/0EUV9JB3imeitUeZfGCdrXVdCnT70YkYc kd17jkVQ8Pa6mt3loPtSQ6ruEf2ZwfJmiUH727IaTnOfau1+IXhOPxBpjXoa4N1ZQSGCKIA+Yxxw R+FeUaDoms6brtne3Gi6j5UL7m2wEnGCP617OHdOeHtfVXPIxHtIYi9tHY1rvXMzR6Vo05vrq7Kp dSuzjEgGPkYEYjHPHTA9KZKIokitLYk21suyM/3j/Ex9yefyo0LwxqtjZTXj6ZdfargmKNfKOY4/ 4m9ieg9s1a/sPVv+gZd/9+jXzXEGIc5LDUk2lq33f/AFBTavJEFnbC7uRGzbIgC8r/3UHU02+uft c7yhdqAbY0/uIBwK1pNG1S201YI9OuWluMPMyxn5VH3U/qfwqi2h6vtP/Esu+n/PI187KlNR5VF/ cW4yStY9i0f/AJAtj/1wT/0EUUukqV0eyVgQwgQEHscCivrafwI9WOyOD+J/ifV/D1zpq6ZdeQsy SFxsDZwRjr9ak8Ca5rd1ot7r+vXxeyQFYU8sLuI6tx78D8axvjL5X9o6GJ3KRESbyoyQuVzj3qTx FrdpPpWnaTpsT29lDErmKQYYcfKGHrjn8a6cdiIYbAqfKrs81zksRNuWi2Rpf2rrz+HbjXo9UEcR nbFuYgdvOMZPatfTtZv9P8Jy6xq8/myS828ZUL7L+fX6Vl6X9mb4dD7WJGt/tfzrGMsw3jgfWsnx jrianqSW0BC2lqNqrn+LHP5dK+cdZ0YKq5O7irK/V31NufkXNfoaEuoa/YeFrbV11YFJ3/1RiBIJ J79+laOoa3qOk+DVe+uS+p3oPljABjUj29B+pqOOaxg8CaJPqAdraOZWKoMliC2B9M1yHiLWTreq S3ZO2IDZChP3VH9airWdGF1J3aVlfutX/kTKfJHfdHr+j/8AIFsf+uCf+giijR/+QLY/9cE/9BFF e7T+BHdHZGL4oiu/tllLDp1nqEW1w0U9uXZMDduDdugGO5PtWTd6jqUVnFfSeFLVml3+bB5ZaSEq 2CWYDBBHIx+td7RVNKSsw5UcdZXWuSNpn/EntILK4lAe3EZ+VfvGUn+HGOARzuHSqU97fR/amXw3 YmMTssUptm/1YYgswxknAyMda76ik4RfQLI4u31LU7u603TZdCtIopQs0tu6lvJiOfmz0DZBGMd6 z59YkTT4bxNAsDHcM8ceLcsUdZNoDY67u2K9D75oAHTAocIvdBZFewMradbGeFYZTEpeJOiHHIH0 oqzRVDP/2T== ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image009.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCAAyAFcBAREA/8QAHwAAAQUBAQEB AQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1Fh ByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZ WmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXG x8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APf6K5X4g+M4fA/hl9Ra IT3MjiG1gJwHkPTJ9Bgk14U3jHx9fa7Pa6xquq207WxuIINGELhR6kBuV/Emt3wZ4w+KLeGG8SFL fX9Jhdklt3IFzhfvEbRnj3yfamD4rA2l1Y2/iedLfUZI5Yby6QNcachLedGdo+YjaNn+8K0Lrxr4 +13wtd6p4WgWw0LT4GI1DUWU3N4EHLDI254J6deM9q4iLxn46Gn6Tc2eua4+o38pCC6ES20gHZNx 57ckAV7T8MvH914pF5pGt28dvrunAeeImVklU/xDBIznqAcc/gPQ6KKK8U/aLgkGkaBetGZrOC8Y TRZIDEgEAkdMhWH41jQ2mia7oltcw/BzUBFLGHjnsrjaSPUMME/iKq+B/E138M/EE1pqejaxp3hX Upv3bahCQ1vJjrnGGHY98AHHFZPjPwLY3fxm07T9NeIaZrrR3MbRMCoVifMKkdvlYj611PxL8Vf2 xCngDwTZXN3a24VL59OiMgWNcfu1x1xxk9MjHrVfRdB0vT7VR/wqDXL59uPNv5QzHH+ycAfgKg+D EsOq/FnVtS0vShpOnpaMrWiMXVCWUAZPQkgnA9K+iqKKKyPE/h2y8V+H7vR79cw3CYDAcxsOVYe4 PNfNMyeMfhjr0Ok6rr2qWGiCU7J7NxIrp/eRGOPTI7VtPrPh7xLnTjrHjrxY5O77FEBHE3fLDqAP WvOdUt7q28TG3tAdOUFlgtW1JXNuhzlDJnAJ54OOtehWt14f8LW6l18a+EWnAO61nWa3nOOobo34 Vlapr3ibxXq8ei+EPE/iDWIHjCyCfEBJyc/dIyuOSTXvPw28BweBPDYtCVl1C4IkvJ16M3YD/ZA4 /M967OiiiiszWfDuj+ILdodU062ugyFA0sSsyg/3SRkfhXkWp/A7WNPhurPwh4nltNNu1BuLa5ch nYZwCyDleeh/WvNTJf6H4u0ayvPAkTXdnata/YPKYi+Y7h5pBBLHnORnp2ruvDvwa8V32jRWeq67 /Z+h3jC4udKj3M0RzkKAwwp6f/Xr13wv4G8P+EbOKDS9PiEsYP8ApUiK0zZ65fGa6Oiis++1iCwu IoZopy0u7YUTIO1Sx79gDSWGvaXqSQG1vInadN6R7gHxjPI6jiqlj4u0W/ieSO8WNUbYTN8nPcDP 4fmKsyeItIjheX+0bdgi7yFkBJGCeB+Bqo/i/SY7BL1nl8l5WiB8s53BDIeP90E1japZaPqHjjRv Er69bxHTIJlFvkfOGGCSc8AZ549K6Vdf017eeaO6jcQI7yKjAsAmd3H4VHB4l0ieCOb7bFEJMbFl YKTkAjj6EfnST+KNFggeb+0IZAuCViYMxyccAdeac3iTR1l8r+0LcsDhsOML16nt0P5VattUsb2Z oba7hmkUZZEcEge4qWa0t7h43mhSRo87Cy5K5GDj6jiqQ0hLe482yW0tuMDbajcBgDrkegrD1SGz 0ptk1vZuPKaVdlip5XJ29eCecHpwai+1aX5u0Gybamd62II7DAOe+6rNu+nXai3jms9iK05RrDaE /hLHJ4JHHuKahgez86OG0UtObZopbNYyMkE5yehwGx9KgXU7SIvhIYjMCLgmxA+9knfg85+Y/wD6 6nml0/ayym3bYq5U6bkgDAHf6D8Pan2trpl5OkNv/Z7sVLLjTxjaDyevAzn8a0Y/D8CyKXhsGQHJ UWajP45rQg0+ztpTLBawxSEYLIgBI+v4CrNFNKqc5UHPByKBGgGAigfSo/s0AmMvkR+Ywwz7Bkj0 JqQxo3VFOeeRUZt4TP5hhjL/AN7aM/nUmxc52j06UBEU5CKD6gU6iv/Z ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image010.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCABEAHEDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+mu6 xozuwVVGSxOAB606uM+I0d3qOkWOgWczQPq94lrLKvVYsF3/AEXFNK7sJuyK0/xX0VryS10my1HW HiOHaxtyyD/gXSqFn8ZdOvY7iaPQtXa3tcG4lSMMIQe7YPsfyrrIrLTPCPhG6j0yKOG3sbd2+XGS yqTlj3NeTfDfX9M8J+BL3UdUSS4n1a7eOK1iTc84RQDx6ZY5PvWiUWnZGblJNJs9p0bWbDX9Mh1H TbhZ7WUfKw7HuCOxHpV+vm74f/EaLwTb6hbyabcXNndXHmQhJAPL4wRyOTjb+Vek2Xxq8J3iMl1J eWEmDkSwk/kVzSlSknoEasWtT0iiuU+HNtf23gmyGoyzyTSNJKvnk7xGzkoDnvgj866uoas7Gid1 cKKKKQwooooAKKKKACiiigArC8U6DNr2mRpZ3hstQtpVuLS5C7vLkGRyO4IJB+tbtFCdhNXPH9W0 G78B/CLxCmoaj9svtRly8i527nIU4z7ZJrnPDdtqcEFpoyXuk6fe32nxLaXNxu81YZi7MIx03kk5 P0rr/jncO/h7StKi5kvr5QF9cD/FhXYzeCtHvLjRLu6t911o6Ktu6nH3QMA+oBGa25rRu+pjy3lZ dDyLUPDNpp3xJ8J+ELItLDZbZ7h2HMjsxd2I+iD8K9iJ0abxK+l/2bayXUVuLl5fKQ7MthQeM5OC fwryvSNMh8afGrxDNPLOtvaKyrJBKY2BXEYww57NXW+GvBb6bq3iaBLi5eKa6tvLuLhyzsiqGYBu +NxGfaifmwh5I9EzxRkeorIbSbrMpS9YZYFc89GJ59eDij+yZyjDzlVxdPOjgk8MT8pHcYOKxNjX yPWjI9azbnTZZ724nWYKskUaKvPBViTn2I4pkWkuqyrNN5okhWMkkg5G4H9G6+1AGrketGR61jx6 TdJeQTG5VvKRVLcgtgv26c7hn6VGdFuDDtadWkFrJAHJOcsflJ+gpgbuRRWRJo80v2gNdMBJypBI KncCD+GMCtOBGjgjRyCyqAxAwCe9IZJRRRQAVn6trWn6HbxT6lcpbxSzLCjN3djgCtCsLxZ4Xs/F 2jf2deSSRBZFljlj+8jr0NNWvqJ3tocj4nsz4g+MXhzT8boNMt2vpx1Cndhc/UqK9DvrpLGwubtz 8kMTSN9AM1l6H4cg0SW7vZLma91G72/aLyfG9wowqgDgKPQVxHiLx5B4k+GV/JpkMiXt7cnTILZi DI7lgDgD/Zyfaq+KyRPw3bK/wLs3l07WtbmX57262qx7gZY/q36V63isTwjoKeGfC1hpKYLQRjzW H8Tnlj+ZNbdKbvK44K0UgrGN3rSqQlgjlQ2Czgbjlsd+nC/nWzRipKMcXWtLJHvsIDGSu/a/KjJz 9eMUssutLdusNvC9uWJDu2GUYGAB35zWvgUYp3FYxUudddtjWUCDB/eFu/HbP1pYLjW5JYBNaQxx lwJCGyQvzZ7/AO7WzijFFwsFFFFIYUUUUAFFFFABWNZ+FNBsNVk1O00q2hvZCWaVU5yepHYE+1bN FFxWCiiigYUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUUUUAFFFFABRRRQAUU UUAf/9k= ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image011.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAArAHYDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD13xnr 9z4d0aO8tY4pJGmEZEmcYIJ7fSuLt/idq8rYa0sx9A3+NdD8To2l8NQIuM/al6/7rV51AiLCZGgj 3LgcDj+hoFdLQ7+18a6jPGT9nt92OAA3P61VuPH2pxEhbe1/EN/jWTYSyNCyxqoYrgbFANNuoVlt hboUJDhdwAJLd8dznIA+lVC3U568pJ+6yeX4mavGCRa2fHs3+Nen2kxnsoJnwGkjViB0yRmvE9S0 +OO1Yfu4tmSXY5JOPu59f8+9epXWkSatpGl7HiHkxAlZVLK2Y9vYjpnP4UOwUZT1vqdBkZxmjI9R WAnh2UTWkslyjvb+SN+z5mCKQwJ6kNkdfSmXXhlnt76C2a3SO5k3xh0J8j5ApK4PByM0je77HR5H rSZHqKwoNAnj1yPUpLwvtADQ87ThAobr97O7n0PtRdaI9/LrKTKqpchPs8h52ME27gOxBpBd9jdy M4yM0ZHrXP22i3R11byYxLHbyZRlX55R5QXk+mdx556VJLoEk2tNqLTIH8+ORMA5CKpBXOe+f0oC 77G5keooyPUVzEvhSaSC3j+2KWii8veynIPmb9w5644q4mgFLrzlmABvmumABGVKFdv65pivLsbl FQWdrHZWcVrEWMcShV3HJx7mikWcj8TmVfDduzKWUXa5AOM/K1eeQXMaQgfId4+6vJx6e1eseL/D 83iTSI7KCeOFlmEm5wSMAEY4+tcfB8Lr+FsnUrY/SNqBNJkUC+XCwjTEjrgBR2x1H1/lWbc2syur MFQA/eZwP612Ft4IvLeNl+3Q5KkZCmq0/wAPbyXpfW4/4AaqLsc+IhKTVlc5HVbpkieZBC6/dAbH f0AH9a9QuNdt9D0Owlnjlk3QpxGucDAyx9AMiuOl+F1/IDjUrYZ/6ZtXo1vZpFb2yyBWkgiEYb8A D+eKHYKUZq99DC1Dxtp9qE+zK90S6hggI+U9SMjnHpVp/EttaWyvegwzOsjxxkH5grEAexPHX1rX htobdpGijCmRtz47mojptm0ksht03zbfMbu2Dkc/WlobWl3MmfXLhdM+2rCVdCzG28ss7oGwO/H1 5pJfFtlFDcFo5UkifaqOpBk4BOMexrVn0nT7lo2ntIpTGSULrnGTk1NbWkFojJbxLGrMWOO5PegL S7mGPF+mQ+b510ZfnPlmOFhleMD3PPXjoaWbxNaNb2832l7PzE84LNASXXJGB6Hj9RXQ0UBaXcwj 4kSGxee5t3hcrI8aPxuCkAAnsTkVAviu1+zsJGkS43ttjSEswXqvHqRgfU1vJaW8dy9ykKCaQbWk xyR6U4wRmcT7f3gUqGz2Jzj9KAtLuR2N0L6xguljeMSoHCSDDLnsaKsUUizL8QLe/wBkyvp8syXK YKCIAlucEYIPasie88Q6fcXSwQPfQhysfmJ8wARTuyMAjO7jHUV1dFBLjd3ucxfX2vT6DbfY7dl1 CV23FEwFVcnJD9M4A/E4qsdX8QrcztBYSOkhVkjmhYeWCid+/wAxYY69a7CincTg+5ydzqPiGS4n tY7ZkCMgWdYSBkOgJHJypBY+uBThrWv+fCh0wn5G8w+SwG4b8EHP+yvB/vV1VFFw5H3Of0y/1yW/ jjvrWNYG3BmSJlx8qsDkk9yV/Cs+C+8R2Nis88El1JOJMJsLGMjOwEADAP412FFFw5H3OVl1fxCh bNgPLZiAywMTGA+3JGfmyOeMUrXOrx2WiOfthnZWN0qxZyQpIDccfNgduprqaKLhyPucfPf+JZIG ItmjmWFmVo4jgkojAYJOSCWH4VIdV1yGVVjs5Zle45ZoGA8v5BxzlerHn0rrKKLhyPuclFqHiCFR K9vLcNEshkj8kruAkAAX1O0kg0p1nxIjTLJpsQZI8riNyCcA5yM56kY9q6yii4cj7lTTJ57nTYJr qJop3XLoy7SD9MnFFW6KRaP/2a== ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image012.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAyADQDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+uP8 S+JLqO9bStMLI6rm4uVUHy+M7VzxnHc9M/l2FcXqOkt5xlOSA7MR/eYknn8/yrWly82pE720POr+ zGpC4uboT3sijKq07SHPsxH4kDPTpS6Pq+s6KqXel3VxHCHIexui0sb98L3AxxkciumvNJLDfGQk j/KiE7fLXvt+v59azb3T5GaVrl8RLKQ2Xydh9Mc5BGR9a9BTi1Z7HI6bTuj0/wAPa9b+ItKS9gUx uGMc0LH5opB1U/56Vq15p8PbiSPxbrNoRhJII5j/ALTAlQ31K4z9K9Lrz60FCdkddOTlG7Ciiisi zjPGviW5tJ7TQtFuYotWu3y0jEYgjAyWOeOe340eE9fk1P4ftqupSCa4t1m85yANxQk9Bx0xTrf4 c6S+p3+o6wTq1zdvvzcKAI/ZQO3QfhVL/hWbxaXLpdp4ivbawlleSSCONcMGx8v0GK670eVRv87f ec9qvNzW+RylhrGvaxb6JpsVwg1LVDJObqWMYhhUkAAAYJ+Vj+VdE3h+TRLG9uNY1hrmAKGLyRLH swcnketbeo+ArK5ttLFjeXOnXemRiO2uoSCwX0IPB7/maiudJ0ywisx4p1SfVJI5Xnia4jwmQBnK qNuFAzz6mqdWMvh+62pMYSj8X56EfgDTpmS8164gMBvtiW0TDlIEGFJ9zyfyrtaihuIJ+IZo3wAS EYHAPTpUtctSTlK7OiEeVWCiiioKCiiigArkvGF5aw3VnDPZzXKsriYxlsRxn6DGSVAGe2a62uZ8 VXN8s1pbWd3BbMxMiu24sWGR8wAICfMpyeM4rSl8RFT4TG0TWtL0iWVLHRdQWW4I3BsHOMBQDnpl vwrUHjeBUBksbnJkVMKOeec49AMHPfmqjPrTFkk8S6Y0O1TjeoYjg5Jx3Bb8h71No19PZamZNY1+ zlE8SoqLINrPkYI4A7kHHqK2kovVq/zZkm1odJpd+NT06K8EMkIkzhJPvDBI5/KikbWNMQgPqVmp IBGZ1GQe/WiudxfRG6a7l2iiipGFec/ESaWLV7RY5HRXs5VcKxG4eh9aKK2ofGZVvhOSKrtB2jOA en+9T5QFhYAADbL0+i0UV6JxiQQQyby8UbEEDJUH+FaKKKZJ/9l= ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image013.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAqAEQDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+sm/ 8QWViwQyKzscDLYGfrWV4p8QG1Jsrc/OQdxzjoMnJ7ADrWFp1i3+vulXzXyWUD1PQ8nI9veumnQu uaRjOprZG1N4g1Ca68iGAqc85OAB68ZOPenRTarOxMgWNR2ZixP05+nX/wCvSwqABwOOBV6IVbst kSrvcgtF1ItEZ/JUZw4XqRzyD6/d4+tSvealBPIq2xljXDKysRlfTvyOfrXN+J/G2haZJPpFzLK0 xjzI0KblibqqMR0Y4PH51n6Ne2HiSwuZrFLlBbbVlMw24cgkr16jHP1qlSbXNJWXoJzs7I7y11sS XAt5YHSU7gRwQCuM8j6/oa1I5UlUMjAg1ynha0U6JdxNuw87qxBwcbR3olln0K6hZWLwP95VAQcA ABF7YAzgdc9BisZ0lzOKNITbimzrqKit50uYFlRgysOoORRXPsannk7282oF7gKbh3OAwJOc5qaO 7m3lRZyHqQd3B/SjxRpM1jq32+AALIwIYrnbzyPpzVezghuE3pNMr8ZGdpXjjj8v0r001KKaOO1n Zmr9smjCf6FI2Vy2D905xjpzVuO9uVdwdPkAQAk7/X6Cs1NNjYHNxPgnPL549Kh1C4hgSO0hvrQy Bm3x3FwVIUgYHAP05rPl5nZD5lFXZBrujaQ+i3M8+gu+52unO7kyScFm9wOB6VSiv7KzWaW2jWOS 4RFmIP39owCffHU96sTGe+mmDKxJOc2z742HXgsR9OlU2s3iLAIVBAGH7Y+ma3hGytIynNvWJ2Hg 6UT6A0o5DTuf5CtC/wDK+zSNMdsajcWA5XHce9cZp3h26uovtSXxtgpyjQuT9ewxWlK17cQWtnLN LdJL8/nGPy2K9s468kHnGawqU487aZrTnLlSaNq0kSO1RbNh5AHybTxiitLT9PjtrNI2QZAormc4 3N1Flue3iuYWimQMjdQa5O+8JtFcfaLUtIoJbZnBJx39a7CiohUlDYqUFLc89il1C0kKXMBcZ+/u wR9Rj+lTG70wMzyWqGU5Z/3ALZzjk+tdzJHHIp3orf7wzWBdxRrKQqKB7CumNTm6GMoWM/7Tp6QN LHaxuFIDgRAFM+uR/nipEvt0a+RYMrscfMgAUf3vfp0+lTRIoY4UcnJ46mtqyijK5KKT6kUSdgij n4LHVr7YZ7gxqOdsIxyM8k9PfFb9lpcFofM2J5h6kLir/SiueVRyNlBIKKKKzKP/2a== ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image014.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAdAHUDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3q4uY LSLzbiVIkyBuY4GTWRqfiKG3RFsdl1MxyVUkgKOTnHtn+farms3ltZ6dJ9oVZBINiRMfvn0/rWJo c8Nrvvb9yzzrxcPnC8fcOe+Onr07c6wirczRhUm+blTt+htw65p00Ub/AGqNN+PldsEE9j71oVxa XEWl6yssiFLN3L+Qc/uDj7xHTOD05wPcV2asrqGUgqRkEdCKU4pWa2KpTcrp7oWis2+e6t7jfbFp DIv+rK5UEdOe2c1DLdahHHFIp3eYoZgYziPkA9Oe/wClckq6i2mnoamxRWZ9ov108zsE3712qwxl Txg+nWmXU+oWzbUImJAYny+FHOcY644NN10lezA1qKyi93BZyxxyO7rIscUjR5JBxn6455qJrjVP ssc2QCcjYIsk4UnJ9OR+tJ4hLdMDaorEF5qW12AJUIXIMWCMZGB69jT3ur/7CApInEzJv8rO5Rnn HQUvrMezA2KKwBqV86ZYvExQtgW5bByMD8efypW1DUwwJiYHn5BETn157Y4+tT9bh2YG9RVTT5J5 IXFwSWV8Biu3cMA9Pxx+FFdEZcyuBZeNJMb0VsdNwzXN3a3WnahIVdSkgJUYyCOcZX1U9CO1dNSE A9QKzrUvaJWdmgMfRbJjE9xcYkEpyof5j1OWJ9T6DpxWZqWvXGn6rdrbbZYkEUYVj8kbYYkHpgnA HWusxjpTTGhBBRSCckY61rh1GlHlauZ1IOS912ORm8Tag73No1okTokmXViMbVLHB9cFefU1Xm8R 3/mRvG0QNsHYpuJV1EefmIPJ/LBrtvLQ5yi8+1J5Uf8AzzX8q6FVgvsmTo1H9s5fVNcuLXWwY1ke CK3w0QHytIyllyfXgfmaji8V3skkCCC2fezhnQkKwX+7k/j3rrHhjkRlZRhhgkcH061Daafa2UAh giAQMW+Y7iSepyec0lUhbWOo3Sqc2ktDnbPxLfXTQxGO0jllbAdt20/IrBR/tHd+lSDWLy80m2vj GIgbhv3aZBdVRjgn/eU/lXRtBG6FCg2n0GPakt7aG1t47eGMLFGMIvXFDnDpEapz6yMRdWurq1v/ AJolEFuWEsWfmbLAMvt8tNk164j8wHyB5e8McbhncoUA5x/FyeMV0ARAMBVAxjGO1HlR4I2Lg9Ri p549iuSVviOeg1i6vri3BVIo/NjBCt8xyucEZ6HPp2ro6b5aA52Ln1xTqmTT2RUItbu4UUUVJZ// 2Z== ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image015.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAtADQDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDz7X/E GsnxDeRx3UrYfAVR0FU31TxKib3W7VP7xiYD+Vd14B8Q22j/ABH1Swu3ihXUQYorl0B8qXHynnse lVNe+IXxD8La9PpmpX4MsLcLJboUkXsw45Br61N8/soU46JPV7+mhyKKtdnC/wDCS6uDj7ZJxR/w kur/APP69d5pvizQPHN5BpXifw3El7cMI4b/AEqPZIGPTKd60dW8GeG/hdbrfa7BP4gup3ZbSHZ5 duoH98/3vb2puvShL2c6dpvZaa/Mrkurnm0es69dkCCe6kP/AEzUt/Kln1XxFa/8fE97D/10Qr/M V08vxf8AE+RDpUVhpcOcJDZ2qjHoOetdf4j8T61o3wwaHxPdJc67rI/cW7xLutoe7HA6n+ZqpVal OUU6cdXtfX8hcqPJdYupnmt5GkYu9ujM3qeeaKh1YHfaYz/x6x/1orz6jfO7dwSViXxISviO9x18 zIIrsNM8e6ZrelwaL46sHvoIRtt9RhOLiAe5/iH+ea4/xL/yMV7/ANdKya9qWHhWhHm3WzW6FF2R 7/4J8I6BotnqPibQdftLx3jNvp818PKW3kI5DE/xVL4a8J6he6NqvhrxH4i0q+gvw01v5Vz5s0c+ clx7dyK4W6Bm/Z7sTEcrDqz+cB2JzjP6VnfB+GST4maWYgcR73cjsoU5rx5YepKnVquezfTX3dte hrdXSNlNT8FfD2RzpUUniDXoiVFzcpsggccZVe+K881jWb/X9Um1HU7h57qY5Z27egA7AelT+KJY 5/FWqywnMTXUhU+241k16+Hw8YJVHdyfVmd7mnrGd9l/16R/1opus8vZf9ekf9aK8Wo/ffqwWxJ4 kGPEN5/10/pWVV7U7n7ZqU9w6YZ2yQDxVT5fQ/nXtLE04RSkyVseg/DXV9PubPU/BmsyrDZauo8i ZukU4+6T6Z4/KtyDTD8IfDupXeoywv4j1BWtrKKNt3lxZwZD6Z/wryMbeDhvzqa8vbi/n868nnuJ doXfLIWOB0GTXBU9lOo2p2jLVq27X9alcxWYlmLMSSeST3pKd8vofzpRsJ6H8/8A61egsXSeiYi/ rJO+y/69I/60VUvro3TxZQL5USxjHOQO/wCtFeBVmud+o1sf/9k= ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image016.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAA3AFIDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+sXx Xrr+G/DV5qqW/wBoeBRtTOBkkDJPoM81snrUV01ultIbtolgxhzKQFx754xTi0pK6uBzHgDxfceL 9Inurm0S3lgm8omMko/GeM/XkV0WoanY6VatdahdQ20C9XlYAfh615JF4xfS/HOo2vhvdq9rcRCK ztIgFiilzk4wANo5yR69eK63TvAIv511TxfcHVdRbkQkkW8H+yq98etdVWjGMuaWifTqSmdPo2va Z4gtXutKu0uYUcxsygjDDtz9a0c1Xs7C006DyLK1htos52QoFGfXAqxXLK1/d2KDNGaKKQBmjNFF AC0UUUAVr21F5bmEzzw5/jgk2MPxrmLj4caJfTeZqNxqd/znbdXrsv5cV0Gtavb6FpU2o3STPDDj csMe9uTjp+Ncm3i7W/E0Zg8KaPPAj8NqOop5ccfuq8ljW1JVLXi7LuJ2NCy8K2Vl4utbzT7a3trO wsmgWOLGTI7ZOe/Cjqeu6urryaDwj408HX0msaXfx6w8x3Xls2Vab35PJ9D1rbg+KunjEF7o2sW1 /wBPswti5J9AeM1pUpSnrB8yEmdJ4k8Qp4ctbOeS2ecXN3HagKwXaX7/AIVrNPFHIsbyort91SwB P0FeeeN7y7vvDujXN5ZGxMms25jgkYF1XJxvxwGPoOlc34sSwtNc16+kudG1f96N9tdyvFdwEAfJ CR+mKKeHU0u+v6Bc9oaWNThpFBGM5OOvSk+0Q+d5PnR+b/c3Dd+VeaWWm2Wu/Ea7u7y2n22umWl1 FalzlXxkbh3Ix371xT3dlNFYahbNptrcyaoj+WJHkvxmTnzHPQe2PSnDC82l+3Tv8wufQDzxRuqP Kiu33VZgC30rLOvIPFw8P/Z23mz+1+duGMbtu3FeSaz5M/iPxMmuXel29z5xEL6isplSLHyGDace nTnNdX4caVvH2k+fdfaZj4dXdMVKmT9594huQcetJ4dRjdvoFz0miiiuUorX119jtGuDGXVCC4B6 Lnk/gOfwqkmvWfmhJW2F5CkWPm3KG27uOgLcCreoyFLNwvkEv8mJ2Kqc9QSAa5wTRpc28Aj0mN7W IeT/AKRIoCDPAO3nG0kjtirjFNCNmTXrNYppFWaTyiAVWI5bL7MrnqA2RU8mqWcSyO8mPKDljsJI 2Y3fzFYrvkvbsNGBKEFftbg7Qdx7djzUVzItv51zNHpZLgrJtuZG4YgH5ceqjJ/2famooDb/ALQ0 +7vEspFDTcMEkj+62N2OejY5rPv76wTVZ1udLhkmg2eTO6KS5OCVBIyCAc+/PpSK04uE1BV0kSTL lZBdPhxwM/dwewzUM8ouoZZZ10V42YSOxuX+8hAB+7wQcD/9dNJIDRl1nTYJbyRFMk8CnzPLjyzB TggHvgmkM+hrePE0FuLl2G9TANzNlQM8cnLD/Iqk0MgSSRotJCXiksftUm2QHkkcY7jkUiI080l0 kWjySwMrSSfaXJQqpALfL2BPWkkgLs99o10TPPAkzQ4KO9vuJBbaCmRyN3HFWLG8t72+uQIkFzbu Y2YLkhewJ7Z64rHtipQyQDRmWQjBF25HDAgDjgbiDgeoq9pDpLqE8qjTvMIzIbWdmYknILAgce9D VkBuUUUVmMQqG6gEe9Z99o1rfRJG+6NEVwqx4ABcYJ+uCfzNFFNNrYCBfDWnrpsenqrC2jlaREB6 ZBG3PXHzH3pdP8PWunRMqO7ybdqysBuQYI4wOvJJPck5oop80u4Ez6JZvp0FkUwkKqqPxuGCD198 DPrUDeHbd1kd5pGu3mE/2khdysMYwMYx8o4xziiijmYDZPDdtJbWVt5sghtgwxwS+SDnPbkVYi0e KESlJpvMkgEBkYgnALEHkcn5jRRRzMClN4RsZPLKyzI8YUK4IJwECdCMZwAc9iM1pQaZb29zDPEC pht/s6r22ZB/Piiihyb3YF2iiipA/9l= ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image017.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAPAGYDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDWi1Q3 +vXKeJtR1K0w2FSBiojOehA6D3rsbmOOw+H+pPYarPeRkF452ly6cjjI/wA81ha54q0zUDNa6j4e DXSlkSQSDIPQHcOabpGi39l4E12WcBRdRqYogwPQ9TzgZrraulfQ+bpTUZyjF82j11utOvQveH7u 4k+GusTvcTtKpk2yNISw+UdDWDoMtjeWLyav4pvrKcSYWMTNyuBz3rc8PW06fDPWInQiQmTAyOfl WsTw9qn9jWT29zoEN6zSbw8jpkDAGOc+lO3xW7kSnZ0ud6cvW/n2N7xZv07wbpaWGpXM6NONtwZC GkDAkZI7c0eAtbmimv8ASdTncyQ5lVpWyVxw4yfzpvia4k1rwdpdwliLc/a8CEMCFAyOvSqHjnRZ 4Nft7yyO06gojOGxh8BT+BBFTFJx5H5m1Wc6db29LaKjp5NGRqut6lqGrfb0ubmG1uJysKrIVBVS B0B+ldJ8Sru6tr3TFguZoVeJt3lyFc8jk4qp4w0ZrD+wbK1jDJbwkFgQOdwyefU5q18S4Jp73TGi j37YmzyB3HrVJpyi0u5jKNSFKtGT1vH8dWWNHs9Em1S1W18XX11cbw6wGUkPjnBHpWD4rvdVh8W6 lJaXVwsdqyOQsh2oML2zjGTW7pnimNtQtYo/DEEDu6p5qugK54zwM1YsrD7R8RddS4hD201tsOSD kHbSV1JuS6G0oxrU4wpu15dL9n3KGt+ITqtp4bvLa4kiMt1snSNyuGBXKnHb+hqDxnqt2ni4WV7c XdtpQ2kC2O0uMckepzWHPol7pXiSOwwZLaK7R1O4YIyMHGeuOK7XxT4ntLHUZdN1LRFvLcAFXLrz keh6U7KLVlcn2jq05urLld16NpW6dy34RttLWea50rW7u8jaPa0E8hYxnIOcHkUVxWh+Hb7XL+5u 9Kzptmc7CZcnBI+Xjn35orOcI31kdmFxFX2S5KV15PT8dT//2T== ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image018.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAaAIADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3Z9Qt I5hC9xGsjNsCk/xccfqPzpBqNmYZJRcJsjIVznoTjA/HI/Os670ea4uZnEsYjmY7sg5C5j6e/wC7 P50DSZwsreYgdpY5VXJI+UYOSeee3pQBoNqdkrOGuUBQAsCemcY/mPzFO+32mwv56bQASc9iCR/I /lWV/Y115pm+07m8xJQjElcrs6nHX5SM+4Pag6LcbHj8yPbIoJbJyrDfx7j5+vtQBq/2haeUsvnp sbODnrggfzIFLHfWsrqkc6MzDKgHqMZ/lVOTSyiwi3blDuJkYksxdGJJ/wCA/rTLTSpra4SUvG20 s5wTjJGMAduT1qG5X0WgFxNTsZEDpdRlSSuc9xzin/b7XcV89dwUsR7A4P61kQ6FLHb7HMMjGWOT 5s4Uqcn69SKfd2N6kKmAqTH5mNhIY73B/lU80+qGcL44vdW/t0z6fcXq2LxqqPCzBCwzkDHeqfhS fX7rxHab5tQlt0cmbc7FQNpxn8a63xjA1vo1hG7BnErFmHcnkn8zUPgH/j8vR28tf5mtU3bUnqcP LJ4qilZHk1ZWB6F3GKljk8ZQxfaI21gR4+/8xGPxru9b/wCQvP8Ah/IVqcDwfknHyckn/aqgMjwf 4j1TUEmsdXt5VuQhaKbytu8Y5B9/51whTxgpII1gEdRl66y01W0t9XtYjcp5zSqqoDknJx2qbWvH On6dqV1bCC4mlhkKMAAq5HXk/wCFAHEXFz4ns4vOuZtVhjzje7uBmuv+HvinUtQ1OXTb+ZrlWjMk cj/eUgjIJ7jmuf8AEXiHUtX00BtLe209mV1ldGOfT5ulafww/s0alcF2f+0ihESkfL5fGce/TPtS YI9UooopDCiiigAooooAMUYoooA848f68kWoJpjxk+UBKGHU5HSszwX4jaLxFFZx2wK3bCNmZuVA yciu21jTLC61FpbixtppNoG+SJWOPqRUNhpOmwajbyw6faRyK+VdIVBHHYgUxHEeNtZv4fFV7bw3 BjjTaAFAz90d6pSeM7uXwudClgR0KbTOzkufm3Z/pXo+qaVp1zqMss9hayyNjLvCrE8epFQWuiaU LyEjTLIHcP8Al3X/AAoA474eaBLf6zHqjpttLRsqTxvfHAH061heJ/8Aka9V/wCvl/5170kaRIqR oqIowFUYArlb3SNMm1C5kl060eRpCWZoFJJ9zigDzq+8WT3vhi30N7SJYoQgEocljt6cVY+H1lPd +LLe4iU+VahnlfsMggD6nP8AOu1OiaTkf8Suy6/8+6f4V1trbQW0CpbwRxJgHbGgUfpQB//Z ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image019.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAfAGYDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+iiq MupQx6gliNzTupbCjhR71E5xgryY1Fy2L2aKwLfxAFiu5L0CNoZfLEMYJbnpz0Oarap4407SNdtN GuLe9a+u4vNhSOMMG6/LnP3vlIx64qaFaGI/h69f6+4qrCVL4zqKK87T4xeHGhe4Nrq620cgjlmN r8kbHsxB4PtWsnxC0ibXLnR7aG9uLyC3+0BYogRMm0N8hzySGBxXU6NRboxVSD6nXUVwsnxX8NJo i6tm7aLz/s8kQiHmxNgkb1J4BweazbX4j6npUmpyeKNDvY7KKX/RbqztWMbRk8FmLY5+XB96FQqP oL2sO56ZRXEyfFDQYJbETw6jDbXwU2929tiF93+1nt0PHFPg+JGmXj3yWem6vdSWU3kzxwWwdlOW GcBumVPNL2U97D9pHudnRXG2HxI0jUpb62gstVF/Zp5kli9tidlyAdq55IyOOtJF8SdI/ta0029s tW06e7YJCb60MSsTwBnPrxR7KfYPaR7nZ0UgorMsWse90+efWre7KrJbxKQFDbWDeue9bFJisq1G NVJS6NP7i4TcHdHIWunXd1o95bRARFp8+TKvIX03d/rWxJ4f0u4nsby50+GS8slAt5X+Zovo1a+2 jFZYbCrD6xetrfn/AJlVqzq7rS9zxe1+HXiuz8IaxoqW+myNqd2JHke4OI0XBBHy/ezVi0+GniPT de068gurZli0w2c0yylWDlHUFeOgyvPtXsGKMV6TxNTXzOT2MTwiP4MayukW07fY31SOc+fbyTsY bmPIIywGQeoPqPeu38XaX4w8QaI2iWWnaVbWVxDGsryXLFo2BBKqAuMDAwa9AxRiiWJnJqUug1Ri lZdTyTxP4A8R33hPR/DOnx2Etvp8asbuWYo7S4YEBcH5efrXaDRJtE06W80HSdPbXbhYxcvI5jSV v4mYgEnnJrp8UY5qHWlJWY1TSd0eSr4P8Z3fjS78QXUOmW0l1aPbMba6fMeY9oYcZJ4FVLr4ceKb vwdolnLLbSappt9JNukuCwaNiG+8RnOR0r2XHNGKv6zPTRaE+xiIm4qCww2ORRTqK5zY/9n= ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image020.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAhAGYDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+mk4 FOrP1m+Om6Ne3qrvaCFnVT3IHA/OgRcMijqQM9M8ZpkV3DLPJDG+54x84H8PsT6+1cDqOkw3F1Bo iql7rl1H51/qE43/AGWLuyjopJ+VFHpntW94ctxomoXWhRyM9okS3Vs0h3OFYkMrN/F8wyCecH2r R00le+v6EKbbOnpK4/4geM08JaIWhKvqNzlLWPrz3cj0H6nArzWy8aeOr/VrfR4dVEWoYZrr7Rbx CKBBzuyATgLyc/StqODqVYc6sl5kzrRjLl6nvVJkV4pe/EnWdQutSvbHVY7DRLCPYkggRpLmXooA b+8efRVFMX4h+KNN8LxvfXSTazqrqdPh8lQYouhkIxzuPCg/Wr/s+rptft/XbqL6zA9uyKUEV5JF 4s1/RNEbWfEOoXimFdq2kltAiXMpBwispLYHUnjpVE+N/F1j4cV7q4E+t6ijXFtbJAoFpbKCTKwx 3HQHtUrBTls1vb+vTqP28T2nNGa8V0T4j67q+nW/nXYtoLDfcatqHlKd0efkjQYxubpVaT4i+Iru xuNYl1hNLt55zFp9pHaLMz4PJbvgDAz3Y8VX1Cqr3tp6/wCXz9BfWYWue6ZzRXP+DpNXm8NwTa3c NNeSlny0HklVJ+UFe3H86K4pe7Jo2TurnQVn6wlvJo19Hdgm3MD+bjrt2nOPetCoZoVnhkhkQPHI pVlPQg8EUdUB5x4F1C+tNJF5c6XPqGoavi7NxFNGTImAEDAkFAq4Hp19cVa0vwv4vsNWutQttWsL eG5PFlcRtcCFckhA+RwCx6cc11ui+HNJ8P27QaVYR2yMcttySfqSScVqgAHpXRLEPmk4rfyM409F focxN4Sg1e9W51+w0q9kCbBIsTggegyxAFXbLwjoOmpOllpVpAlwhjmCxD51PVT7e1bdFZOpNq19 C1CK1scyvw+8KIysug2GQc8xZqxfeDPD2pXTXV7pFpPOwCl3TJwBgD6Ct6in7Wpe/M/vDkj2MGTw Z4emtrW2l0m0aC1z5EZT5UycnA9zVtdA0xb64vRZQfabmPyppdvzOmMbSfT2rToqeeW1394+VdjE j8IaBFpcumR6TaLZTOHkhEfysw6E/kKhtfA/hqyu47q20SyjnjIKOIslSO4roaKftJ6+89fMXJHs JiiloqCgooooAKKKKACiiigAooooAKKKKACiiigAooooA//Z ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image021.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAA3AEsDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+iii gAoormPH3ihPCPhG81IEfaSPKtlP8UrdPy5P4U0ruwm7K55V8Rvije6b8RrOPSZd1to7FZ4w3yzu 331P0HA9DmvbNE1mz8QaNa6pYSeZbXCB1PceoPuDwa+NLezv9WuGaCCa5ldizuBnJJySTXrvwzv9 d8F2l3b3Swy2k/zx25ckxydzkcYI6j2Fb1KcVFW3RlCbb1PfqK4DRr/WfFWplZrhobCL5pVgG0H0 XPXn+Vd8AFAA4ArnNhaKKKACiiigDD1bxDJp25YdLvblh/EsZCfnXmHia/XxddQNqUMLpalvLgBJ VWPUkZ5PGOa7/wCI3itfCPg+6vkcC7lHkWq+sjDg/gMn8K+RzLJ5jSeY+9iWZs8knqa2pU3LUyqT 5dD25I1iQIiKiDoqjAH4VHc3MVnbSXM7hIo1LMfasLwUk3/CPiWaSSQyyMVLsTgDjv8AQ1z3jbXf tdz/AGbbvmCFv3pH8b+n0H86FC8rCcrRue1fCDxpZ+INNudNMKW9/buZNgP+tjJ4b6jgH8PWvTq+ KvD+uXvh3XbXVNPfFzA+QvZx3U+xHFfYXh/WoPEOhWmqWySJHOgbZIpDIe6kH0NKrT5XdFU58y1N OiiisjQKDUcFxDdQRz28qSwyKGSSNgysD0II6ipKAPAvihpni3xz4sFrpWiXkmmafmKKR18uORz9 9wWIz2APt71jad8BvFl1g3c+n2SnrulMjD8FGP1r6Vpk7FbaRlKhgpILHAHHetVVklZGbppu7PIf Cfgk3MTaV9qdbWzUxSXUI2lm55XOcE8n2ro9P+DPgqxIZ9NkvH/vXU7Pn8BgfpXX6JZW1jpUEVq6 yxsu/wA1TkSE87s981oVHO+5SijL0/w5omlKBYaRY22OhigVT+eM1qDiiipKCiijNAHn0drp1s2o ahp1mbPStDiuYWhjlYfaWVCGXaDhVXnHfODxUnhe3vjqp0nxBdm7kj0uIwAE4miZssz8/fVgF9wM 9zRRQBma5qM2jz6pBHeyW9lYataGMszMIlli+ZeOSu4521o+E7B9Zga6TUrqXTobqJYHkY/6VHHB 5T7lJyAzljg88dKKKANLwzptp/ak9/psRtNOthJYRW6u212R8M5UnAAKlVA7Z9QKzdcvig1a/to/ s15p2r2sCzRu2ZVfydwYdCCJCMewPWiigC94gFrouvaTKGaG0vDcR3yhmKyIImfJA7gr1HPJFcrq PiOwuZPEFjoV/IbI2FvOqL5ibJPP2Pt3AEZUrnH+NFFAG3q12NF1vVbKOETWDW9lKLWRzsV5LgxM V7jjBx0yPc15R47+Ivinwn421TRNI1J4rC1kAhjcByoZQ2MnnALHHoMUUUAf/9k= ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image022.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAyAEsDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+mu6 opZ2CqOSScAVkeIvEVr4e097m4dAQpYbzhVA6sx7Ace5JAHJr558S/FTWvEN8LbSw4V32RFkyzE8 DanIX8cn3pLmk2orbfsirRS5pu1/vZ9DXXirR7QMWuhJjqYhuH/fXT9a5y8+LHh21cr9ohyP79zG D+QJNfOmp6H4tnR7rVNP1aVUBLPMjMFH9Kqw+FtdmjieHR7x0lj82MrFwyccj25H50JUmryrK3lb 9bg6iWkaf33/AEsfQ5+NHh0HHnW3/f8Ab/4irFv8X/Ds7AG4tx9Llf8A2bFfNC6LqbaW2piwuDYL ndcbPkHOOv14qf8A4RrWzeQ2f9lXX2maMyxxbPmZB1YD0q3Tor/l7tfrHpv06dSfbP8A59r/AMm/ zPrKy8aaLeqGS4Kr/eI3L+a5FbcFzBdRCSCaOVD/ABIwI/Svi+LSNZttaGnQ2d3DqfUQx5WTpnPH tzXRaR8QfEnhvUWivHkmeFtkiSHZMpHUbx1+jAil7Nv4JKWl/O3f+rD9pTfxJx/Ff1959Z0Vxvgf x5Z+LLJCrjzTx02ncBkqw7Njn0I5HcDsqlO45RcTxn46W17JpLSRBmhUxPIB/wA81LA/kzIT+B7V 4l4bcR+KdJdiAovIiSTgD5hX2Nqml2+q2ht7heP4WAGVOMd/bgg8EV4X4t+Cc0UslzpBEaHJ2Kpa P8hlk+nzD6VUZxjTlSnonfX17hODqNTjuraenb+rm0dZ09/Ges2UN20V4bEFZ5LkNbngYCpnG4ZG eeeapWes29jN4JRrqDEltJbzYkGFPlqRnnjle9eT33g7XrBmEmmySqD963xKP/HeR+IrGlheBis0 Lxt3DoVP615EOG6EopRq3VrbX+y4338726FzxlSL96Nn/wAG57ybvRI7j/hC/tFv9gl095Gk8xcb jJnGc4zgk07UdR0rTrnVdZn1i3tpHhSwtJY8TNEoBJYKpyfmP/jorwDKYxlcU5F3NiNdx9FGapcM Qvd1XrvotXdNvW+9l0ZLx7t8J7s0mkapr/h3xPa6nayNEr29w7OIy42MAxUnIw2fzrzjx5ojW2r3 urrqGn3FveXbGOO3uA8ig85YDp0rDtfDWs3xBg0q5Kn+N49i/wDfTYFd14Z+DWp6nKkl82yHukPA P1kIx/3yGrfC5dHAVlNVr2XLa13a7dtPXsEpTrwtyfPpcPgvbXj6/PNCGEBaJM9jIHDfogfPsfev pmsDwx4UsfDNmkNtGgZV2jauFQdwvfk9SeT3roK7XJzm5tWuJ2jFQTvYKTgms3XdQbT9OLRwXUss zeTH9niLlGIOGbHRQR17V4zBp80vgDw9rOgXWuv4kuUS2drKV3Qv5oaXz852nlupHQUEnt91ptle /wDHzawyn1ZAT+dZs3hLSJv+WEij0WVsfkTXmWkjxtqnjVY7+61ey0Ge/vFQxiRWRQpCqSeinhlY 8AggVX1ePxVpOqXtml74ruNMg1ELFNC0ksrRNbE8ED5h5m36VDpwbu0aRq1Iqykz0o+AtEJz5Un/ AI7/AIVYh8HaPBjEUp/7akfyxXm/grT/ABZrxeXUdX8QafFaiylf7cGVZnCt9oj2nGVOBz05rb8M 2Flr/wAONZsppr6TRxqNybR7WRjIbeOTcgibkkZGB1z0peyh2H7ep3O9t9F021bdDZQhv7zLub8z zV/FeFRr4uFrbTvf+JYbSUaphriVldIVTNsXz91i3Az1rqNE8OavqfhL+07vxVrZe6sYJ0hguirR TrEQ43DOQWP3exFXGKjolYiU5Sd5O56bRXPeBZ7+58D6NNqjStfPaoZmm++W9T710NMkKYkaRAiN FQE5IUYyT3oooAdRRRQAdcg8impGkSKkaKiLwFUYAoooASWKOeJopo0kjcYZHUEEe4NJDbw20KwQ QxxRLwI41CqPwFFFAD0RUUIihVUYAAwAKdRRQB//2R== ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image023.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAYAJIDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+isT SfEcOq2N7eBPKgtZ5YixYNuEZwW46A4PHtVDw741h8QPeBbOW2jt4UuBI7hg0TZIJx904GdpoA6q iud8N+KB4k8yWGzaG22iSGR5UZpEJIyUHK5xxmq2h+NY9f1y5021spALUyebOzjbhW2qQOp3EH6Y oA6uiuPtfHkN54rOgw2ExkFxLD55cbCI1yzDjnnjFXh4p8zxk3h6Kyd/LjDy3IcbUyucYx16fnQB 0VFcyni0S+M5fDsNi8hhUNLchxtTK7sYx9B171DeeN4bPxUuiNZyPmaKAzo4IEkilgNvXGByfegD rKKzde1iPQdCutUljMi26bvLU4LHOAB+JrB8NeO4vE+qNZW1hLEqWyzvM0gIBJxsxjqDkZ9qAOwP Sm1y+meM7LXPE1/oMMbf6OjHzxKMSbThgoHIwe9Un8VWo8bDw1HYXUsgcI063TAKSm8naTyAOvNF gO1oz9a5W/1ZrTxRZaJFplxO11EZRML0qEUHDEqTnjI+tSyXFvP4sOhR/bVeO0+1SSx3bqoBbABH rRZCuzpfzozXnkXiWyn8UtoUaao0gu/syS/bjh8AlmA9Fxgj3rqrjS0UGOC6vmmIyN10+1fc80+W PcLsZ4g1h9Otpks1jlvhE0uHzsiQDmR8dAMHjqTwO9O8KreL4bsJNRmaa9mhE07t/fb5iPYDOAPa ub13QNO0/Tnt5NT1aS4v5ESRFuWeScEgMdg5ICg9OlSp4d1jUXjaLU9X0m0ByQ94ZZ5F7DH3U/U/ Sr5Y8u5F3c7jIorOj0eJI1U3F85AA3Nctk+5560VnaPf8P8Agl69ixBpllapKlvZ28Ky8yCOMKH+ uBzTbLSLDToJILKzgt4pDlkijADH39aKKBiWGjafpYkFhZW9r5hy/kxhd35U630qxtJvOt7O2hk2 ld8cQVsE5xkDpnmiigBYdMsrebzobO2ilBYh0iAOW+9z79/WlTTrSO6e7S2gW5fh5hGA7D3PU9BR RQAR6baRXjXcdrbpcP8AelWMB2+rdTUQ0TTRqLaitjbC9brP5Y39MdaKKALM9rDdQmG4hjliOMpI oYHHI4NRW2mWdmSbWztoCRtJiiC5Gc449yaKKAEg0uytpllgs7aKRVKK0cSqQpOSMgdM801NG09L 03qWcC3RcyGUJ824jaTn1xxRRQBY+yQm5FyYozOF2CXaNwXrjPXGe1ItnAty1ysMQndQrShQGYDo CepFFFAEKaTYRXAuY7G2WdSxEqwqHyeTzjPPepGimmyN3kqR1X7359qKKAKCadBHrEJijAaJC7yn 5mZj8oyTznG79a2MUUUAGKKKKAP/2Q== ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image024.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAlAF8DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDtrrVt TS7nVLi9wrkAFgO9QNrerrj/AEi76gHDCvQ20fTmZmNlCSxyTs6msfxHp9lb6WHitokbzByq49at SXYz5Jb8zONi1zV3VSt1dkgkctzweauf2xre3iS6J9C2KboFvFLrCxvGjR+a/wAhHGN1d+NI07/n yg/74pz5VKyRFNSlFNyZn+Fbm5utOeS537hIQGc5LDit6obe2gtVKwRJGpOSFGKmrNmyVkFFFFAw ooooAKKKKACsLxV/yCP+2g/ka3awvFY/4k//AG0H8jQByfhs41xecnef/QjXpArzTw4SdcQ/9Nz0 /wB416WKup8RnStyKxja619bRLcW180StJHH5flKw+ZgCcnnvT7i/l0iD/SVmulUF3n+RMD2GRnH tVvUrL7farCH2YlSTOM/dYHH6VnajoUl7d3MqzQ7biIRnzod7RYGMpzgZzUGhLca+kMk6x2s8yQR rLJIgGAjDOeTzx2qa21b7ROYjazxMYvOj3gfvFzjjng8jg+tRLoxWG+j88f6VAkOdv3dqFc+/Wlu dINxjFy0eLNrbKjkZx8w/KgBBr8am5We3kieCEzldytuQdeh6+xoOuYihY2cwkuCfJiZlBZQM7jk 4Uc9+aqx+H5NsxaS1jMlq1sFgg2qM/xHnk1bv9I+1i0kVojLbAgCaPejgjBBH4daAG/2/HItuILe SWadnURZVSpT7wJJx37da1wcgEjB9KxbrRpbnTFsx9iQHO4rbkBCejIAeCK2Yk8uJE3Ftqgbj1Pv QA6qWoWMeo25t5WYLnqpx2xRRQBl2PhSysL43MUsxIcOqkjAroBRRTe5MUlohaKKKRQUUUUAFFFF ABRRRQB//9l= ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image025.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAaAFkDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD13xX4 rt/DFmjGMT3k+RBb7tucclmb+FR3P9a8j1L4i+I5dTW1NzqIuXwUt7KBYhg8jaGVmYY7nH0qh8TL +5m8S6/vc4SeK1UZ+7Hs3YH1IB/CuhkhtG1y9NrdIuvyWSJbiUYCLs52n1Pr2/OscTXjhknJXun+ Ft+y119C6cHU2/rf/IxbDxr4q1N5FsX8Q3Jj+/5TRnb7H9319qktfF3i++aZbUeIpmgbZKFaPKN6 HMfBpWmfT10Gwe/On6ebY3lzKhw00nV1B7sScfSo7DVtVvPiBZTypLa2d8peKPPEqBW2sR+Hesni 5tTnCK5Um1q+l9PV2b026j9mk0pPX0XUdL4w8XQ38dhJ/wAJEt3Iu5Id0ZZh64EfSmy+NPFcF/HY zP4hS7k/1cLNHuf6Dy+agtdRvk8MahfxXeLua/FpJdSE5hizxk9QMnJrUt7ya98Q6NDamW603T5W ha/c5MkpjbPP9PpRPFzhduKainfV7pX/ADaSW7GqadrPfyXcq3njHxdpyI14PENurttVpTGAT6f6 vrVWf4ieILYAz3mtRg9N0kXP/kOnSzy3ngPWHF+99ceeDNC5/wCPZQ5xjPXpmuHgl8qKOdhkpNn8 sV04abqxk5R1jK2jfZPr6/McaUZPl5raX2Vvmdy3j7xKkRlafXVQDJZmiAA/790+3+IniOJVuje6 skWM+ZNFFNHj3Xapx7giuEVmaa48z5jsLZPXqOc06Ml44XSaRrhn2kY4A6Dnrn9K35fdv6d+pv8A Voc1m31votLWv189lqe7eGvFFx4t1iwDzx29xboZWSJz5VzHnG9AfyKnlfpXo+T6ivnL4azPD4us VUkiK9AT2Ekbqw+mAD+FfRu2s2rHJOPLJxfTQ8t+Jvgl7ySbWbKCSdZ0C30MQy42j5JUHcryCO4J rzaW+1WXxTb63bWcN2YFCYgfKnCleQTuB9jX00a5XxRoekXEkc82lWMkz/eke3QsfqSM01BVHquj Xye/bsRex4tp2ra7aWjWd5oC39qJDJFHcRh/LJOeMmq/2/xI/iaLW5tMlkliyEjKgKFIIwOfevTv +Ef0X/oEWH/gMn+FKfD2i/8AQH0//wABk/wpxwlNOTUV7109H1366X62E6srJXen9djyvRbnxBot zctHpTzW10SZreZAyN+Ga0Jdc8QNqFlNBoQt7WzJMdrFGFTJBB4B969D/wCEf0XP/IH0/wD8Bk/w o/4R7Rc/8gfT/wDwGT/CieEp1Jucoq78n2t/NvbS+441HFWTf9fI8ms11uzh1SJdJlYagm1iR93k njn3rPi0jVo1VW0yZ0Vt21lBB6defavaW8PaLg/8SfT/APwGT/Cg+HtF/wCgPp//AIDJ/hW6i1dp LXyfRWXUSm4vR/0/keMNpestPJI2nTkyAhiVHc5qeGx1GJAX06G2YDH2iXbHt465J6+4Ga9fHh/R cn/iUWH/AIDJ/hW34b0DRkvWkXSLBXUZVhbICD7HFEou1tPx/wAy1iJp3v8Alu/kcl8L/B1wmoW+ sTI8dpb7niZ0Km5lZSu4KeQiqTjPUnNexYpq/ep9czd9RH//2X== ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image026.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAdAHYDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+iqm q3g07SL29JAFvA8vP+ypP9K8hubvxzbfDgeLpvGex3t0nW0FjFj5yAq7vxHagD2mivKdHl8a+K7/ AFZrfxYum21hMlrtFjHJvdY1LnJxj5s1i+H/ABL418Sz6RpMHiNLee4+1TyXZs42JiRwifL05Ib8 /agD3CivEdV8TeNPDupa3pT+I49QnhjtYoJjZxpsmmkGOB6KG6+taus3XjXwlrGhLe+Lo9QivLgr LD9gjj/dou9zkewx+NAHrNFeNadJ8UdY8Gr4ksvEVuxnjaaGwWxQuwyQFBIxk4r0HUWvv+FcztqD f6edNJnIG395s+bp05z0pPRXGlqaN/4h0nTLkW97epDKVDbWU9PXIFXre4hu4Ent5UlicZV0bII+ tfOAF7JbQNE88h2nIQsSvzHrivW/hzFe2kF5Z3qsjhIpzG3VS4bqOxIUE+9ZQqOTtY0nTUVe53NF cP431nX7XXNG0jw7f6db3l8JT5d5C7+ZtAPBAwMDPWuJufiL42sXvdHmbS5NWg1O3s0mjibyz5is SCM9iBz9a2Mj26ivKJdf+JGleJNP0XUH0KafU4phbmFHAR0XIZvbOP1pNX8RfEnwqLG71j+wZ7Se 7jtilur72LHtnpwDRqB6xRRRQBi+LtNvNY8I6pptgyrc3UDRIW6DPB/TNeZ3Xwghjn0ifTtOuMWz qb22ubrMdwBjO3D5U5z7c17NRQB4o3w/0uzg1BvEEVw2sXck9zHJHeeXGAxJXKh+cd/Ws3T/AAfo 6XVsviCV5bWz01II1t5zEd+4s753D5TuNe9PFHIQXjRiOhZQaQwREAGJOOnyimB4nfeEfDN3ZW1t okc0dk15Fdag0lzvkliQMAEbceeW/KrNz8NFmvYdQ8OW11HbtY3EQa6ufNJkkQorDLnAAJzXsQto B0hjH/ABUiqqKFUAAdABQB4v/wAIn8SpfDtt4ckvLKLS4xHGfIQJIEUg/eDe3416vrllLeeHL6xt l3Sy2zRxgnGSRgc1pUUnYLnjGneC/Gmj3lreWNvHHNCCD/pC4IyeCM8ivSdEg1E6pf3+oWYtWuIo F2CQP8yhg3I7cit6iojBR2LlNvc838a2msReP9I1uxsvNhsNPuNsr/6pZmBCBsHOM4rj7bT/ABHC b7WJdI0fUNUudRW8dJhIYrbauFZSCOcnvn9a91lhjnjMc0ayIeqsMg1XbSrB1lVrOAibPmAoPnz1 zWmhB5Tpl14i1Tx5pWveJ4LG1t9OhlSMWe995cY6HPr+ldB4xjfxg2h22lK0i2upxXNzvRl2xrnJ 6e9dpJpGnTRmOSxt2Q44MY7DA/SpbewtLR3e3tooncAMyIASB0BpaAWKKKKAP//Z ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image027.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAVAFkDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDR+IHx ZvU1C40Tw43k+TIYpbwDc7sOCsY7c5Gfbisnwzomowapa+IPEuqT/aIX82G3uJyzEgE5fJOBgE4H pXOabeJ4N8Y30Gr6eJpopmjaUjMkXJ+dQeDkc+uDwa9CJ/tIR6jp8xu7Z2kYNGz5G6EqFwJFxgjo R/F260sZUlTapR92LXxaa+S7f1YdCCn77959u3meo6bq9tqUQMTrvxym7NZXiD4heHPDGppp+qXc sdy6CRUSB3ypzjoD6GsPwtoV+UV2dokVY13gscFUAJGWbk/XsM5rn/H3hHX9V+Juj6nYadLcWUAg Es4ZRja5JyCR29q5sPUlJtPVLZ9/6+7saVIqNrfd2PS/DvivRvFVm9zo96lwiNtdcFXQ+6nkVVfx 3oEfioeGmunGqFggi8psZK7h82MdK5bxX8O7u01U+J/BEwsdZU7pbYHEV0O4x0BPp0Psea5bS/Dn jDUfi3YeJ9U8PSWURlVpyJUZUxHtJGDnGR+tdRkema58RPDnh3Vxpeo3UqXpVWEcdu75DdMbQck1 BJ8TvDNuN13Lf2idC9zp88aj8SmK4P4g+E/EeofE611vTtHnu7OAW7l43QZKNkgZI5rtNS8SeIr7 T57S08B3zvMhQfbLiBY+Rj5sMcj2oA6jSdd0vXbX7VpV/b3kOcFoXBwfQjqPxrGvfiL4Zs9RbTlv 2u75SQ1vZQvO4I6/cBrlPhV8OtX8IXF7qOqTwpPcxCNbWF9yrznLHuewx71iP4TvrfxFLd3fgi+s WJYrfeGtSwxJPJ2swwD6cUAegN8TfDUF5Fa3891pskvCfb7SSBW/Fhiup+2Qf89o/wDvoV43eaZ4 8lvbdfDh8Q+UCfMPiJ7eSMfTqa7T7D48/wCgh4d/8BXoAu+LfAOjeMIR9tjMN2g/d3cOBIPY/wB4 exrynTPC9z4N8fafYRas1xbXNwsc0Zh2iRfcbjz70UVtT9+LhLVW2M56NSW576qKihVACjgAdq47 xVrmqaXrlrDZzwrA8JdkeHcSRu7546UUViaGLL411oabbXQe3Uzu0e0Q9MCM55PX5jVnVfHGpWV/ dW8EUB+zTzoWkUncqpuUDBGMfjmiigDLtPiFrtzMo/0NQ6A48kkA+WW4+b6V2fiG81TTtMu57e7g V42hWPNvnBZgrE/Nz1yOmMd6KKAOat/GGtTebE0tsGjt1mLiDkkqGxjOB1/SrNv4m1e50PT70XES SXM1xG4EQwAis4x/3wR+PtRRQBQj8c61JcRQg2qmSZodxiJxhiM4z9Km/wCE61n0tf8Av2f/AIqi igD/2Q== ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image028.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAfAGEDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD0ofFT wsT/AMfFx/4DtVm9+I3huwlRJLqR/MjWRWiiLKVPTmuN8Jrba14T1+4vrKxklt428p1tkQr8rHsB 6VhaUtkk/hSa6hjkgKTNOGQNvVWbqO/Suf2ktPM8j63WtF3Wvl527na6z4+sJdOXU7KJbq3t7mPa PMMcgchvvAjpgfjzS2vjLwzPaPCupanujhlZnKtuAbrz3I7elYfhu60OXWfE2ry2KtoUaoyo1uCq 8jGF9ev51l6nNp+ua9qE3h2zK2kemPuSOHZgjqcClzySvccsXVspJrXS3p1+Z3I8U+Hks4ov7Q1D dDbx3RlKMWdAcjPuc8+1a2p3mlzaFJr1xc3K2E1uo+QH5VLAhgvZs45rxRtVtWSTDN82mLaj5f4w V/TjrXoniW9i034S2Njdh47i5t4o412/xDDHPpxTjVbux0sdOam3bRX+ZpW/jTwzq2ow29vqd3DL JvRQysoZnGOp6e3vSnxJ4fN3qSTanf281vIs8sUoKkbONqjuDxwOtcx4o0u0svBfhi4isoYLt3h8 2RYwrsdmeT35qn8QNW8M66/2mxlmj1SE+W+6EhZQDjk+o7Gh1JLcJYurCL5mrq3zv/kdpJ4v8Paj epH/AGheW7XlvtiBjKAjccMD2JwQKZZ+NfC+oapBHDqV5HI8+9RIrKhYgLtJPY+nTJrmNdubS90z wZqYtIoC7iNwij7qEDHuODx71T8Za/4T1HTYE0O0SC5ScOzJbeUSoBzz9cUOq11CWMqRu7rS3zur nXar4x8Nw6lqFvPqeowzlxFII0bCFD/D+R596uXus6NdQQvFq12EuopWjeJSRhjzn0IwQB2rjoNZ 0X+3vEN5qltHNYsqm3DWysQzjIPTOay9FyumWIYEZ81h9DwD+dYYjEzpw5lb+mejlLeLxXsqj0tJ 6bq233npv23Rv+fvUP8AvpqKwfs8v/PNvyorD65W7fge/wD2fhv5vxR3dvZ6VarLa29vaRK4/exR qq7h7gVWistAlmNvDa2DPbAjYsa/uw3Ue2ea8jvvCniGHWL6XS9KLXJnnlP2uSFtobPzJIGDHOfu sMCnXvhHxHeyNc3GlM1g0bRRWa3aKY5vKAE3DAYL9s16bTurLQ8VQp8uu/Q9kTT9NSzazjtLVbZ/ vQrGoRvqOhpkMOj6SNsMdlaCZgMIFTeew9zXnEXgq5i0iNF01UuYbG2aKRZ/nE5bMvO7Hr7elNsv CM9uFa60A3MKQuZoheBfPkMnyfxcbVqXJp6I4ZVpRnZQ/r7j0ddE0QTecumWAkzu3iBM59elWbiz s77Z9ptoZxG25fMQPtPqM9K8efwb4igVI49Pysyk4Fyv7rIcbTk84DA8eleh+D9Nu9Ot7kXabC7g oN4bI59Kj2j51Hl3N8L+9hOUo8trad7/AORu3ltYXflw3cNtLg7o0lUHB9QDWcdL8NNeG2aw0w3J UuUMKFsep4rgfGnhrV7vxpLfadppuJZfJMX2iSNon29SPmV4iPbOayT4W8T3y2kl5pWbS38v+0LV LpE+2EuSSNrcbRjqRmtZKV1ZI3UKbTct+h67JY6Li3s5Lax/d5aCFkT5fUqO34Uw+HtCOR/Y+n/+ A6f4V5rZeCZLbwbBA/h4zaxPJMPO+2AeR83yMfmweMcD0o/4RPVpI5vL0+aOdI3Mlw92pNxJvUoQ A3GAD1qZSs7WOCrVcZOPJf8Ar0O9tfB+iW+o3l75Czfatu+GUK0SY6bVxxWp/Zemhi/2K2DEAZ8s dB0FeYaDoN3fafczW9oIYpbKeOV/NyLiTzDtAXPykbcZqzP4Q1O3axNtHLJuTzZ2acAIzBQUwTz8 y7s9OaznO0G1G5rhKjc4qMeVSer7Xe+x6h5cf91fyFFcP/wjeq+n/kUUVl9Yq/8APv8Ar7j2fqlH /n8v6+Z//9l= ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image029.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAvADADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+qGp axaaVs+1MwLqSgUZLYwMD35FLrF/FpulT3M0xhRRt8wLuKE8A474zn8K5yHRIrSwvNc1IJfzRQPJ EjyF4yqrkEbskbuTjtuxzigC5a+Ir/VJYls9FuEt3GWuJXUBcg9B37Un27xHb6XEZrANcISH2kOZ MICOAeNzZBPYCvNR8fpsADw7GBjgC6P/AMTS/wDC/pu/h5P/AAKP/wATW/1ar2MPrNLueraX4l0/ U7Qzhmg2sEcTDaAxOAM9Cc9utbNcDo08XxI8ILqZs0srhZpPLQNvQuMDLcDOcAHvjIzzXQeGdbbV LeS2uFVb20/dzheBkEjp26VjJOLszZNNXRX1W2vNX1iG0ktZv7OhmV2kAUK+B0PzZI+g/A9a6G4t 4rq1ltpl3RSoY3XPVSMEVLRSGfL3inRNO074p/2Pa2u2wW5gjEAYnKsFyMnnnJpt1DYX3hDV9Qj0 nTraWG5iEb2sz+ZBudlaGVHOdwCg7sYOeKufEK5jsvjDc3Uu/wAuG4gkfZ97AVCce9ZOq61YXllq jPfXd7f3JiiilktUiJiRi2ZSCd8nIG70Fek/aNwa20ueeuRKaZ7V8Fhj4dw/9fMv866MQta+OfNj jkKXdp+8IX5AVPB6da534LqV+HcAII/0iU8/WvQq4a38SXqdlL4EQXN3BaCLz5AnmyCNOCdzHoOP oap/8JFpOGP2xflQyH5W5QdWHHI9xxTPEVhdajpqxWiRPKsqvsmlaNSAe5UE1zH/AAjniPzFc2+m MyQtbpm+lO2IjBQfu+n68DmoSuW3YZ4w8I+EfF12t5e3xtbuLMLTQuFJ2rvKsCOSFOfpXPD4P+D4 J4/N1nUHXaJSvy4KHJGSF4BANb7+EdYk3b9N0glvvE38+WOclj8nU5I+hIqxNoPiOdUR7TSgioiF FvZgHCghS3ydQD+PetVUqRVlIycISd2joLLVtAsbGC1s54YbWJNsaohCKAM4zjAOATg81eg1Sxub 17OG5R7hFLNGOoAO0/rxXGx+GdfitRapZaULUf8ALAX023IXaG+5nIHv2FbXh3SdSsb6efULaxVp EwZoZ3kkY7ixzuUYHzE8e1ZNGqZ//9l= ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image030.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCAAfAHgBAREA/8QAHwAAAQUBAQEB AQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1Fh ByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZ WmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXG x8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APf6KKKKKKKTNNWRWXcr KR6g5FZt14k0my1m30i5vBHfXGPKiZG+bOcDdjGeDxmtTNGaQsFUsTgAZJqlY61p2psi2V3HOXgW 4UIesbEhW/Eg/lViW8ggbbI5Bxn7pP8AIUz+0bX/AJ6H/vhv8KP7Stf+eh/74b/Cj+0rX/nof++G /wAKP7Stf+eh/wC+G/wpP7StP+ep/wC+G/wo/tK1/wCeh/74b/Cj+0rU/wDLQ/8AfDf4VzkNjCPF M2pSLFGhLkTK0hdtyhdu3GFHG4nucelR6rplrPDY6fYQQJZJ5gmdy4KK4IO1QPmJznkgDAqW9n1S 91e0hWKxh0m2uEmMzyyPNIFHQIEwOe5btU3iW2TW7aGGG6MXlMZAfnXc2MBTgfdILA+xqGeyguPF NtqHlRJDbRoqTbm3rjdlVUL0O7nJxgdKr2untbXOp3MQt4LieKWOKQPIxkLtuBb5cKF7AZ6n1rR8 MaRb6LPfwWRj+xzOs0ahCGRsYYcjG3IyB23GtfU7meC3VbWMvcyt5cWQdqk92IHAFczpkuq2Phm/ gVbgXq6jJFDJIjSZV5ch+R8ygMTnpxSWusa3baVqt9fSSssNrut1ltghMjM+0YAGTjywR6mpzqOt WejXMsrXF1K1wFtnS1wxQICxKgcAsHAJGeRXRWEk40m3lvTm48lWm2rj5sZOB9e1c74duntvD15O bO7F/L517LGYGU7mZiqDI5OMDA9Kg1G41iDQrLTka8nnuLFvMuhAXZpjtAU8YUfMzcjotdVZeVDG LKJZAtqqxgspAICjGCevFWqKq6hdNZWEtwkLzOgysadWPoKqtrHlTiOSzuTkyDckZIARQST9TwPW rNrfC5eRfImj2IrEuuB8wzgeuO9Z51q68sOumSkG284fN1cthY8Y6nr7Vo2ly9y9wDEUSOTYjH+P gZP55H4VaoqG5tYLyIR3ESyIGVwrDjcpyD+BANTYooooooooooor/9k= ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image031.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/wAALCAAmAFgBAREA/8QAHwAAAQUBAQEB AQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQAAAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1Fh ByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZ WmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWmp6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXG x8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/9oACAEBAAA/APf6KKKKKKguruK0jDyk gHOAO+ASf0BP4Vy9x4/sRLG1lDJeWm9Y554VOLdmbau4EDgtgcEkZBxg0yz+IFncpFII3MUrzRJJ 5TBDJECXXIzzhWx2ODiuh0nWrPWbdZ7N98bKHVxypBJHB+oIx1GORWjRXPDVdU/4WEdIMEQ0r+zP tIlz85l8zbj6Yrzzwokz/EyC/R71o7q/1ZXLvIYyiFPL+U8ADLY4FdzH4NkTTLSz/tq6Jt9W/tIy 45cb2byjz935sfh0rN1vSo7L4oeF9QtBdLJey3IuyJpGjYLB8uVztHPsOag8ZafL4b+HHiQrqN3P LeXbXMbANvjMkiny1xk4GDU3g03F54H1O8czZkv7y6s5Jw2dnmMY2Abnbx044rxax8e6xd2dpKNb NjYP5jahb6Vp++S22BVikkZ87txCDOeMfSkj8S+ILJYItT1i8thbRSfbY9U0xZIEuQC0cK4HBdQO eDz6V7r8K7o6j8PNM1CSOKOW4V2dYl2qMOw4H4fmTVbx7ffEK01Gy/4Q3TrW7tTE32jzyv388dWB 4Hp61y2leL/iVfeG/GD3Gn2ceq6WY44EjUYRsbpABk7jsIYc9/wqbUNR+IGq2/h7xf4W0m2aa80z yru2nYYTLbgwyy8HqOeh5qSDxn4+l8GeI1l0yzj8UaPNGXhRcr5LKH3AbiGOA3f9ataL468Va34p jt7XSreTT5tGW5DRtuSG5Me8K0nTklRt7Ag+tc/ceL/i/oUVvda3o+mx2Aniimm2qThnC9Ff37Ct nxNrPxcsde1I6NothPpEb7rd5CpbYFH+2DzyeRXUeCdW1jxB8NrfUtajiF9dW8j/ACYCuhzsOB0y MV82f2Nd3F/4f0fRpTZnWbNILko21ZBuJZnA6gdf+Ait6TQZbD4tr4YubqXUtPYpcbZWZ47l/Jx5 jAscnrzzjHpXt3wjjSH4ZaTEhJVDMoJxkgSuM8Vq6npepXXjfQdQgk26dZQ3IuF343O4UJ8vf+Ln tVLRvC9xFqni/wDtJVOn6xdK8SJIdzJ5QRs46Zxj1ro7pZrLSJV0y1jkmhhK20BbYpIGFXPYdK48 eHtc8L+Cb3+w4odU8UX8glu57hgFklY/MfmI+VRkKvpj3qD4R+GfEXhfRNQtNfW2iWW6M1vb27Ar EGHzYx0GcYHbFb/jrQ7vxF4aOm2ewSvdW8hLnACpKrMfyBqKw0bVItb8W3dzJut9RMS2SeZkqqw7 Tx/Dlif51N4L0W90bwFpej6gUF3b2vlSbDuUHnAz3wCK+eYobqLxPYQBXgfSbWa2vjJErurIrFgi 7uSVGVPA59jWhfXi6Vrmk69Lh7C1inikiE0bMpCqcBvuyAl1GAMg59M17h8ONNudK+H+kW13GYrg xGZ4z1QuxfB9xuxXU0UUUUUUVx3iv4b6L4pv4dUZ7jT9Xhx5d/Zvsk46buzenrWfpPwl0i11aDVN YvbnWrq2A+zrcqiRRYOcrGoAznmvQa//2a== ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image032.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAyADADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD0/wAU eMJdC8TaLo0UFuf7TWQ+fNIVEZTHAHcnPAyKe17qDMS19MD6KqqPyxXl37Re7+0PD7KD8sUxyO3K VxPhbxl4m02B5LhdSv8ARdhSZ/mPkr0LJJ/Cw9zisMyyXHYqhCvgqvLZax2u7vZ97dDWjWpwbVSN z2/xT46vvB2iHUZEgvR5iosUreW7Z9CBzj6Vw3/DRt1/0LcP/gUf/iaxrn4d3HirwefEGk67f69f iQIttIuCFLf7R44wfzrkNc+HXifw3o/9qatp4trXeseTKrNk9OAT6V7GTYGjDDqniqntJ33d4v0t v95jWneV4qyPSP8Aho26/wChbh/8Cj/8TXa/Df4oTePdUvbOTS47MW0Il3LMX3ZbGOgrxif4Q+Ib fwjJ4keaya0W2F0I45GZ2QgHptxwDnr2rp/2df8AkZNZ/wCvNf8A0MV24nDYP2E50d16mcXK+p7Z q1xpt9qY8NX8SsdQspWXcB8yghXA98MDXnPh/Q7jTvhN408MXGTNYS3KKf7y+WHVh7Ec1W+Net3H hzxj4R1e2z5lr5r4/vLlNy/iMj8a6Tx74uXRPByeItK0yG/tNXjWOeQyFcKyHYTgHPUj8q4IU5xh Dl+1+af+RV1qeReFPjJqXhPw1b6Pa6VaT+SWxNM7ZILFsYGOmT3r0Txbq83jT9nyTWbiONLhtksi RA7QVm2nGeelfONe++Gxs/Zn1Q3nyRNHcGLPfL/L/wCPV6mOw9OlKFWC1ckRFt6EnwV8W3PiWy1D wtq8qSww2apbKFCnysbGXjr1WqfwQ0uXRPiB4n0yYHzLWLyjnviTAP4jmpPhf4b0fw54TsfH11Pd i6LGJkDgR7Xl8rkYyeoPXtXoVjof9n/FzU9TjTEOo6YjMQOPMRwp/Taa4cRVhGdWENn+aepSW1zm vif4Ui8Z+OfDejS3jWge1uZBIqbzlShxjI966G38Fadpnw7uPCN7qouLV0dUmuSqmPPIx/utyK5L 42+HvEes6lok+gWN3O0EUyySWxwU3FeM574NeSSfDjx3Mcy+H9RkPq4z/M1VGiqtGCdVRS6ed2Dd nscveWsljez2ku0yQSNGxU5BIOOD3FeveM/FWh23wa0nwvpOpw3d3thW4WEk7QBvbPb72K4X/hWX jb/oW77/AL4H+NH/AArLxt/0Ld9/3wP8a9aq6FVwcpr3dd1qyFddDqr/AMdaIfgha+FLaaVtUwnm L5RCr+93n5unpXq/w1+Itn4yijsFtrhL+ys0a4lkA2s3Cnac55PNfP3/AArLxt/0Ld9/3wP8a9T+ B3hPX/D2vapNq+lXFnHLaqiNKuAx3ZxXBjKWGVCTjK7vffq7FRbue3miiivn2ahRRRSAKFoopoD/ 2Y== ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image033.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAARAG4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3j7Xb 5UedF8/C/OOfpSi6gYZWaMjO3hx19PrXB698PFupLZNOVDEXu2kaZhmHzhuHl8dpACPTmo9R8E6n cGC5tI7KC5a0ia4VDtU3cUiurjA5yN6k9cEVsoU39oVzv/tlsBn7RFtxnPmDGKT7ZbBA/wBoh2tw D5gwTXmMPw71e11OR4TaJbK83lsWD4jZGCrsK4J5TqcfIKi0rwfqGtaRa3E9haxwy3y3DW8o2GNW h8uf5NvBLDcAPrVOjT35guerPPFH/rHROM/MwHFN+2W25l8+LK/eG8cfWuH1bwlq2o+CtJspFtpt Xsl8l5GlIV4ypRwWxk7lx+IHpUjeBnuZNNa6jtiZdNksNVeL5Wk3KuHU45YMvU+tRyQtrILnYyzr LFJHbzRmYKSMMCQfp9a5uDU7+aKyB1HZPds8ca/ZxtDqCdpPbIFZtn4Mv9J8XRahZLbtbC88xpWf EpieELIpAHPzgMPqTWjfaJqjTIlnHbiGO+W8SRnO7j+EDtnJH0NefjKdqkZJtxs72vv02OmhJcrW l9N7fqQ22tandW1tLHdZNxDKVXyVyJo+sR9zg8+xpo17UHsllivd85sVvzGIFwYyeQD3YY5FTWmk a3Z+eUs7B2ku2u03ytiJj6Y+p/Oqlh4b1jTbIx29vZPdmJ4jdSOcqGPICjjAzwPpXM4w0Xv+es9u 5vzbv3f/ACU2dJ1aeXWZbGecTK1tHcwSBQu9WzngfSneKru50+0try2mnjEch3rGqlHXaeHJ6Djg +uPWsnQ/DF/pF9ay7IysSCJ33/MUAxW/4hhE9pBGVmIMw/1ZwvQ/f5GVPT64rqy6cpL34tWfX/g/ M58XGKl7jT06HCW9vqmvrJqFxfyk4LKEkKIg9FAPH866PwRq11eLeafeStPJaFSkrHLFWzwT3Ix1 rFu9PvNOfyLCdGSeTYsbAjcT0B4xkdMjB9R3q5oFnrmhpPLb6R9pa4ciTzJhGePukZ5xyfX8O/s1 eWUGlbyOKOjO87j6009vxoorzzYH6GnHrRRSATtS9/xoopgN7/hS96KKTAXtSDpRRTXQTA024/1L /wC6f5UUUIZg+E/+PK+/6/H/APQVrcHWiirqfEET/9k= ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image034.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAkAEEDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3iSRx IQDxWRL4p0eCd4JdWtVlQ7WTfkg+nFadxwZCODtP8q8j8IWdtq12sT3H75JQxt2RtsiZ+b5h0NS2 9kduEw9OrGc6jaUex6SPFOkMyqNWtsscDLYyadf+J9J0qcQX+rWltMRkJLIAcV534xsrPR2uAlzt uGkJjtlRtqR44O48Z71594l1OBvGMkuqrLcwRqm6MNgtiMYBPYZxnvjNduX4ZYmpKE3ayvpuTjqF OjRhVpNtS7n0Cni7Q5E3rrlgV9fOWprvxHpdhbw3F3qtrDDOMxSPINrj1B7ivnjxNZ6a3hb+0TZr ZTsIzbKY0RzubhWCAD5o8vg5KgLydwqjeXpPhvw1DPJIYVtWO0HkL5r5xnvgV30sspVJJKT3d9ui PNlVlFH0dF4w0GfmLXbBvpMK0bLUoNQhE9ndRXEJYrviYMMjqMjvXzy0Gh6p4durz+zRY2KJJ5Uj om/5VbDKwG44fy0O4neXIAGOOw+ADs3h7VlJOFvUIXPAJTmubEYOnTpucW7p7O36FRm27M9mooor zjUqzjLuPUY/SvEdKn8Y+GrprFdM1A2a3YlmjhhJ80A9FfHAIAr26X/WmsSTSdQ2RiHWblSs/mHc xYFNzEL69GA5/uipcbnRQxHslKLimn3PKdeuvFmvyT2yaRqgs5ZzLDbyQkmMsPu7sfdzk+grJ1vw lqtn47e41DQdQ1Cwwkiiyi81ZWCABTyONw5HcD3r3QWF032MvqM+6GIpMUOPOOVIJHTsR9GqCTTb +XTYLV71mkEr+a6yMoaNg2B6kjK89eOtb4atLDylKOt1YMTiPbwjT5UlHseD+JNN1rX7FFk8Oa4b uEExyGwK72Y5YtiQgZ9QOwHQUar4G8RW2k+GhcaRfSQi12XK2ib5Iv3jMVI7NtYYzxXui6Tqyzof 7cl8lJYm2kZLIq4ZSf8AaPOadcaVqklxeSQa1LCk5JjQAsIvlIGM+5Bx7V0wx84NcqON00zxXVLW /wBT02TTf+EW12KzyDCq6ed0QUEIvEgBC5J5HJZj1Ndx8EtA1XQvDt+dVs5bR7m7Dxxyja5ULjJH bmuvOjaqYoh/bs6yqqCRgThiGY9PcED321padb3Nssi3V0blnmLqxB+RTj5RnsOfzrKpiZTg4W3K UbO5r0UUVzFDDErHJHNJ5Keh/OiigA8lPQ/nR5Keh/OiigA8lPQ/nR5Keh/OiigA8lPQ/nSiFAc4 P50UUAPooooA/9k= ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image035.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAoAC4DASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+o52 dLeR4whdVJUO21SccZPYVJWT4o/5FLWf+vGb/wBANCA5LVfibZ6a97Hci5gaG0PK2MjgXHIIDcBl 6Y6A+tTWPxIsNSuDFZPI3mW6eQ1zaSQo0xznc54C9O30JriPGulaPZ+HPDE9lDJZ+INShjWK7tpC m5hEv+sHRgTtX8aqaJZ6Hr/wg8Qa5caVC2txLIk9xJljvABDKDwnB6DvmtuSNrmfM7nvsbb4kbKn IBypyD9DTqr2CLHp1siKFRYkCqBgAYHFWKxNBrOqnBZQfc1jeLLqCHwfrLyzRogspsksMcoRUGv2 V/PewzWLKCicrJGXVj7gCq01neyvGwt4xIIVDKYf3e/LbiVxyCCPyppdRM8q8ZalpHivw34X07QN Q+1+ILCKNo4YEZhkIuVLYwGyox7jFTaRrGgWfws8RaMs0tprVys1xNY3UZjcNxkJn7ygD616PcJc 2CtcTwWsVsu0yGK1Kk4YHGMc9xx14qa7srtrmOf9xHAVX7TuteBxglNwO3t1PY+tac2liOXW50ln LH9it/nX/Vr/ABD0qwrK33WB+hriitxLC8EVyj3UrjaqRLlFViHxx6FR9RW7oNre2xuBcyB4zt8s eXsI65HQZ4xz3rNou5smuYuLbxFJqt9JbeRBBM6KkpOXCKrfXqfyzRRSvYGJY+HL9DbpdXkbWsMq Srbjcw+VT1J6ncSSe/HSpX8PXL6ffwz3jTtPcfaFUDAJHIUg5GCQKKKd2Fi1pPhuy0qVLmMObry9 juX4YnknHTr/ACFbNFFLcZ//2Z== ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image036.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAuAEADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+iq9 zdeQUjRDJM/3IwcZ9ST2HvVX7Xceb5RurDzv+eO45+mc5/SgDSoqtb3Xms8ciGKZPvRk547EHuKs Z4oAWiiigAooooAw9VmmgttYuIM+fHEqoR1VcZyPzJ/CsZdJ006QJDCnlGHzDec7923O7dnru421 1N1byecLi3Cs+3ZJG3SRfT2Pp9awzoOlefv/ALMveu7yAf3efzx+tAFa3uri9n8MwSXEiSyxyyTm N9rsiAbd3faTjPrVCHUtUj8PQQSWyLbNYXThi5kaQr93IwNvU8ZNdhaWCpdvfSQQxzugjUIoyqjs T3P6DtVaW61He3lrahAdvLDJPPv/ALv50AZlxqzt4rh06DW1hRChuIZETHI+WNMjcWPUnPA9yKqw 63r11BfXaRqsEaXAYYTNuyBtnAYsTkDIIHWt7zdSXAkS23EjnIBXnnPPpSRyX6XTyiGz8h3yzggM yjvnPJxjrQBW0LVtQvNVnsr+IRS29rE0gVfkd2LfOh7qQBx2ORXRVhpc6pksUtSAcFkIOF9ev6Va 065vJ5WNw1v5e3KiJgSffrQBpUUUUAFZ50Wxbdvh3FmLEk8jPp+daFFAGfLo1pNK8kgdi7bj8xHp /hR/Y1kYUiMZKo5cZY/ePBNaFFAGauh2SxSRKrBZCpb5uuDn9TU1tpltaTtNCm12BDHPXNXKKAP/ 2Q== ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image037.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAA0ADQDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3+iii gAooooAKKo6vq1nommT6hfSeXbwjkgZLEnAVR3YkgAdyaz7PU9akmtJbzSUgtbptvlrKXmt+CQZB jbzjBweCRyaai2rgb1FAopAFFFZviATtoF8LfUG0+XyiRdLF5hi9SF7nGcCmld2AbrOv2GhGxW9a TffXSWkCxoWLSN04HQeprJ8N+MrbVwqXtxZW1zdTzCxtlmzJNAjlQ5B7naT9K4jTdJ8TT/2ZNrU9 5eXthaX2pWsc0Y8zcwWOGN8fx8s2OxOO1asunL4Wi8PiGzjuJ9M05nuR5OPLKwkea0nQnOUVT13s R0rpdKCVr3f/AA//AACbs2NZJ1j4kaHpDANaWFu+qzKejyZ8uL8iWb6gV2lcF4O0G7h8S317qlm2 +ys7SysrmUZZwIy0rA+7uQfp7V3tZVbK0V0X/BGgooorIZXvrxLCxmu5EmkSJSxSGMyO3sqjkmuf tNS8T60PMg0qLRbU/dk1A+bOw9fKQgL+LZ9q6iiqTSWwGH/YN1Oo+2a/qcjdxCyQL/44uf1rmtX0 vRLjV7fw2JNRmv7iRZJUnvZ2H2cfMz/e2kHGz6tXoNN8tN4fau8DAbHOPTNONRp3FY54+BdAPP2e 6B65W/uAf/Q60NG0WLRIpoobu+uI5H3qt3cNN5fH3VLcgexJrTopOcmrNjsFFFFSA1GLRqx6kA06 iigAooooAKKKKACiiigD/9k= ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image038.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAwADADASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwDziiiv TvhzceFNG8P6jrWrvbzX8bFEt5QGbbjjYp6knvXjwjzO17H6ZisR7CnzqLk+yPNI4pJSRHGzkAsQ ozgDqfpTK96+HGi2Wg+FbzxJfwpG14jzEMP9XAMkL+PX34rP+FvhS0uvt3iW8s4xb3DyLaQSKCqR knJwePb8DWqw7dtdzzp5zTh7RuOkLL1fY8Voq/rbWba5ftpy7bMzv5IHZM8VQrBnsQlzRTNDRNKm 1vWrPTYOJLiUJn+6O5/AZNeq+M/COjDVvDPhjSrGOKeVy00yj5zEOpY9yeT+FZnwT0f7Trt5qzqd lpF5aHtvfr+gP511vhJx4h+JfiHXG2tDZAWVufTnkj8j+ddVKmnBX6v8D53McZOOIk4vSnG//bz0 X5j/AIk3DPZaT4Q075JtSlWMqv8ABCuP06fkaseO7v8A4R3wVb6HpKH7TebbG1ReuMYJ+uP51j+G Lj/hKfi7q2rH57bTYjBb5HTnaCP/AB8/jWrayL4l+K9zIxD2mgQCOMYyPOfqfwwR+FbX5rtddF6H lcnsXCElpBc8vOT2X5L7zhfG3w60/wAMeDrG7S5b+096xyqTkTs3UKO2P5VgeKPAN74X0LTdSubh GN1hZIcYaJyMge/HX3r1qHRrvxZ43OsanC8WkaW5jsbeUY86QHmQj0yOPXArz34weI01XxFHplu+ 6DTwVYjoZD978sAfnWNWnBRcreh6mX4zEVKsKPNfdyfa+y+X/A6Gf4J+IB8IaZqVp9jM5ufnicNj Y+Mc+o6Uzwd49m8KWWq24tzM16u6OQNgxyYIBPqOf0rjKKwVSStZ7HszwFCfPzR+K1/lsdn4D8df 8IdcXxltTcx3aAkqfmDjODz25Oaf4C17xHD4rnfSLZb24viTcRPkIckncT/Dgk81xNb58W3kGkDS 9Mii023YYna3z5k59Xc8/gMCiM2rXexniMHCXO4QTc7J320/roeoeLvia2j2P9lWl1Fd6u2Rc3Nu uI7fPUJ6sO36+leN6k1s94zWjO0Z5Jckknv1qpRRUqOb1KweApYWNobvfz/rof/Z ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image039.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAZAFIDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD2K+lu 9ShUW85tLSSURrMh+dx65/hGRgdzkdKybnwLb2znULC6khv4v3izksWYjnDHPIPQg5rbt1kgsVtP JS9s418pXicFto4wwPcYxwe1RHUpbJSGhubiD+68LCVR9cYb8wfrUNJ7nfTqVYaUnZfn6/8ABNa0 uPtMAcrsYcMuc4P1qV5I48eY6rk4G44ya5/Tdb0iysgZdUUh5SDJMhj2ngBGyMAgADmud8eWsf8A a41V20vUIbWyPmabez7GC5J8yP8A2jjH4UOVlcinheetySul00/zt+J6EXQEAuoJOME96A6EMQyk LweeleQaxb2WpQ+KNWMDxTQQWMtrl2DW5ZF6YPBxxmp9Rj03Q9S1zTksRLaT/YVW3edkj81y3zu2 c4459aXtDqWWppJSd9NLL+75/wB78D1gSIyhldSp6EHg1SXWLNtY/stZM3XkC4wBxsJwOfXPavJr a0gmZdLkNv8AZ/8AhJI4jDZyt5YVoTuCnOQDz+tdU2laTbfEhoxbQR+XpCmAHjDBio2+4XihTbFP AU6balJvRtaenmd4JEZsB1JxnAPaq19qNtp2n3V7cSYhtkLyleSABk8eteR2FoNO0jwzqOmK66nd Wd5ukDlmkKxkqOT2IGBUEGmeZ4YnvVm0pYpNHlaeGC5Z5rhwAwkdT/ErdT2zS9o+xosrgpaz0vbb zafXy0/Q9pS4idFcOuGGRkiisK30jwsLaIC203GwY5X0+tFXdnnOnTv1+7/gliDTJtGWU6ZHFJCz NIbcnYSSSThumck4z+JrHn+I2kW7vDdyCwuI/vw3iOrr+AU5/A12XavLfjL/AMg61+tKd4q6OrAQ hiq6p1le/W+v/BMXVvEV542uJvD3hm3leC8mEl5dOm0N0HT+FQFHXk4r1geH9Mkt7NLuytrqS1jV ElmiVm+UYzk1znwt/wCRRT/ert6UI6XfUrMa/LU9hSXKoX9W+7K72FnJ53mWsLedjzd0YO/HTd64 ps+mWF0sy3FnbyiZQsoeMHeB0B9cdqtUVpY81TktmUodH023CCHT7WMIVZdkSjBUYBHHUAmpJ9Os rm5huZ7SGWeHPlSOgLJ9D2qzRSsHPK97ldLCzjEIS1hXyM+TtjA8vPXb6fhUEWiaVBJPJFptoj3A KzMsKgyA9QeOQav0U7Bzy7mUPDOhKoUaNYAAYH+jr/hRWrRSsi/bVf5n95//2Z== ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/image040.jpg Content-Transfer-Encoding: base64 Content-Type: image/jpeg /9j/4AAQSkZJRgABAQEAYABgAAD/2wBDAAgGBgcGBQgHBwcJCQgKDBQNDAsLDBkSEw8UHRofHh0a HBwgJC4nICIsIxwcKDcpLDAxNDQ0Hyc5PTgyPC4zNDL/2wBDAQkJCQwLDBgNDRgyIRwhMjIyMjIy MjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjIyMjL/wAARCAAVAGwDASIA AhEBAxEB/8QAHwAAAQUBAQEBAQEAAAAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtRAAAgEDAwIEAwUFBAQA AAF9AQIDAAQRBRIhMUEGE1FhByJxFDKBkaEII0KxwRVS0fAkM2JyggkKFhcYGRolJicoKSo0NTY3 ODk6Q0RFRkdISUpTVFVWV1hZWmNkZWZnaGlqc3R1dnd4eXqDhIWGh4iJipKTlJWWl5iZmqKjpKWm p6ipqrKztLW2t7i5usLDxMXGx8jJytLT1NXW19jZ2uHi4+Tl5ufo6erx8vP09fb3+Pn6/8QAHwEA AwEBAQEBAQEBAQAAAAAAAAECAwQFBgcICQoL/8QAtREAAgECBAQDBAcFBAQAAQJ3AAECAxEEBSEx BhJBUQdhcRMiMoEIFEKRobHBCSMzUvAVYnLRChYkNOEl8RcYGRomJygpKjU2Nzg5OkNERUZHSElK U1RVVldYWVpjZGVmZ2hpanN0dXZ3eHl6goOEhYaHiImKkpOUlZaXmJmaoqOkpaanqKmqsrO0tba3 uLm6wsPExcbHyMnK0tPU1dbX2Nna4uPk5ebn6Onq8vP09fb3+Pn6/9oADAMBAAIRAxEAPwD3ie9t bUMbi5hhCrvbzJAuFzjJz2z3o+22myF/tUOyc4ibzBiT/d9fwrkNWlsrT4n2UuqNDHa3GkSwRvcY EbyCVG25PGcDOK5G5XS/+FU+JJVFutut9dy6Qz4G1A4KtDnkDIOMUAetnUbEXosjeW4uiMiDzV3/ APfOc0j6lYxuiPe26vI5jRTKoLMOqjnk+1cl49sbNPBM2pC3iS9t3guI7lVAkWTzE+bd1zjiuW1C XSovBHjSw1D7OuqR6hdtBDIB52+Rt0RjHU5JUgj+lAHrRu7ZZJIzcRB4l3yKXGUX1I7D3pPttrsk f7TDsjALt5gwgIyM+nHNec+IdOhv9Z8PWSSW8Wr3tjdWl44I3ndbf8tAOSAcHmua1mC9jn162hkt 1sAtr4fvXZdqoDGmy5bGehYr9CPSgD3EEEZByPWqkmrabCIjLqFoglOIy0yjfzjjnmrEcfl2yRA5 2oFB9eK5fS/Btjp3gkaPqUFrfGOCVHkaEchmZsDPIxu/rQB0c+oWVsWFxd28RXG4SSBcZ6Zye+DT Y9U0+YZivrZxnGVmU84zjr6A15h8No4dW1Rjfxx3hbQdPZvPUPkjzACc9/en6F4XTVvDUl5ZpDHP DrF9PLtjGZivmxIox0wCAPTFAHqAvrRsbbqA524xIOd33fz7etT9K8H8Pjz7PRGPki5ubnS7WG0S QPMBa7zI7qPuAZPB6Y5617TrYuzol4thH5l00RWNdwGSeOp4oE3ZHO3vxF02BZDb2l3cbM/NtCKQ O4JOf0rZ0XxDaavo9tfl4oGmQOYTMrGPIyASO+CPzrw7Wr5Le0utPw8V4v7gwuuGU5wfavU/hzot vB4QheSBCZ5GkXI/h4UfoufxrsxVGlTt7N3PPy6via8JTxEeXWyVmvzOvurO1vovJu7aG4iznZKg cZ9cGmTabY3CRpPZW0qxDEavErBB7ZHFFFcZ6JNJDFNEYpY0eM9UZQQfwqOSws5bpLqW0ge5j+5M 0YLr9DjIoooAQafZrdm7FpALk9ZhGN54x97r0pzWds6zK1vCVmOZQUGJP971/GiigCcAAYHSggEY IyDRRQBDDaW1ucwW8UR2hMogX5R0HHYU+KGKFdsUaRqSWwigDJ5JoooAhjsLOG6e6jtIEuZOHmWM B2+p6mrNFFAGfqGhaVqykX9hbz5/idBuH49as2lrDY2kVrbRiOCFAiKOwFFFAH//2X== ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0 Content-Location: file:///C:/E4795C48/todot_h_files/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01C6413D.4681CCC0--